Τι είναι τα ανοικτά ψηφιακά μαθήματα;
Μαθήματα προπτυχιακού ή μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών, που διδάσκονται σε Πανεπιστήμια και ΤΕΙ και τα οποία έχουν διαμορφωθεί ψηφιακά, ώστε να διατίθενται στο Διαδίκτυο, με ανοικτές άδειες χρήσης πνευματικών δικαιωμάτων Creative Commons (CC).


Υπάρχει κόστος παρακολούθησης;
Όχι. Τα ανοικτά ψηφιακά μαθήματα είναι διαδικτυακά προσβάσιμα, ελεύθερα και δωρεάν. Θεμελιώδης αρχή των ανοικτών ψηφιακών μαθημάτων είναι η ανοικτή, χωρίς περιορισμούς, πρόσβαση.


Χορηγείται πιστοποιητικό κατάρτισης ή απόκτησης γνώσης, μετά την παρακολούθηση;
Όχι. Τα ανοικτά ψηφιακά μαθήματα δεν είναι πρόγραμμα σπουδών ή εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και συνεπώς δεν παρέχουν κανενός είδους πιστοποίηση. Όπως οποιοσδήποτε το επιθυμεί, χωρίς να είναι φοιτητής και χωρίς να στοχεύει στην απόκτηση τίτλου πιστοποίησης, μπορεί να παρακολουθήσει διά ζώσης, ελεύθερα, μαθήματα στους χώρους διδασκαλίας των ΑΕΙ, έτσι μπορεί να παρακολουθήσει και τα ανοικτά ψηφιακά μαθήματα μέσω Διαδικτύου.


Μπορώ να επικοινωνήσω με τον διδάσκοντα, εάν παρακολουθώ ένα ανοικτό ψηφιακό μάθημα;
Όχι, αυτή τη στιγμή δεν παρέχεται περαιτέρω διδακτική υποστήριξη, εκτός από την κατάλληλη διαμόρφωση των μαθημάτων, προκειμένου αυτά να είναι προσβάσιμα μέσω Διαδικτύου. Προς το παρόν, δεν υπάρχει το οργανωτικό πλαίσιο και οι απαραίτητοι πόροι για την υποστήριξη της διάδρασης με τους ενδιαφερόμενους.


Η παρακολούθηση ανοικτού ψηφιακού μαθήματος υποκαθιστά την παρουσία μου στο αντίστοιχο μάθημα που διδάσκεται στο αμφιθέατρο;
Όχι, σε καμία περίπτωση. Οποιαδήποτε υποχρέωση έχετε ως φοιτητής εξακολουθεί να ισχύει.


Σε τι θα με βοηθήσει ένα ανοικτό ψηφιακό μάθημα;
Τα ανοικτά ακαδημαϊκά μαθήματα καθιστούν εφικτή την αυτόνομη παρακολούθηση. Για τους φοιτητές/ σπουδαστές, αυτό σημαίνει ότι τα ανοικτά ψηφιακά μαθήματα ενδείκνυνται για επανάληψη ή/ και προετοιμασία για την παρακολούθηση του μαθήματος στον φυσικό χώρο. Απευθύνονται, όμως, σε οποιονδήποτε επιθυμεί να διευρύνει τις γνώσεις του, να αποκτήσει νέες ή να ανανεώσει τις ήδη υπάρχουσες. Τα ανοικτά ψηφιακά μαθήματα μπορούν, επίσης, να συμβάλλουν στον επαγγελματικό προσανατολισμό και να βοηθήσουν τους μαθητές οι οποίοι αναζητούν το αντικείμενο των σπουδών τους στο μέλλον.


Γιατί δεν διαθέτουν όλα τα ανοικτά ψηφιακά μαθήματα βιντεοδιαλέξεις;
Τα ανοικτά ψηφιακά μαθήματα κατατάσσονται σε κατηγορίες και παρέχουν το αντίστοιχο εκπαιδευτικό υλικό ως εξής: περιγραφή και στόχοι του μαθήματος, λέξεις - κλειδιά και βασικοί όροι, υλικό οργανωμένο σε θεματικές ενότητες, σημειώσεις ή/ και διαφάνειες, βιβλιογραφία (κατηγορία Α-), podcast και εκφωνήσεις στις διαφάνειες (κατηγορία Α), ασκήσεις αυτοαξιολόγησης, ψηφιακές πηγές και πολυμεσικό υλικό (κατηγορία Α+). Όσα μαθήματα δεν ανήκουν στην κατηγορία Α+ δεν συνοδεύονται από πολυμεσικό υλικό.


Τι είναι οι άδειες χρήσης Creative Commons (CC);
Οι άδειες χρήσης Creative Commons (CC) αποτελούν το πιο διαδεδομένο σύστημα ανοικτής αδειοδότησης ψηφιακών έργων και καθορίζουν επακριβώς τους επιτρεπτούς τρόπους χρήσης του εκπαιδευτικού υλικού. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.creativecommons.gr.


Mπορώ να επαναχρησιμοποιήσω το εκπαιδευτικό υλικό;
Εξαρτάται από τα δικαιώματα χρήσης του υλικού: όταν αυτό αδειοδοτείται με ανοικτές άδειες χρήσης Creative Commons (CC) μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί, με αναφορά του δημιουργού και σύμφωνα με όσα ορίζει η άδεια χρήσης. Υλικό που αναφέρεται ως υλικό τρίτων, δεν μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί.


Ποιος υλοποιεί τα ανοικτά ψηφιακά μαθήματα;
Τα ανοικτά ψηφιακά μαθήματα υλοποιούνται από τα συμμετέχοντα Πανεπιστήμια και ΤΕΙ και φιλοξενούνται στις ιδρυματικές πλατφόρμες. H πύλη αναζήτησης ελληνικών ανοικτών μαθημάτων opencourses.gr συγκεντρώνει μεταδεδομένα που επιτρέπουν την αναζήτηση των μαθημάτων, ανακατευθύνει τους χρήστες στις ιδρυματικές πλατφόρμες και υλοποιείται από το Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο (GUnet). Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στο info@gunet.gr