Βρέθηκαν 356 μαθήματα
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ

ΒΑΘΜΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
humanities and arts subject

Βιντεοτέχνη- Οπτικοακουστικά μέσα ΙI

Μάνος Κατσάρης - Προπτυχιακό - (A-)
Τμήμα Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Το μάθημα επιχειρεί να εμβαθύνει στις πλαστικές δυνατότητες και τα τεχνικά χαρακτηριστικά της βίντεοτέχνης (και γενικότερα της κινούμενης εικόνας), προκειμένου να χρησιμοποιηθεί ως εκφραστικό μέσο στην υλοποίηση καλλιτεχνικών έργων. Δίνεται έμφαση στην εξοικείωση με τα εκφραστικά μέσα, στη μεθοδολογία προσέγγισης, στην ανάπτυξη του θέματος και στη διαμόρφωση προσωπικής καλλιτεχνικής πρότασης. Κατά τη διάρκεια του εξαμήνου συνεχίζονται οι διαλέξεις πάνω στα ζητούμενα θέματα και οι παρουσιάσεις έργων καλλιτεχνών. Το μάθημα συνεχίζεται στο ΣΤ εξάμηνο με το Βιντεοτέχνη- Οπτικοακουστικά μέσα ΙΙΙ.

humanities and arts subject

Βιντεοτέχνη- Οπτικοακουστικά μέσα Ι

Μάνος Κατσάρης - Προπτυχιακό - (A-)
Τμήμα Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Παρουσιάζονται και αναλύονται οι βασικές αρχές και τεχνικές της παραγωγής βίντεο σε όλες τις φάσεις δημιουργίας του: (Pre-Production, Production, Post-Production). Παρουσιάζονται οι λειτουργίες της κάμερας, τα είδη των πλάνων οι σχέσεις τους και η νοηματοδότηση τους, ο έλεγχος της κινηματογράφησης, ζητήματα ήχου κ.α. Γίνεται εισαγωγή στις βασικές αρχές του ψηφιακού μοντάζ, καθώς και εκμάθηση του λογισμικού που χρησιμοποιείται (Adobe Premiere, Final Cut). Το μάθημα περιλαμβάνει σειρά παρουσιάσεων, όπου αναλύεται το έργο καλλιτεχνών που σχετίζονται με την ιστορία και την εξέλιξη της βιντεοτέχνης από τα πρώτα έργα έως σήμερα. Το μάθημα συνεχίζεται στο Ε εξάμηνο με το Βιντεοτέχνη- Οπτικοακουστικά μέσα ΙΙ.

social sciences  subject

Κοινωνιολογία του Σχολείου

Παναγιώτης Παπακωνσταντίνου - Προπτυχιακό - (A+)
Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

1. Από την Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης στην Κοινωνιολογία του Σχολείου: εννοιολογικές αποσαφηνίσεις, θεωρητικές αποκρυσταλλώσεις και ερμηνευτικές κατευθύνσεις 2. Σχολείο και κοινωνική διάκριση: η επιλογή ως ιστορική και κοινωνική πραγματικότητα. α. Νεοελληνική κοινωνία, κράτος (Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ.) και σχολείο. β. Η συνταγματική επιταγή της ισότητας και οι εφαρμογές της "ισότητας εκπαιδευτικών ευκαιριών" στο σχολείο. γ."Δείκτες" ανισότητας και "σχολική αποτυχία": i. αναλφαβητισμός ii. διαρροές iii. αξιολόγηση και βαθμολογία iv. εξέλιξη και διαμόρφωση της σχολικής κοόρτης/πυραμίδας δ. Η συμβολή του σχολείου στην κοινωνική αναπαραγωγή ε. Από τη σχετικότητα της έννοιας της σχολικής αποτυχίας στις ερμηνείες της 3. Το σχολείο ως μηχανισμός επιλογής και νομιμοποίησης α. Η ιστορικότητα της επιλογής μέσω της σχολικής επίδοσης β. Η διαφοροποίηση της σχολικής επίδοσης των μαθητών: από την "κατασκευή της διαφοράς" στην ψυχολογικοποίηση της. γ. Ο μηχανισμός της αξιολόγησης των μαθητών του Γυμνασίου. δ. Η κατανομή του λόγου στην τάξη: παιδαγωγικές πρακτικές, τελετουργίες διδασκαλίας και ρυθμοί μάθησης 4. Αντισταθμιστική Αγωγή και "λαϊκιστικές πολιτικές διευκολύνσεων" στο νεοελληνικό σχολείο: η αναζήτηση "άλλοθι" στην προσπάθεια πραγμάτωσης "του σχολείου ίσων ευκαιριών".

natural sciences subject

Υπολογιστές ΙΙ

Δημήτριος Παπαγεωργείου, Ευάγγελος Λοιδωρίκης - Προπτυχιακό - (A-)
Τμήμα Μηχανικών Επιστήμης Υλικών, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Προγραμματισμός με τη γλώσσα C++. Μεταβλητές και αριθμητικές παραστάσεις, είσοδος/έξοδος, λήψη αποφάσεων, βρόγχοι επανάληψης, μονοδιάστατοι πίνακες, συναρτήσεις, δομές, τάξεις.

humanities and arts subject

Εισαγωγή στο Μυκηναϊκό Πολιτισμό

Ανδρέας Βλαχόπουλος - Προπτυχιακό - (A-)
Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Το μάθημα εξετάζει τον πολιτισμό των Μυκηναίων, των ελληνόφωνων πληθυσμών του νότιου ελλαδικού κορμού, οι οποίοι, από τον 17ο αι. π.Χ. τουλάχιστον, και με παλαιότερα ηγεμονικά κέντρα στην Αργολίδα και τη Μεσσηνία, διαμορφώνουν σταδιακά μία ευρύτατη επικράτεια ομοιογενούς πολιτισμού. Από την περίοδο των ανασκαφών του Ε. Σλήμαν και του Χρ. Τσούντα έως την αποκρυπτογράφηση της Γραμμικής Β γραφής και τη σύγχρονη διεπιστημονική προσέγγιση παλαιών και νέων δεδομένων, η Μυκηναϊκή Αρχαιολογία αποτελεί ορόσημο της μετάβασης από την αιγαιακή προϊστορία στους πρώιμους ελληνικούς χρόνους.

medicine science health professions subject

Αγγλική Ιατρική Ορολογία ΙI

Θεοδώρα Τσελίγκα-Γκαζιάνη - Προπτυχιακό - (A-)
Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Σκοπός του μαθήματος είναι να βελτιώσουν οι συμμετέχοντες τις γλωσσικές τους δεξιότητες στην Αγγλική Ιατρική ορολογία, αντλώντας ακαδημαϊκά κείμενα από μία ευρεία θεματολογία (π.χ. ιστορία της ιατρικής, ανατομία, παθολογία, ιστολογία, κ.α.). Πέρα από την εξοικείωση με την ειδική ορολογία και τα γραμματικο-συντακτικά φαινόμενα του συγκεκριμένου ακαδημαϊκού λόγου, έμφαση δίνεται και στην ανάπτυξη δεξιοτήτων για την κατανόηση και συγγραφή τέτοιων κειμένων.

medicine science health professions subject

Αγγλική Ιατρική Ορολογία Ι

Θεοδώρα Τσελίγκα-Γκαζιάνη - Προπτυχιακό - (A-)
Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Σκοπός του μαθήματος είναι να βελτιώσουν οι συμμετέχοντες τις γλωσσικές τους δεξιότητες στην Αγγλική Ιατρική ορολογία, αντλώντας ακαδημαϊκά κείμενα από μία ευρεία θεματολογία (π.χ. ιστορία της ιατρικής, ανατομία, παθολογία, ιστολογία, κ.α.). Πέρα από την εξοικείωση με την ειδική ορολογία και τα γραμματικο-συντακτικά φαινόμενα του συγκεκριμένου ακαδημαϊκού λόγου, έμφαση δίνεται και στην ανάπτυξη δεξιοτήτων για την κατανόηση και συγγραφή τέτοιων κειμένων.

medicine science health professions subject

Βιοτεχνολογία

Μαρία Φράγκου - Προπτυχιακό - (A+)
Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Το μάθημα περιλαμβάνει την αναζήτηση και παρουσίαση σύγχρονων ερευνητικών άρθρων. Με αυτόν τον τρόπο οι φοιτητές συνειδητοποιούν την πολυπλοκότητα των επιστημονικών ερωτημάτων και κατανοούν την επιλογή και τα ορία των τεχνικών στη διάγνωση και θεραπεία.

engineering subject

Βάσεις Δεδομένων

Ευαγγελία Πιτουρά - Προπτυχιακό - (A+)
Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Εισαγωγή στα συστήματα διαχείρισης BΔ. Εννοιολογικός σχεδιασμός, το μοντέλο Οντοτήτων/Συσχετίσεων. Το σχεσιακό μοντέλο. Σχεσιακή άλγεβρα και σχεσιακός λογισμός. Η γλώσσα SQL. Θεωρία σχεδιασμού σχεσιακών BΔ: θεωρία εξαρτήσεων, κανονικοποίηση σχήματος. Αποθήκευση δεδομένων. Οργάνωση αρχείων και ευρετήρια (πρωτεύοντα, δευτερεύοντα, Β-δέντρα, Β+-δέντρα, ευρετήρια κατακερματισμού). Εισαγωγή στην επεξεργασία και την βελτιστοποίηση ερωτήσεων.

natural sciences subject

Ειδικά Κεφάλαια Κβαντικής Χημείας

Βασίλειος Μελισσάς - Προπτυχιακό - (A-)
Τμήμα Χημείας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Το μάθημα «Ειδικά Κεφάλαια Κβαντικής Χημείας» είναι ένα Προχωρημένο μάθημα στις έννοιες της Κβαντικής Χημείας. Τα πεδία, τα οποία μελετώνται / εξετάζονται είναι τα εξής: 1)η γραμμική άλγεβρα, οι ορθογώνιες συναρτήσεις, οι ιδιοσυναρτήσεις και οι τελεστές, 2) το ηλεκτρονιακό πρόβλημα, τα τροχιακά, οι ορίζουσες Slater και οι συναρτήσεις βάσης, οι τελεστές και τα στοιχεία μητρών, η δεύτερη κβάντωση, οι διαμορφώσεις με spin, 3) οι εξισώσεις Hartree-Fock, η εξαγωγή των εξισώσεων Hartree-Fock, η επεξήγηση των λύσεων των εξισώσεων Hartree-Fock, οι εξισώσεις Roothaan, οι πρότυποι υπολογισμοί των H2 και HeH+, τα πολυατομικά σύνολα βάσης, παραδείγματα επεξηγηματικών υπολογισμών κλειστής στοιβάδας, οι εξισώσεις Pople-Nesbet, 4) οι κυματοσυναρτήσεις πολλαπλών διαμορφώσεων και η δομή της πλήρους ορίζουσας διαμορφώσεων αλληλεπίδρασης, οι διπλής διέγερσης διαμορφώσεις αλληλεπίδρασης, συγκεκριμένα υπολογιστικά παραδείγματα, τα «φυσικά τροχιακά», οι μέθοδοι Αυτοσυνεπούς Πεδίου πολλαπλών διαμορφώσεων και Γενικευμένου Δεσμού Σθένους, οι περιορισμένες διαμορφώσεις αλληλεπίδρασης και το πρόβλημα του μεγέθους-συνέπειας της επιλεγμένης διαμόρφωσης, 5) η Προσέγγιση Ανεξάρτητου Ζεύγους Ηλεκτρονίων και θεωρίες συζευγμένων ζευγών, 6) η Rayleigh-Schrödinger (RS) Θεωρία Διαταραχών, η Θεωρία Διαταραχών Τροχιακών και οι διαταραχές ενός σωματιδίου, η επέκταση της θεωρίας στην ενέργεια αλληλεπίδρασης και η N εξάρτηση της RS εφαρμογής της θεωρίας διαταραχών.