Βρέθηκαν 1221 μαθήματα
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ

ΒΑΘΜΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
engineering subject

Αρχιτεκτονική της Μεταβλητότητας

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-ΑΛΚΕΤΑΣ ΟΥΓΓΡΙΝΗΣ - Προπτυχιακό - (A+)
Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Πολυτεχνείο Κρήτης

Το μάθημα έχει ως κύριο θέμα την εφαρμοσμένη κίνηση στην Αρχιτεκτονική και ειδικότερα τη μεταβαλλόμενη (transformable) αρχιτεκτονική, με κάποιες αναφορές και στη μεγαλύτερη, και κάποιες φορές αλληλένδετη, κατηγορία της μεταφερόμενης αρχιτεκτονικής (portable). Θα προσεγγίσει το θέμα του χρόνου και της κίνησης στη συνθετική διαδικασία παραγωγής χώρων και μορφών μέσα από τον αναλογικό ή τον ψηφιακό χειρισμό, και μέσα από το πλαίσιο της εξέλιξης των μοντέλων αυτών σε κατασκευή και λειτουργία κινητικών μοντέλων.

engineering subject

Εφαρμογή έξυπνων διατάξεων και υλικών σε χωρικά στοιχεία

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-ΑΛΚΕΤΑΣ ΟΥΓΓΡΙΝΗΣ - Προπτυχιακό - (A-)
Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Πολυτεχνείο Κρήτης

Τεχνικές και εργαλεία για τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη διατάξεων οι οποίες προσαρμοζόμενες στο χώρο είναι ικανές να του προσδώσουν συγκεκριμένα ειδικά χαρακτηριστικά.

engineering subject

Μαθηματικός Χρηματοοικονομικός Λογισμός

ΜΙΧΑΛΗΣ ΔΟΥΜΠΟΣ - Προπτυχιακό - (A-)
Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης

Εισαγωγή στις χρηματοοικονομικές αγορές. Βασικά θέματα διαχείρισης χαρτοφυλακίων. Μαθηματικά υποδείγματα για τη βελτιστοποίηση χαρτοφυλακίων. Αποτίμηση ομολόγων. Κριτήρια κινδύνου στη διαχείριση ομολόγων. Βελτιστοποίηση χαρτοφυλακίων ομολόγων και στρατηγικές διαχείρισης. Δικαιώματα προαίρεσης. Μοντέλα αποτίμησης δικαιωμάτων. Συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης. Value at Risk (VaR): έννοια και διαδικασίες υπολογισμού. Κατασκευή χαρτοφυλακίων βέλτιστης VaR.

engineering subject

Γραμμικός Προγραμματισμός

ΜΙΧΑΛΗΣ ΔΟΥΜΠΟΣ - Προπτυχιακό - (A-)
Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης

Προβληματική του γραμμικού προγραμματισμού (ΓΠ), μεθοδολογία μοντελοποίησης. Γραφική μέθοδος.Αλγόριθμος Simplex.Η μέθοδος των πινάκων.Δυϊκότητα και δυϊκός αλγόριθμος Simplex. Ανάλυση ευαισθησίας. Παραμετροποίηση. Ανάλυση ευστάθειας. Ακέραιος ΓΠ. Ειδικά προβλήματα ΓΠ.Εισαγωγή στον πολυκριτήριο ΓΠ. Πρακτικές εφαρμογές.

engineering subject

Εφαρμογές σε Περιβαλλοντικά Μοντέλα

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ - Προπτυχιακό - (A+)
Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης

Εισαγωγή στη μεθοδολογία προσομοίωσης περιβαλλοντικών συστημάτων, Φαινόμενα Μεταφοράς, Συστήματα Διασποράς, Συστήματα Συμμεταφοράς, Συστήματα Συμμεταφοράς και Διασποράς, Διαμερισματοποίηση, Μεταφορά Ιζήματος, Απλά Μοντέλα Μεταφοράς, Υπολογισμός Παραμέτρων, Κινητική Χημικών Αντιδράσεων, Ευτροφισμός, Μοντέλα Οικοσυστημάτων, Συμβατοί Ρυπαντές σε Ποτάμια και Λιμνοθάλασσες, Τοξικές Οργανικές Ουσίες σε Λίμνες, Ποτάμια και Λιμνοθάλασσες.

engineering subject

Οργάνωση Υπολογιστών

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑΤΟΣ - Προπτυχιακό - (A-)
Σχολή Ηλεκτρονικών Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών, Πολυτεχνείο Κρήτης

Εισαγωγή στην τεχνολογία υλοποίησης υπολογιστών, η γλώσσα μηχανής ως διεπαφή υλικού και λογισμικού. Εσωτερική οργάνωση επεξεργαστή. Υλοποίηση επεξεργαστή από απλούς δομικούς λίθους (καταχωρητές, πολυπλέκτες, λογικές πύλες). Σχεδίαση datapath και μονάδας ελέγχου. Διακοπές και υποστήριξή τους στη μονάδα ελέγχου. Κρυφές μνήμες (cache memories), εικονική μνήμη. Σύγχρονες υλοποιήσεις επεξεργαστών βασισμένων στη μέθοδο pipelining.

engineering subject

Απεικόνιση του Φαντασιακού

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-ΑΛΚΕΤΑΣ ΟΥΓΓΡΙΝΗΣ - Προπτυχιακό - (A-)
Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Πολυτεχνείο Κρήτης

To μάθημα είναι Ειδίκευσης (ΕΙΔ) για την Ανάπτυξη συγκεκριμένων Δεξιοτήτων (ΑΔ). Στόχος του μαθήματος είναι η καλλιέργεια της ικανότητας των φοιτητών να εκφράζουν αναπαραστατικά ιδέες και εικόνες που δημιουργούνται στο μυαλό τους. Η δυνατότητα ενός αρχιτέκτονα να μπορεί να απεικονίζει με τη μεγαλύτερη δυνατή πιστότητα τις σκέψεις του και να «φέρνει» στην πραγματικότητα, να οπτικοποιεί τα γεννήματα της φαντασίας του είναι από τις πιο απαραίτητες ικανότητες που μπορεί να αποκτήσει. Τα μάθημα βασίζεται στη θεωρία του Radford, που τονίζει την ανάγκη μιας υβριδικά βιωματικής προσπάθειας στην απόκτηση εμπειριών από τους εκπαιδευόμενους αρχιτέκτονες μέσα από τη θεωρία παιγνίων ρόλων. Η διαδικασία αυτή θα «φέρνει» τους φοιτητές ενώπιον καταστάσεων στις οποίες θα πρέπει να βιώσουν το φαντασιακό και μετά να το απεικονίσουν. Μέσα από τη διαδικασία αυτή οι φοιτητές έρχονται σε επαφή με όλα τα αντικείμενα και τις κλίμακες του κτισμένου περιβάλλοντος, τα οποία καλούνται να απεικονίσουν με γρήγορους αλλά αποτελεσματικούς τρόπους.

engineering subject

Εκμετάλλευση Ι - Επιφανειακές εκμεταλλεύσεις (Λιγνίτες)

ΜΙΧΑΛΗΣ ΓΑΛΕΤΑΚΗΣ - Προπτυχιακό - (A-)
Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Πολυτεχνείο Κρήτης

Το μάθημα περιλαμβάνει τη μελέτη-σχεδιασμό επιφανειακών εκμεταλλεύσεων με ιδιαίτερη έμφαση στα λιγνιτωρυχεία. Άναπτύσσονται όλα τα στάδια του μεταλλευτικού σχεδιασμού υπαίθριων ορυχείων, από την αξιολόγηση των ερευνητικών γεωτρήσεων και τη βελτιστοποίηση τελικών ορίων εκσκαφής έως και το σχεδιασμό της περιβαλλοντικής αποκατάστασης των εκμεταλλεύσεων, με πρακτικές εφαρμογές. Παρουσιάζονται επίσης ειδικά θέματα μεταλλευτικού σχεδιασμού με εφαρμογές σύγχρονου λογισμικού

engineering subject

Σχεδιασμός Υπαιθρίων Εκμεταλλεύσεων

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΞΑΔΑΚΤΥΛΟΣ - Προπτυχιακό - (A+)
Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Πολυτεχνείο Κρήτης

Το μάθημα ασχολείται με τον σχεδιασμό υπαίθριων εκμεταλλεύσεων διακοσμητικών πετρωμάτων (μάρμαρο, γρανίτη κλπ.) περιλαμβάνει και εξηγεί όλα τα επιμέρους βήματα που απαιτούνται από την ανάπτυξη μέχρι και την ολοκλήρωση των εκμεταλλεύσεων αυτών. Περιγράφει όλο τον εξοπλισμό που απαιτείται για την λειτουργία, εξόρυξη και μεταφορά των υλικών καθώς και την αρχή λειτουργιάς αυτών. Πιο συγκεκριμένα ασχολείται με τα βασικά στοιχεία έρευνας, σχεδιασμού και προγραμματισμού υπαίθριων εκμεταλλεύσεων, υπαίθριες εκμεταλλεύσεις διακοσμητικών πετρωμάτων (εξόρυξη με διάτρηση/συρματοκοπή, με αλυσοπρίονο και με ήπιες ανατινάξεις και συνδυασμούς), μηχανική και τον εξοπλισμό της διάτρησης (κρουστικοπεριστροφική και περιστροφική), σχεδιασμός δικτύων πεπιεσµένου αέρα, μέθοδοι ασυνεχούς εξόρυξης και μεταφοράς στα τεχνικά έργα, λειτουργική ανάλυση εξοπλισµού φόρτωσης και μεταφοράς, μηχανική των υπαίθριων εκσκαφών, επιλογή του εξοπλισµού, τεχνικοοικονοµική ανάλυση τεχνικών έργων, ανάλυση απόδοσης εκσκαφέων. Το μάθημα περιλαμβάνει μία εξαμηνιαία εργαστηριακή άσκηση με τα βασικά στοιχεία μιας μελέτης για υπαίθριας εκμετάλλευσης μαρμάρου

engineering subject

Μάρκετινγκ

ΣΤΕΛΙΟΣ ΤΣΑΦΑΡΑΚΗΣ - Προπτυχιακό - (A-)
Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης

Αντικείμενο και εξέλιξη του Μάρκετινγκ