Βρέθηκαν 152 μαθήματα
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ

ΒΑΘΜΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
social sciences  subject

Ανάλυση Χρηματοοικονομικών καταστάσεων

Θεμιστοκλής Λαζαρίδης - Προπτυχιακό - (A+)
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά), ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας

Βασικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις, έννοια και σκοπός της ανάλυσης χρηματοοικονομικών καταστάσεων, κάθετη και οριζόντια ανάλυση, αριθμοδείκτες (ρευστότητας, κυκλοφορίας, αποδοτικότητας, οικονομικής ανεξαρτησίας, μετοχών), καθαρή ταμειακή ροή, τεχνικές αξιολόγησης επενδύσεων.

natural sciences subject

Ψηφιακά Συστήματα

Σωτήριος Κοντογιάννης - Προπτυχιακό - (A+)
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά), ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας

Σκοπός της θεματικής ενότητας είναι η εισαγωγή του/της φοιτητή/τριας στο υλικό (hardware) των υπολογιστικών συστημάτων. Συγκεκριμένα, αρχίζοντας από τις βασικές έννοιες της δυαδικής λογικής και των λογικών κυκλωμάτων γνωρίζουμε τις θεμελιώδεις δομικές μονάδες των ψηφιακών συστημάτων. Μαθαίνουμε να αναλύουμε και να σχεδιάζουμε τόσο συνδυαστικά όσο και ακολουθιακά κυκλώματα. Τα κυκλώματα αυτά αποτελούν τα βασικά δομικά στοιχεία κάθε υπολογιστικού συστήματος.

social sciences  subject

Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων

Γρηγόρης Γιανναράκης - Προπτυχιακό - (A-)
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά), ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας

Μελέτη του φαινομένου του τουρισμού εξετάζοντας τους κοινωνικούς και οικονομικούς παράγοντες που το επηρεάζουν. Επίσης, αναλύεται η λειτουργία των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων δίνοντας έμφαση στις ιδιαιτερότητες που παρουσιάζουν.

social sciences  subject

Ελληνική Οικονομία

Ηλέκτρα Πιτόσκα - Προπτυχιακό - (A+)
Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικών Κοζάνης, ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας

Το μάθημα «Ελληνική Οικονομία», επιδιώκει την κατανόηση της διαχρονικής κατάστασης των βασικών τομέων της ελληνικής οικονομίας, την εξέλιξη και τις προοπτικές της. Το μάθημα αποτελεί βασικό εισαγωγικό μάθημα για την κατάσταση, τις εξελίξεις και τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας. Ή ύλη του μαθήματος στοχεύει στην εισαγωγή των σπουδαστών στην αναδρομή των καθοριστικών σταθμών της ελληνικής οικονομίας , στα δεδομένα και στην κατάσταση του ελληνικού πρωτογενή τομέα, (χαρακτηριστικά, προβλήματα και προοπτικές ανάπτυξής), στα χαρακτηριστικά και τα ζητήματα της ελληνικής βιομηχανίας, στα προβλήματα των ελληνικών ΜΜΕ, σ τα χαρακτηριστικά της επιχειρηματικότητας στην χώρα, στις κατευθύνσεις στρατηγικής για το μέλλον. Επίσης καταρτίζει τους φοιτητές στην οικονομική σημασία της ελληνικής ναυτιλίας και του τουρισμού, με αναλυτική αναφορά στα χαρακτηριστικά, τα ζητήματα που αντιμετωπίζει και τη σημασία για την οικονομία, στο Κατά Κεφαλή Εγχώριο Προϊόν, Κρατικό Προϋπολογισμό και στην κατάρτισή του, στο Δημόσιο Έλλειμμα και Χρέος, στη διαχείριση του Δημοσίου Χρέους και στο ελληνικό Ισοζύγιο Πληρωμών. Κατατοπίζει τους φοιτητές στην απασχόληση, ανεργία και τα χαρακτηριστικά της και μακροχρόνιες τάσεις της αγοράς εργασίας, στην ανισοκατανομή εισοδήματος στην Ελλάδα, στην Παραοικονομία και διαφθορά. Γίνεται αναφορά στην Έρευνα & Ανάπτυξη και στην Καινοτομικότητα της χώρας. Γίνεται συνοπτική παρουσίαση των διεθνών σχέσεων της ελληνικής οικονομίας, των επιχειρήσεων και των επενδύσεων με τις χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και των χαρακτηριστικών της παρούσας οικονομικής κρίσης, των ζητημάτων που έχουν αναδειχθεί και ο Μηχανισμός Στήριξης της ελληνικής οικονομίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο.

Αγγλικά ΙΙΙ

Σταυρούλα Ταβουλτζίδου - Προπτυχιακό - (A-)
Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ, ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας

Το μάθημα Αγγλικά ΙΙΙ του 3ου Εξαμήνου ασχολείται με τη διδασκαλία αυθεντικών επιστημονικών κειμένων στην Αγγλική Γλώσσα που αφορούν στην Ηλεκτρική και Ηλεκτρονική Μηχανική, στους Μετρητές Ηλεκτρικής Ενέργειας και στη Μηχανική. Έτσι οι φοιτητές εξοικειώνονται με στοιχεία του λόγου (discourse features), όπως έννοιες και λεξιλόγιο που αφορούν στην ειδικότητα τους, καθώς γραμματικές και συντακτικές δομές που συναντώνται σε κείμενα ορολογίας.

natural sciences subject

Κοιτασματολογία

Γεώργιος Χαραλαμπίδης - Προπτυχιακό - (A+)
Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος & Μηχανικών Αντιρρύπανσης ΤΕ, ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας

Το μάθημα της «Κοιτασματολογίας» περιέχει τις βασικές έννοιες, τις κατηγορίες, τις μορφές και τους τρόπους και διαδικασίες σχηματισμού και εμφάνισης στη φύση των διαφόρων ειδών κοιτασμάτων. Δυνατά-πιθανά-βέβαια αποθέματα ορυκτών πρώτων υλών. Ενεργειακές και μη-ενεργειακές ορυκτές πρώτες ύλες. Κρίσιμα και στρατηγικά ορυκτά στον ελλαδικό χώρο και αναπτυξιακές δυνατότητες του μεταλλευτικού τομέα στην Ελλάδα. Τα μεταλλικά, βιομηχανικά και αδρανή ορυκτά στην Ελλάδα. Μακροσκοπική παρατήρηση και μικροσκοπική εξέταση των μεταλλικών ορυκτών στο μεταλλογραφικό μικροσκόπιο. Ο ρόλος των τοπικών κοινωνιών στον εντοπισμό και εξόρυξη κοιτασμάτων. Βιώσιμη ανάπτυξη και αειφορία στον μεταλλευτικό τομέα της χώρας μας.

Λατινικά Ι

Στυλιανός Χατζηγρηγορίου - Προπτυχιακό - (A-)
Τμήμα Ιερατικών Σπουδών, ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας

Ερμηνεία θεολογικών κειμένων, Γραμματική, Συντακτικό.

other discipline image

Τεχνική Ορολογία στην Αγγλική - Κατεύθυνση Μηχανολόγων Μηχανικών

ΑΓΑΠΗ ΑΛΤΙΝΗ - Προπτυχιακό - (A-)
Μηχανολόγων Μηχανικών, ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας

Αυθεντικά κείμενα τεχνικής ορολογίας που σχετίζονται με την ειδικότητα της Μηχανολογίας και που σε συνδυασμό με τεχνικές κατανόησης και στοιχεία γραμματικής και λόγου αποσκοπούν στην καλλιέργεια δεξιοτήτων με σκοπό να: α) διευκολύνουν τη συμμετοχή των σπουδαστών σε μεταπτυχιακές σπουδές και Ευρωπαϊκά προγράμματα ( π.χ. Erasmus κτλ.) β) καλύψουν μελλοντικές επαγγελματικές απαιτήσεις. Oι σπουδαστές διδάσκονται επιλεγμένα κείμενα Ενεργειακού και Κατασκευαστικού τομέα, με έμφαση κατά κύριο λόγο στο περιεχόμενο (ορολογία) των κειμένων και, κατά δεύτερο, στη γραμματική, και εξασκούνται και εφαρμόζεουν τις γνώσεις του ς στο εργαστήριο με ασκήσεις σε Η/Υ .

engineering subject

Τηλεπικοινωνίες

Άγγελος Μιχάλας - Προπτυχιακό - (A-)
Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ, ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας

Το μάθημα πραγματεύεται τις παρακάτω θεματικές ενότητες: Βασικές έννοιες Σημάτων και Συστημάτων. Φασματική περιγραφή Σημάτων, Ανάλυση Fourier, Στοιχειώδη φίλτρα. Μετάδοση δεδομένων (αναλογικών, ψηφιακών). Μετάδοση αναλογικών σημάτων με διαμόρφωση πλάτους (AM), συχνότητας (FM), φάσης (PM). Συστήματα παλμοκωδικής διαμόρφωσης, PCM, DPCM, DM. Τεχνικές διαμόρφωσης αναλογικού φέροντος με ψηφιακό σήμα. Μετάδοση ψηφιακού σήματος με διαμόρφωση ASK, PSK, FSK.

engineering subject

Προγραμματισμός Η/Υ Ι (Εργαστήριο)

Ροδή Τσαγκαλίδου - Προπτυχιακό - (A-)
Τμήμα: Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε., ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας

Εκμάθηση της γλώσσας C. Αλγόριθμοι, μεταβλητές, σταθερές, τύποι δεδομένων. Εντολές εισόδου, εξόδου, προγράμματα εξάσκησης, Τελεστές (σχεσιακοί, λογικοί) , λογικές εκφράσεις. Εντολές ελέγχου (if-then-else, switch) προγράμματα εξάσκησης και παραδείγματα. Εντολές επανάληψης (for, while) , προγράμματα εξάσκησης και παραδείγματα. Μονοδιάστατοι και δισδιάστατοι πίνακες, προγράμματα εξάσκησης. Συναρτήσεις. Εφαρμογή σε πραγματικά προβλήματα.