Βρέθηκαν 52 μαθήματα
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ

ΒΑΘΜΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
engineering subject

Υπολογιστική Μηχανική

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗΣ - Προπτυχιακό - (A-)
Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης

Εισαγωγή στην υπολογιστική μηχανική, με έμφαση στη μέθοδο των πεπερασμένων στοιχείων. Αριθμητικές μέθοδοι σε κατασκευές. Μέθοδος πεπερασμένων στοιχείων (συνθήκες ισορροπίας, συμβιβαστού, νόμος υλικού, γεωμετρική διακριτοποίηση, μητρώα δυσκαμψίας και μάζας, σύνθεση στοιχείων, ολικά μητρώα, σχηματισμός και επίλυση, μετεπεξεργασία δεδομένων). Σύντομη θεωρητική εισαγωγή (αρχή δυνατών έργων κ.λπ.), παραδείγματα γραμμικής στατικής ανάλυσης (ράβδος, δοκός, δίσκος επίπεδης έντασης). Συναφή προβλήματα.

engineering subject

Περιβαλλοντικη Γεωχημεια

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ - Μεταπτυχιακό - (A+)
Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης

Παγκόσμιοι βιογεωχημικοί κύκλοι, Προσδιορισμός του pH των φυσικών νερών, Ισορροπία ανθρακικών, Χημικά είδη στο διάλυμα, Ρυθμιστική τάση και ικανότητα εξουδετέρωσης, Δημιουργία της σύστασης των φυσικών νερών, Νόμος δράσεως των μαζών- Προσδιορισμός των σταθερών ισορροπίας, Χημική ενεργότητα και ιοντική ισχύς, ‘Τύχη’ των μετάλλων στο περιβάλλον, Υδρόλυση και συμπλοκοποίηση μετάλλων, Δράση ανόργανων ενώσεων ως υποκαταστάτες, Ανταγωνιστική δέσμευση υποκαταστατών, Αλληλεπίδραση υδατικών διαλυμάτων με ιζήματα και εδάφη, Διαλυτότητα και ρόφηση, Επίδραση των χημικών ειδών στην διαλυτότητα, Σχηματισμός Επιφανειακών συμπλόκων, Οξειδοαναγωγική Γεωχημεία, Ετερογενείς αντιδράσεις και κύκλοι, Οξειδοαναγωγική ισορροπία, ικανότητα και οξειδοαναγωγικές ογκομετρήσεις (κλίμακα pE), Χρήση μοντέλου χημικής ισορροπίας για την μοντελοποίηση των χημικών ειδών βαρέων μετάλλων σε επιφανειακά και υπόγεια νερά, Εφαρμογές περιβαλλοντικής γεωχημείας για αποκατάσταση εδαφών

engineering subject

Αρχιτεκτονική της Μεταβλητότητας

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-ΑΛΚΕΤΑΣ ΟΥΓΓΡΙΝΗΣ - Προπτυχιακό - (A+)
Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Πολυτεχνείο Κρήτης

Το μάθημα έχει ως κύριο θέμα την εφαρμοσμένη κίνηση στην Αρχιτεκτονική και ειδικότερα τη μεταβαλλόμενη (transformable) αρχιτεκτονική, με κάποιες αναφορές και στη μεγαλύτερη, και κάποιες φορές αλληλένδετη, κατηγορία της μεταφερόμενης αρχιτεκτονικής (portable). Θα προσεγγίσει το θέμα του χρόνου και της κίνησης στη συνθετική διαδικασία παραγωγής χώρων και μορφών μέσα από τον αναλογικό ή τον ψηφιακό χειρισμό, και μέσα από το πλαίσιο της εξέλιξης των μοντέλων αυτών σε κατασκευή και λειτουργία κινητικών μοντέλων.

engineering subject

Οργάνωση Υπολογιστών

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑΤΟΣ - Προπτυχιακό - (A-)
Σχολή Ηλεκτρονικών Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών, Πολυτεχνείο Κρήτης

Εισαγωγή στην τεχνολογία υλοποίησης υπολογιστών, η γλώσσα μηχανής ως διεπαφή υλικού και λογισμικού. Εσωτερική οργάνωση επεξεργαστή. Υλοποίηση επεξεργαστή από απλούς δομικούς λίθους (καταχωρητές, πολυπλέκτες, λογικές πύλες). Σχεδίαση datapath και μονάδας ελέγχου. Διακοπές και υποστήριξή τους στη μονάδα ελέγχου. Κρυφές μνήμες (cache memories), εικονική μνήμη. Σύγχρονες υλοποιήσεις επεξεργαστών βασισμένων στη μέθοδο pipelining.

engineering subject

Απεικόνιση του Φαντασιακού

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-ΑΛΚΕΤΑΣ ΟΥΓΓΡΙΝΗΣ - Προπτυχιακό - (A-)
Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Πολυτεχνείο Κρήτης

To μάθημα είναι Ειδίκευσης (ΕΙΔ) για την Ανάπτυξη συγκεκριμένων Δεξιοτήτων (ΑΔ). Στόχος του μαθήματος είναι η καλλιέργεια της ικανότητας των φοιτητών να εκφράζουν αναπαραστατικά ιδέες και εικόνες που δημιουργούνται στο μυαλό τους. Η δυνατότητα ενός αρχιτέκτονα να μπορεί να απεικονίζει με τη μεγαλύτερη δυνατή πιστότητα τις σκέψεις του και να «φέρνει» στην πραγματικότητα, να οπτικοποιεί τα γεννήματα της φαντασίας του είναι από τις πιο απαραίτητες ικανότητες που μπορεί να αποκτήσει. Τα μάθημα βασίζεται στη θεωρία του Radford, που τονίζει την ανάγκη μιας υβριδικά βιωματικής προσπάθειας στην απόκτηση εμπειριών από τους εκπαιδευόμενους αρχιτέκτονες μέσα από τη θεωρία παιγνίων ρόλων. Η διαδικασία αυτή θα «φέρνει» τους φοιτητές ενώπιον καταστάσεων στις οποίες θα πρέπει να βιώσουν το φαντασιακό και μετά να το απεικονίσουν. Μέσα από τη διαδικασία αυτή οι φοιτητές έρχονται σε επαφή με όλα τα αντικείμενα και τις κλίμακες του κτισμένου περιβάλλοντος, τα οποία καλούνται να απεικονίσουν με γρήγορους αλλά αποτελεσματικούς τρόπους.

engineering subject

Επιχειρηματική Ευφυΐα και Διαχείριση Γνώσης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΤΣΑΤΣΙΝΗΣ - Προπτυχιακό - (A-)
Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης

Επιχειρηματική Ευφυΐα. Εισαγωγή. Χαρακτηριστικά. Σχεδιασμός και ανάπτυξη Συστημάτων Επιχειρηματικής Ευφυΐας. Δομή, αρχιτεκτονική και ανάλυση ενός Συστήματος Επιχειρηματικής Ευφυΐας. Δημιουργία, απόσπαση, επεξεργασία και διαμοιρασμός δεδομένων από εφαρμογές επιχειρησιακών πληροφοριακών συστημάτων. Οντολογίες και σημασιολογία. Εμπορικά πακέτα Επιχειρηματικής Ευφυΐας: Παρουσίαση και ανάλυση. Διαχείριση Γνώσης-Εισαγωγή. Βασικές έννοιες διαχείρισης πληροφορίας & γνώσης. Analytics και Επιχειρηματική ...

engineering subject

Εισαγωγή στη Μηχατρονική

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗΣ - Προπτυχιακό - (A-)
Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης

Η μηχατρονική ασχολείται με τον κύκλο που αποτελείται από το δυναμικό σύστημα (μηχανικό, ηλεκτρικό ή συνδυασμός πολλών πεδίων), τον έλεγχό του και τις διεπιφάνειες για την μέτρηση της απόκρισης (αισθητήρες) και την επιβολή του ελέγχου (διεγέρτες). Και επειδή τα συστήματα σπάνια πληρούν τις υποθέσεις της μελέτης μας, το μαθηματικό μοντέλο είναι πολύπλοκο (μη-γραμμικό), έχει ατέλειες κτλπ, συνήθως χρησιμοποιούμε ευφυή συστήματα ελέγχου (ασαφή λογική, νευρωνικά δίκτυα και υβριδικές τεχνικές).

engineering subject

Δυναμική, ταλαντώσεις και έλεγχος κατασκευών

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗΣ - Προπτυχιακό - (A-)
Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης

Προσομοίωση και αριθμητική επίλυση προβλημάτων δυναμικής και ταλαντώσεων για κατασκευές μηχανικού, με εισαγωγή στον σχεδιασμό και έλεγχο δυναμικών συστημάτων. Γραμμικός μονοβάθμιος ταλαντωτής (ελεύθερη απόκριση, ιδιοσυχνότητα, απόσβεση, εξαναγκασμένη ταλάντωση). Διακριτοί πολυβάθμιοι ταλαντωτές (προσομοίωση, ιδιομορφές,ιδιοσυχνότητες, ιδιομορφική ανάλυση). Αναλυτική δυναμική (κινηματικοί περιορισμοί, αρχή δυνατών έργων, εξισώσεις Lagrange, αρχή Hamilton). Συνεχή μέσα.

engineering subject

Εκμετάλλευση Ι - Επιφανειακές εκμεταλλεύσεις (Λιγνίτες)

ΜΙΧΑΛΗΣ ΓΑΛΕΤΑΚΗΣ - Προπτυχιακό - (A-)
Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Πολυτεχνείο Κρήτης

Το μάθημα περιλαμβάνει τη μελέτη-σχεδιασμό επιφανειακών εκμεταλλεύσεων με ιδιαίτερη έμφαση στα λιγνιτωρυχεία. Άναπτύσσονται όλα τα στάδια του μεταλλευτικού σχεδιασμού υπαίθριων ορυχείων, από την αξιολόγηση των ερευνητικών γεωτρήσεων και τη βελτιστοποίηση τελικών ορίων εκσκαφής έως και το σχεδιασμό της περιβαλλοντικής αποκατάστασης των εκμεταλλεύσεων, με πρακτικές εφαρμογές. Παρουσιάζονται επίσης ειδικά θέματα μεταλλευτικού σχεδιασμού με εφαρμογές σύγχρονου λογισμικού

engineering subject

Σχεδιασμός Υπαιθρίων Εκμεταλλεύσεων

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΞΑΔΑΚΤΥΛΟΣ - Προπτυχιακό - (A+)
Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Πολυτεχνείο Κρήτης

Το μάθημα ασχολείται με τον σχεδιασμό υπαίθριων εκμεταλλεύσεων διακοσμητικών πετρωμάτων (μάρμαρο, γρανίτη κλπ.) περιλαμβάνει και εξηγεί όλα τα επιμέρους βήματα που απαιτούνται από την ανάπτυξη μέχρι και την ολοκλήρωση των εκμεταλλεύσεων αυτών. Περιγράφει όλο τον εξοπλισμό που απαιτείται για την λειτουργία, εξόρυξη και μεταφορά των υλικών καθώς και την αρχή λειτουργιάς αυτών. Πιο συγκεκριμένα ασχολείται με τα βασικά στοιχεία έρευνας, σχεδιασμού και προγραμματισμού υπαίθριων εκμεταλλεύσεων, υπαίθριες εκμεταλλεύσεις διακοσμητικών πετρωμάτων (εξόρυξη με διάτρηση/συρματοκοπή, με αλυσοπρίονο και με ήπιες ανατινάξεις και συνδυασμούς), μηχανική και τον εξοπλισμό της διάτρησης (κρουστικοπεριστροφική και περιστροφική), σχεδιασμός δικτύων πεπιεσµένου αέρα, μέθοδοι ασυνεχούς εξόρυξης και μεταφοράς στα τεχνικά έργα, λειτουργική ανάλυση εξοπλισµού φόρτωσης και μεταφοράς, μηχανική των υπαίθριων εκσκαφών, επιλογή του εξοπλισµού, τεχνικοοικονοµική ανάλυση τεχνικών έργων, ανάλυση απόδοσης εκσκαφέων. Το μάθημα περιλαμβάνει μία εξαμηνιαία εργαστηριακή άσκηση με τα βασικά στοιχεία μιας μελέτης για υπαίθριας εκμετάλλευσης μαρμάρου