Βρέθηκαν 438 μαθήματα
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ

ΒΑΘΜΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
natural sciences subject

Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών και Αρχές Τηλεπισκόπησης

Γιώργος Σκιάνης, Νίκη Ευελπίδου, Εμμανουήλ Βασιλάκης - Προπτυχιακό - (A-)
Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Εισαγωγή στις γλώσσες προγραμματισμού. Εφαρμογές αριθμητικής και στατιστικής ανάλυσης στις γεωεπιστήμες με χρήση ΗΥ. Εισαγωγή στα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών. Εισαγωγή στην Τηλεπισκόπηση και στην ψηφιακή ανάλυση εικόνας.

humanities and arts subject

Μνημειακή Τοπογραφία και Αρχιτεκτονική της Μυκηναϊκής Ελλάδος

Παναγιώτα Πολυχρονάκου Σγουρίτσα - Προπτυχιακό - (A+)
Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Μνημειακή τοπογραφία και αρχιτεκτονική της Μυκηναϊκής Ελλάδας. Εισαγωγή στο Μυκηναϊκό πολιτισμό με σύντομη προσέγγιση στις κυριότερες εκφάνσεις του στην οικονομία και την κοινωνική κατάσταση. Εξέταση, κατά περιοχές, των σημαντικότερων μνημείων: Ανακτορικά συγκροτήματα, ακροπόλεις, οικιστικά κατάλοιπα, τάφοι/νεκροταφεία.

natural sciences subject

Τεκτονική Γεωλογία

Στέλιος Λόζιος, Δημήτρης Παπανικολάου - Προπτυχιακό - (A+)
Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Η ΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ασχολείται με την παραμόρφωση των πετρωμάτων και της λιθόσφαιρας, τις δομές οι οποίες προκύπτουν (π.χ. πτυχές, ρήγματα, φυλλώσεις, γραμμώσεις κλπ.) καθώς και τους μηχανισμούς που είναι υπεύθυνοι για τη δημιουργία και εξέλιξή τους. Καλύπτει δομές με κλίμακα εμφάνισης χιλιάδων χιλιομέτρων (κλίμακα λιθοσφαιρικών πλακών) μέχρι μικροδομές κλίμακας ορυκτού στο μικροσκόπιο, που δημιουργούνται σε διάφορα γεωτεκτονικά περιβάλλοντα, ανάλογα με τη διαχρονική κατανομή των τάσεων και των παραμορφώσεων στους τεκτονικούς ορόφους του στερεού φλοιού της Γης. Η εξερεύνηση, η χαρτογράφηση και η εκμετάλλευση των φυσικών πόρων (κοιτάσματα, υπόγεια νερά, πετρέλαιο, φυσικό αέριο, δομικοί λίθοι κλπ.) βασίζονται στη δουλειά που γίνεται από τους τεκτονικούς γεωλόγους, που αναγνωρίζοντας και κατανοώντας τις τεκτονικές δομές σε όλες τις κλίμακες μελέτης, μπορούν να δώσουν λογικές και αξιόπιστες ερμηνείες και προβλέψεις. Ταυτόχρονα, η κινηματική και δυναμική ανάλυση των ενεργών ρηγμάτων και του σύγχρονου εντατικού πεδίου, αποτελούν τους βασικούς παράγοντες για την κατανόηση και διαχείριση τόσο του σεισμικού κινδύνου, όσο και άλλων φυσικών και τεχνολογικών καταστροφών. Τα αντικείμενα με τα οποία ασχολείται η Τεκτονική καλύπτονται από τους επιμέρους κλάδους και τις εξειδικεύσεις της, καθώς και από τις τεχνικές και μεθοδολογίες, κλασικές και σύγχρονες, που χρησιμοποιούνται στην τεκτονική έρευνα και ανάλυση. Οι παραδόσεις του μαθήματος της Τεκτονικής Γεωλογίας αντιστοιχούν, κυρίως, σε όσα περιλαμβάνει ο διεθνής όρος Structural Geology, που εστιάζει στις τεκτονικές δομές (πτυχές, ρήγματα κλπ.) κυρίως από άποψη γεωμετρίας, κατανομής στο χώρο και κινηματικής και δυναμικής ανάλυσης. Περιλαμβάνουν, όμως, και αρκετά στοιχεία Γεωτεκτονικής (Tectonics), του κλάδου που εστιάζει κυρίως στους μηχανισμούς και τις διαδικασίες της παραμόρφωσης σε κλίμακα φλοιού, δηλαδή σε κλίμακα τεκτονικής λιθοσφαιρικών πλακών.

social sciences  subject

Ιστορία Οικονομικών Θεωριών

Νικόλαος Θεοχαράκης - Προπτυχιακό - (A+)
Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Το μάθημα αποτελεί εισαγωγή στην ιστορία της οικονομικής σκέψης. Ο διδακτικός του στόχος είναι να κατανοήσει η φοιτήτρια ή ο φοιτητής τον τρόπο γένεσης και ανάπτυξης της οικονομικής θεωρίας. Η προσέγγιση του μαθήματος είναι ιστορική και αναλυτική. Η εξέλιξη της οικονομικής σκέψης παρουσιάζεται ως μια διαδοχική σειρά μεταβολών στην αντίληψη και την θεώρηση της φύσης της κοινωνικοοικονομικής διαδικασίας. Αυτές οι αλλαγές στο "όραμα" (vision κατά τον Schumpeter) της κυρίαρχης εκδοχής της οικονομικής σκέψης συνεπάγονται κάθε φορά την κατασκευή νέων αναλυτικών εννοιών και κατηγοριών και ενός νέου θεωρητικού προτύπου διάρθρωσης τους. Επομένως το μάθημα δίνει έμφαση στον ιστορικό χαρακτήρα των οικονομικών θεωριών και στον τρόπο με τον οποίο τα πραγματικά κοινωνικοοικονομικά φαινόμενα διαμορφώνουν την εξέλιξη της οικονομικής θεωρίας. Παράλληλα, γίνεται προσπάθεια να συζητηθούν η επικαιρότητα και η χρησιμότητα των διαφόρων ρευμάτων της οικονομικής σκέψης στα κλασικά θέματα της θεωρίας της αξίας και της διανομής αλλά και στα σύγχρονα προβλήματα (της ανεργίας, των κοινωνικών ανισοτήτων, κ.λπ.). Το μάθημα δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην γένεση και ιστορία της νεοκλασικής θεωρίας με σκοπό την πληρέστερη κατανόηση και κριτική αντιμετώπιση της διδασκόμενης οικονομικής θεωρίας καθώς και την προσέγγισή της ως τμήμα της ιστορίας των οικονομικών θεωριών.

humanities and arts subject

Postwar American Avant-Garde Art (Μεταπολεμική Αμερικανική Πρωτοπορία)

Σταματίνα Δημακοπούλου - Προπτυχιακό - (A-)
Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Τη δεκαετία του ’50 εμφανίζονται στην Αμερική νέες ριζοσπαστικές πρωτοπορίες οι οποίες αμφισβητούν την παράδοση του μοντερνισμού και ασκούν έντονη κριτική στην ιδεολογία του Ψυχρού Πολέμου. Κοινό γνώρισμα των κινημάτων αυτών είναι πειραματισμοί που καταλύουν τα όρια ανάμεσα σε διακριτές μορφές έκφρασης, καθώς οι καλλιτέχνες ανταποκρίνονται στην ανάδυση και ενδυνάμωση των κοινωνικών κινημάτων τα οποία κυρίως τη δεκαετία του ’60, διεκδικούν την ελευθερία του προσδιορισμού συλλογικών και ατομικών ταυτοτήτων. Με αφετηρία την πρωτοπορία του Black Mountain College και την εμφάνιση των happenings και της pop art στο τέλος της δεκαετίας του ’50, θα μελετήσουμε κινήματα και καλλιτέχνες που πειραματίζονται τις επόμενες δεκαετίες με νέες πρακτικές και μορφές έκφρασης, όπως η εννοιολογική τέχνη, το βίντεο, η performance και το σινεμά, οι πειραματισμοί των τελευταίων δεκαετιών σε συνάρτηση με την πολιτική των ταυτοτήτων.

natural sciences subject

Χημεία Περιβάλλοντος

Μιχαήλ Σκούλλος, Δημήτριος Νικολέλης, Εμμανουήλ Δασενάκης - Προπτυχιακό - (A+)
Τμήμα Χημείας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Το αντικείμενο της περιβαλλοντικής χημείας και οι επί μέρους κλάδοι της

natural sciences subject

Προηγμένοι Επιστημονικοί Υπολογισμοί

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΙΣΥΡΛΗΣ - Μεταπτυχιακό - (A+)
Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Εισαγωγή στην αριθμητική επίλυση των Μερικών Διαφορικών Εξισώσεων, Αριθμητική επίλυση Παραβολικών Εξισώσεων: Άμεσες Μέθοδοι, Μέθοδος Crank-Nicolson, Σύγκλιση, Ευστάθεια. Δυδιάστατες Παραβολικές Εξισώσεις: Άμεσες Μέθοδοι, Επαναληπτικές Μέθοδοι (ADE, ADI, LOD), Τρισδιάστατες Παραβολικές Εξισώσεις, Αριθμητική επίλυση Ελλειπτικών Εξισώσεων, Επαναληπτικές Μέθοδοι, ADI Μέθοδοι, Αριθμητική επίλυση Υπερβολικών Εξισώσεων, Άμεσες Μέθοδοι, Επαναληπτικές Μέθοδοι.

humanities and arts subject

Ιδεολογία στην παιδική λογοτεχνία

Αγγελική Γιαννικοπούλου - Προπτυχιακό - (A-)
Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Επειδή συχνά μια παιδαγωγούσα διάθεση βαραίνει στη συνείδηση πολλών αναφορικά με το παιδικό βιβλίο, θέματα ιδεολογίας αποκτούν ιδιαίτερη σπουδαιότητα στο χώρο της παιδικής λογοτεχνίας. Όχι μόνο στο παρελθόν (το κίνημα του διδακτισμού), αλλά ακόμη και στις μέρες μας, το παιδικό βιβλίο πολλές φορές αξιολογείται με βάση το ιδεολογικό μήνυμα που μεταφέρει στους μικρούς αναγνώστες του. Κι ενώ κανένα κείμενο δεν μπορεί να παραμείνει ιδεολογικά ‘ουδέτερο’, αφού, ακόμη και ανεξάρτητα από την πρόθεση των δημιουργών του, μια παθητική ιδεολογία εγγράφεται σε αυτό, στα βιβλία για παιδιά συχνά το μήνυμα προβάλλεται ως το κύριο στοιχείο του κειμένου. Στο πλαίσιο των μαθημάτων οι φοιτητές/ φοιτήτριες θα μελετήσουν κείμενα παιδικής λογοτεχνίας εστιάζοντας κυρίως στους αφηγηματικούς μηχανισμούς που ευθύνονται για τον καθορισμό του ιδεολογικού στίγματος του βιβλίου. Έμφαση θα δοθεί όχι μόνο στα άμεσα αλλά και στα έμμεσα ή υφέρποντα ιδεολογικά μηνύματα και τον τρόπο που αυτά εγγράφονται στο κείμενο, άλλοτε με φορέα το λεκτικό κείμενο, άλλοτε το οπτικό και άλλοτε παρακειμενικά στοιχεία. Επίσης, θέματα όπως η διαπολιτισμικότητα και οι διαφυλικές σχέσεις, θα μελετηθούν σε μια σειρά από κείμενα που διαφέρουν αισθητικά μεταξύ τους (π.χ. λογοτεχνικό είδος, χρόνος έκδοσης, συγγραφέας, κ.λπ.)

humanities and arts subject

Applied Linguistics to Foreign Language Teaching and Learning

Βασιλική Δενδρινού - Προπτυχιακό - (A+)
Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Στόχος του μαθήματος αυτού είναι να εκθέσει τους/τις φοιτητές/τριες στις θεωρίες της γλώσσας και της γλωσσικής εκμάθησης, οι οποίες αποτελούν τη βάση των προσεγγίσεων που έχουν αναπτυχθεί στο χώρο της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης ειδικότερα για τη διδασκαλία. Η οπτική που αναπτύσσεται στο μάθημα προσδιορίζεται από το κοινωνικο-πολιτισμικό πλαίσιο και το εκπαιδευτικό σύστημα εντός του οποίου θα λειτουργήσουν οι καθηγητές/τριες της αγγλικής γλώσσας και από τις πολιτικές γλωσσών σε μια πολυγλωσσική-πολυπολιτισμική Ευρωπαϊκή Ένωση. Ειδικότερα, το μάθημα εξετάζει πώς έχουν εφαρμοστεί σύγχρονες γλωσσολογικές θεωρίες (α) στο σχεδιασμό γλωσσικών προγραμμάτων σπουδών και στην κατάρτιση αναλυτικών προγραμμάτων της ξένης γλώσσας, (β) στην ανάπτυξη διακριτών προσεγγίσεων, μεθοδολογιών και τεχνικών διδασκαλίας και εκμάθησης της γλώσσας και (γ) στη διαμόρφωση κριτηρίων αξιολόγησης της γλωσσικής γνώσης. Επίσης, εξετάζει πώς έχουν εφαρμοστεί οι αρχές της εκπαιδευτικής γλωσσολογίας στο σχεδιασμό της εκπαιδευτικής διαδικασίας και στην ανάλυση και αξιολόγηση του παιδαγωγικού λόγου στην τάξη. Τέλος, εξετάζει εφαρμογές της επικοινωνιακής θεωρίας για την ανάλυση και αξιολόγηση της επικοινωνίας στον κοινωνικό χώρο της τάξης.

medicine science health professions subject

Οργάνωση και Διαχείριση Οδοντιατρείου

Ιωάννης Τζούτζας - Προπτυχιακό - (A+)
Οδοντιατρική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Σκοπός του μαθήματος είναι η γνωστοποίηση και η πληροφόρηση των τελειοφοίτων φοιτητών επί θεμάτων πού άπτονται της επαγγελματικής τους δραστηριότητας αμέσως μετά τη λήψη του πτυχίου, αλλά και καθόλη την μετέπειτα επαγγελματική ζωή τους