Βρέθηκαν 97 μαθήματα
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ

ΒΑΘΜΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
agricultural sciences subject

Ζωικοί Εχθροί (Θεωρία) - Agricultural Entomology & Zoology (Theory)

Δήμητρα Ζωάκη-Μαλισιόβα - Προπτυχιακό - (A-)
Τεχνολόγων Γεωπόνων, ΤΕΙ Ηπείρου

Το μάθημα αποσκοπεί στην παροχή γνώσεων, ώστε να είναι σε θέση οι φοιτητές μέσα από τις διδασκόμενες μεθοδολογίες και κλείδες να αναγνωρίζουν εύκολα τόσο το ζωικό εχθρό που προσβάλλει τα καλλιεργούμενα φυτά όσο και τις προκαλούμενες ζημιές σε αυτά και να προτείνουν τις πλέον κατάλληλες μεθόδους για την αντιμετώπισή του, στη συμβατική και στην ολοκληρωμένη διαχείριση της φυτικής παραγωγής.

agricultural sciences subject

Ζωικοί Εχθροί (Εργαστήριο) - Agricultural Entomology & Zoology (Laboratory)

Δήμητρα Ζωάκη-Μαλισιόβα - Προπτυχιακό - (A-)
Τεχνολόγων Γεωπόνων, ΤΕΙ Ηπείρου

Το μάθημα αποσκοπεί στην παροχή γνώσεων, ώστε να είναι σε θέση οι φοιτητές μέσα από τις διδασκόμενες μεθοδολογίες και κλείδες να αναγνωρίζουν εύκολα τόσο το ζωικό εχθρό που προσβάλλει τα καλλιεργούμενα φυτά όσο και τις προκαλούμενες ζημιές σε αυτά και να προτείνουν τις πλέον κατάλληλες μεθόδους για την αντιμετώπισή του, στη συμβατική και στην ολοκληρωμένη διαχείριση της φυτικής παραγωγής.

agricultural sciences subject

Γενική Φυτοπαθολογία (Θεωρία) - General Phytopathology (Theory)

Δήμητρα Ζωάκη-Μαλισιόβα - Προπτυχιακό - (A-)
Τεχνολόγων Γεωπόνων, ΤΕΙ Ηπείρου

Το μάθημα αποσκοπεί στην παροχή γνώσεων, ώστε να είναι σε θέση οι φοιτητές μέσα από τις διδασκόμενες μεθοδολογίες και κλείδες να αναγνωρίζουν εύκολα τόσο το αίτιο του παθογόνου που προσβάλλει τα καλλιεργούμενα φυτά όσο και τις προκαλούμενες ζημιές σε αυτά και να προτείνουν τις πλέον κατάλληλες μεθόδους για την αντιμετώπισή του, στη συμβατική και στην ολοκληρωμένη διαχείριση της φυτικής παραγωγής.

agricultural sciences subject

Γενική Φυτοπαθολογία (Εργαστήριο) - General Phytopathology (Laboratory)

Δήμητρα Ζωάκη-Μαλισιόβα - Προπτυχιακό - (A-)
Τεχνολόγων Γεωπόνων, ΤΕΙ Ηπείρου

Το μάθημα αποσκοπεί στην παροχή γνώσεων, ώστε να είναι σε θέση οι φοιτητές μέσα από τις διδασκόμενες μεθοδολογίες και κλείδες να αναγνωρίζουν εύκολα τόσο το αίτιο του παθογόνου που προσβάλλει τα καλλιεργούμενα φυτά όσο και τις προκαλούμενες ζημιές σε αυτά και να προτείνουν τις πλέον κατάλληλες μεθόδους για την αντιμετώπισή του, στη συμβατική και στην ολοκληρωμένη διαχείριση της φυτικής παραγωγής.

medicine science health professions subject

Μεθοδολογία της Έρευνας

Στέφανος Μαντζούκας - Προπτυχιακό - (A-)
Νοσηλευτική, ΤΕΙ Ηπείρου

Θα αναλυθούν οι βασικές αρχές επιστημονικής θεώρησης του κόσμου (όπως η επιστήμη ως επιστημονική γνώση του κόσμου η οριοθέτηση των επιστημονικών προτάσεων, η πρακτική χρησιμότητα της επιστήμης, η ταξινόμηση και η ενότητα της επιστήμης), η ανάλυση της δομής και λειτουργίας της επιστημονικής γνώσης, (όπως οι υποθέσεις, οι επιστημονικές θεωρίες, τα επιστημονικά συστήματα, οι έννοιες, η επιστημονική εξήγηση, η επιστημονική πρόγνωση) και τέλος ο σχεδιασμός της επιστημονικής μελέτης και η ανάλυση των δεδομένων.

natural sciences subject

Γεωργική Χημεία (Θεωρία)

Γεώργιος Κ. Παπαδόπουλος - Προπτυχιακό - (A+)
Τεχνολόγων Γεωπόνων, ΤΕΙ Ηπείρου

Το μάθημα είναι υποχρεωτικό, Α εξαμήνου, του Τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων του ΤΕΙ Ηπείρου. Αυτή είναι η ιστοσελίδα του για το ακαδημαϊκό έτος 2015-16. Είναι το εισαγωγικό μάθημα Γενικής Χημείας, όπου θεμελιώνεται η επιστήμη της χημείας, ώστε ο φοιτητής να μπορεί στη συνέχεια να παρακολουθήσει με επιτυχία τα μαθήματα της Βιοχημείας-Αρχών Βιοτεχνολογίας, θρέψης, λίπανσης, εδαφολογίας, φυσιολογίας φυτών, φυσιολογίας ζώων, για να αναφέρουμε μερικά μόνον από τα μαθήματα που βασίζονται πάνω στη χημεία για να χτίσουν το δικό τους αντικείμενο.

medicine science health professions subject

Αναπτυξιακές Γλωσσικές Διαταραχές

Ευγενία Τόκη - Προπτυχιακό - (A-)
Λογοθεραπείας, ΤΕΙ Ηπείρου

Το μάθημα αποτελεί βασικό στην επιστημονική περιοχή της λογοπαθολογίας εστιάζοντας στις αναπτυξιακές γλωσσικές διαταραχές. Συγκεκριμένα, αφορά στη μελέτη διαταραχών που παρουσιάζονται κατά τη γλωσσική ανάπτυξη παιδιών με μη επίκτητα προβλήματα. Τα παιδιά αυτά δεν παρουσιάζουν την αναμενόμενη γλωσσική συμπεριφορά για τη χρονολογική τους ηλικία και ποικίλουν σε σχέση με την αιτιολογία, την ένταση και τη διάρκεια. Ή ύλη του μαθήματος στοχεύει στην εξοικείωση των φοιτητών με τις βασικές έννοιες, τα χαρακτηριστικά και τις σύγχρονες ερευνητικές τάσεις στις αναπτυξιακές γλωσσικές διαταραχές και τους τρόπους διάγνωσης και αντιμετώπισης των γλωσσικών προβλημάτων μέσω της λογοθεραπευτικής αγωγής.

Με τον όρο «ΜΟ.ΔΙ.Π.» αναφέρεται συγκεκομμένα το κεντρικό υπεύθυνο όργανο (Μoνάδα Διασφάλιση Ποιότητας) κάθε εκπαιδευτικού Ιδρύματος, που προβαίνει στο συντονισμό και την υποστήριξη των διαδικασιών που απαιτούνται για την διασφάλιση της ποιότητας ενός έργου με την πραγματοποίηση (μέσω) της αξιολόγησης. Ο ρόλος που διαδραματίζει μεταφράζεται σε αρμοδιότητες όπως π.χ. σύλληψη, κατάστρωση, σχεδιασμό και υλοποίηση ενός ενδεδειγμένου συστήματος διασφάλισης της ποιότητας, τόσο του διδακτικού, όσο και του ερευνητικού έργου, που συντελείται στην πληρότητά του στα πλαίσια του Ιδρύματος του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου. Προς ευχερέστερη επιτέλεση της ευθύνης αυτής, προκρίνεται η αρμονική συνεργασία με την Α.ΔΙ.Π. (Αρχή διασφάλισης ποιότητας), υπό τον ασφαλή γνώμονα την ισοτιμία και την αλληλεγγύη στο τριτοβάθμιο επίπεδο της Ανώτατης Εκπαίδευσης, όπως λεπτομερώς διαλαμβάνεται στον ιστότοπο: http://www.adip.gr.

social sciences  subject

Κοινωνιολογία της Υγείας

Μαίρη Γκούβα - Προπτυχιακό - (A-)
Νοσηλευτική, ΤΕΙ Ηπείρου

Το μάθημα χωρίζεται σε δύο μέρη. Στο πρώτο μέρος, οι σπουδαστές εισάγονται αρχικά στις βασικές έννοιες της επιστήμης της Κοινωνιολογίας και στο αντικείμενο αυτής (Π.χ. κοινωνία, κοινωνική διαστρωμάτωση, κοινωνική κινητικότητα). Στη συνέχεια, γίνεται αναφορά στους πρωτεργάτες αλλά και στους συνεχιστές της Κοινωνιολογίας καθώς επίσης στις βασικές θεωρητικές προσεγγίσεις. Στο δεύτερο μέρος, δίνεται αρχικά η δυνατότητα στους σπουδαστές να εντρυφήσουν σε έναν από τους κλάδους της Κοινωνιολογίας, που καλείται Κοινωνιολογία της Υγείας (αντικείμενο μελέτης, θεωρητικές προσεγγίσεις, κοινωνικές ανισότητες στην υγεία). Ακολούθως, γίνεται εκτενής αναφορά στον πρόσφατο κλάδο της Κοινωνιολογίας της Υγείας με την ονομασία Κοινωνιολογία του Σώματος. Το μάθημα ολοκληρώνεται με την επαφή των σπουδαστών με τις ακόλουθες έννοιες: η εμπειρία της χρόνιας ασθένειας και η σχέση ασθενούς-ιατρού.

agricultural sciences subject

Επαγγελματικές μελέτες - Ανάλυση Τιμών έργων πρασίνων

Γρηγόριος Βάρρας - Προπτυχιακό - (A-)
Τεχνολόγων Γεωπόνων, ΤΕΙ Ηπείρου

Το παρόν μάθημα αποτελεί προπτυχιακό μάθημα του προγράμματος σπουδών του Τμήματος Τεχνολογίας Γεωπονίας του ΤΕΙ Ηπείρου, και αναφέρεται στην ανάλυση και αξιολόγηση των της νομοθεσίας που διέπει τα δημόσια έργα και τις μελέτες των δημόσιων έργων, προσανατολισμένο στα αντικείμενα των Γεωτεχνικών Επιστημών.