Βρέθηκαν 28 μαθήματα
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ

ΒΑΘΜΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

International Ethics and War: a history

Αλέξιος Ηρακλείδης - Προπτυχιακό - (A-)
Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας, Πάντειον Πανεπιστήμιο

Το μάθημα επικεντρώνεται σε δύο βασικές πτυχές της ιστορίας της διεθνούς ηθικής και του πολέμου: απλή θεωρία του πολέμου και ειδικότερα την ανθρωπιστική παρέμβαση. Πιο συγκεκριμένα καλύπτει τα ακόλουθα θέματα: • Εισαγωγή στη διεθνή δεοντολογία (απόψεις κατά της δεοντολογία και τους κανόνες στη διεθνή πολιτική και τις απόψεις για την υποστήριξη της δεοντολογίας και κανόνων στη διεθνή πολιτική). • Το δόγμα του δίκαιου πολέμου από την αρχαιότητα μέχρι και σήμερα, με έμφαση στον Αριστοτέλη, τον Κικέρωνα, ο Αυγουστίνος, ο Ακινάτης, Βιτόρια, Gentili, Suarez και Grotius, και ολοκληρώνεται με την κατάσταση σήμερα (Walzer). • Οι ρίζες της ανθρωπιστικής παρέμβασης: απλός πόλεμος εναντίον της τυραννίας, με έμφαση στη Βιτόρια, Gentili, Σουάρες, Grotius, τους μοναρχομάχους ,το Bodin, και το Vattel. Το διεθνές δίκαιο: η ανθρωπιστική παρέμβαση νομική συζήτηση από το 1830 μέχρι το 1930. • Παρέμβαση και μη παρέμβαση στην πολιτική θεωρία κατά τη μακρά διάρκεια του δέκατου ένατου αιώνα: τις απόψεις του Καντ, Χέγκελ, Cobden, Mazzini και JS Mill. • Μελέτες περίπτωσης της ανθρωπιστικής παρέμβασης στον δέκατο ένατο αιώνα: οι Έλληνες (1821-1831), Λίβανος και Συρία (1860-1861), οι Βούλγαροι (1876-1878) ,οι ΗΠΑ και η Κούβα (1895-1898) • Ανθρωπιστικές παρεμβάσεις κατά τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου.Οι ανθρωπιστικές παρεμβάσεις κατά την περίοδο μετά τον Ψυχρό Πόλεμο • Η σημερινή διαμάχη ανθρωπιστική κατάσταση. Η αναζήτηση για την κατάλληλη διεθνή αντίδραση στην ανθρωπιστική κατάσταση και τα βασικά ζητήματα στην πρόσφατη συζήτηση για την ανθρωπιστική επέμβαση.

other discipline image

Προπτυχιακό - (A-)
, Πάντειον Πανεπιστήμιο

social sciences  subject

Προπτυχιακό - (A-)
, Πάντειον Πανεπιστήμιο

social sciences  subject

Προπτυχιακό - (A-)
, Πάντειον Πανεπιστήμιο

other discipline image

Προπτυχιακό - (A-)
, Πάντειον Πανεπιστήμιο

other discipline image

Προπτυχιακό - (A-)
, Πάντειον Πανεπιστήμιο

other discipline image

Προπτυχιακό - (A-)
, Πάντειον Πανεπιστήμιο

other discipline image

Προπτυχιακό - (A-)
, Πάντειον Πανεπιστήμιο

other discipline image

Προπτυχιακό - (A-)
, Πάντειον Πανεπιστήμιο

other discipline image

Προπτυχιακό - (A-)
, Πάντειον Πανεπιστήμιο