Βρέθηκαν 254 μαθήματα
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ

ΒΑΘΜΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Παιδαγωγική της Διδασκαλίας IΙΙ

Κώστας Χρυσαφίδης - Προπτυχιακό - (A-)
Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

α. Θεωρητική προσέγγιση της μεθόδου project: Επιστημολογικές και ψυχοπαιδαγωγικές αφετηρίες. Ιστορική αναδρομή, νέες κατευθύνσεις. Τρόποι και δυνατότητες εισαγωγής στο σχολείο. Η περίπτωση του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος. β. Ο ρόλος της επικοινωνίας στη διαμόρφωση κατάλληλου μαθησιακού κλίματος, για την εισαγωγή της μεθόδου project. Η σημασία του τεχνικού, του πρακτικού και του χειραφετικού ενδιαφέροντος (J. Habermas). γ. Ασκήσεις εφαρμογής της μεθόδου project στο Νηπιαγωγείο, με βάση τις προδιαγραφές του αναλυτικού προγράμματος, τις συνθήκες της καθημερινότητας και τη σχετική εμπειρία των φοιτητών, από τις περιόδους I και II. Στόχος των πρακτικών ασκήσεων την περίοδο αυτή είναι να γίνει ένας αναστοχασμός, για την αντιμετώπιση αρνητικών καταστάσεων και βελτίωση της δράσης.

natural sciences subject

Κεραίες

Δημήτρης Βαρουτάς, Αρηστείδης Τσίπουρας - Μεταπτυχιακό - (A-)
Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Ανάλυση κεραιών με γνωστή ρευματική κατανομή: Εισαγωγή. Βραχύ δίπολο ή δίπολο του HERTZ. Ανάλυση γραμμικής διπολικής κεραίας τυχαίου μήκους. Δίπολο λ/2. Διάγραμμα ακτινοβολίας. Κατευθυντικότητα. Κέρδος. Ενεργό ύψος. Κεραίες πάνω από τέλειο έδαφος. Γενική ανάλυση του πεδίου ακτινοβολίας οποιασδήποτε κεραίας- συστηματοποίηση των εφαρμογών. Εφαρμογές. Στοιχειοκεραίες: Εισαγωγή. Γραμμικές στοιχειοκεραίες. Ομοιόμορφες γραμμικές στοιχειοκεραίες. Σύνθεση στοιχειοκεραιών. Σύνθετη αντίσταση κεραίας. Οι κεραίες ως δέκτες: Γενικές παρατηρήσεις. Το εγγύς πεδίο διπόλου. Σύνθετη αντίσταση διπόλων. Βασικά θεωρήματα. Μετάδοση ισχύος στον δέκτη. Κύριοι τύποι κεραιών.

social sciences  subject

Media Monitoring

Γιώργος Πλειός, Σταμάτης Πουλακιδάκος - Προπτυχιακό - (A-)
Τμήμα Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Στο μάθημα "Monitoring των ΜΜΕ" διδάσκεται η ερευνητική αξία και οι ποικίλες πρακτικές λειτουργίες της παρακολούθησης των ΜΜΕ (στην εσωτερική και εξωτερική πολιτική, στο image making ατόμων και εμπορικών, πολιτικών κ.ά. φορέων), η σχέση του με τις άλλες μορφές έρευνας των ΜΜΕ, η εξάπλωσή του στην Ελλάδα και το υπόλοιπο κόσμο κλπ. Ταυτόχρονα εκπαιδεύονται οι φοιτητές/τριες στην οργάνωση και διεξαγωγή, αλλά και την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων καταγραφής και παρακολούθησης των ΜΜΕ. Ειδικότερα εκπαιδεύονται στην θεωρία του monitoring αλλά και στη δημιουργία πρωτοκόλλων παρακολούθησης, στο σχηματισμό βάσεων δεδομένων, την εισαγωγή δεδομένων (data entry), την ανάλυση και τη χρήση των δεδομένων της παρακολούθησης.

other discipline image

Ανάπτυξη Ανοικτού Ακαδημαϊκού Μαθήματος

- - - Προπτυχιακό - (A-)
Κέντρο Λειτουργίας και Διαχείρισης Δικτύου, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Πώς δημιουργείται ένα Ανοικτό Ακαδημαϊκό Μάθημα κατά τα πρότυπα του έργου «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο Πανεπιστήμιο Αθηνών 2012-2015» μετά το πέρας του έργου και την παροχή πλήρους υποστήριξης προς τους διδάσκοντες και τις διδάσκουσες του Πανεπιστημίου Αθηνών; Στο μάθημα αυτό δίνονται βασικές κατευθυντήριες γραμμές για τη δημιουργία Ανοικτών Ακαδημαϊκών Μαθημάτων με έμφαση στα μέσα που αναπτύχθηκαν στα πλαίσια του έργου και τα οποία παραμένουν σε λειτουργία μετά το πέρας του υπό την εποπτεία του Κέντρου Λειτουργίας και Διαχείρισης Δικτύου προς χρήση από τις διδάσκουσες και τους διδάσκοντες. Παράλληλα, παρουσιάζονται καλές πρακτικές για θέματα τα οποία συνήθως ανακύπτουν κατά τη δημιουργία ψηφιακών μαθημάτων, όπως αυτά των πνευματικών δικαιωμάτων και της προσβασιμότητας του εκπαιδευτικού υλικού από ΑμΕΑ.

natural sciences subject

Αναλογικές και Ψηφιακές Επικοινωνίες

Σεραφείμ Καραμπογιάς - Μεταπτυχιακό - (A+)
Τμήμα Πληροφορικής και Tηλεπικοινωνιών, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Ο αντικειμενικός σκοπός του μαθήματος αυτού είναι να δώσει μια εισαγωγή των βασικών αρχών ανάλυσης και σχεδίασης των συστημάτων επικοινωνίας. Σήμερα, τα συστήματα ψηφιακών επικοινωνιών βρίσκονται σε κοινή χρήση και είναι αυτά που φέρουν τον κύριο όγκο της καθημερινά διακινούμενης πληροφορίας μέσω μίας ποικιλίας τηλεπικοινωνιακών μέσων.

Μάθηση και διαδραστικό θέατρο

Μαρίνα Βήχου - Μεταπτυχιακό - (A+)
Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Στόχος του μαθήματος είναι η παιδαγωγική ανάπτυξη των φοιτητών στη χρήση διαδραστικών και θεατρικών πρακτικών στο μάθημα της γαλλικής ως ξένης γλώσσας. Το μάθημα έχει χαρακτήρα βιωματικού εργαστηρίου και εντάσσεται στο πλαίσιο της ενεργής και αναστοχαστικής μάθησης.

other discipline image

Kατάρτιση του προσωπικού υποστήριξης ανάπτυξης ψηφιακών μαθημάτων

Παντελής Μπαλαούρας, Κωνσταντίνος Τσιμπάνης, Μαριάνθη Πετράκη - Προπτυχιακό - (A+)
Κέντρο Λειτουργίας και Διαχείρισης Δικτύου, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Το μάθημα απευθύνεται πρωτίστως στο προσωπικό υποστήριξης ανάπτυξης ψηφιακών μαθημάτων, και δευτερευόντως στα μέλη ΔΕΠ που επιθυμούν να λάβουν περισσοτέρες πληροφορίες σχετικά με την ανάπτυξη ψηφιακών μαθημάτων. Συγκεντρώνει το υλικό κατάρτισης που χρησιμοποιήθηκε κατά την κατάρτιση του προσωπικού υποστήριξης.

Ιστορία Αρχαίων Ανατολικών Εκκλησιών

Δημήτριος Μόσχος - Προπτυχιακό - (A+)
Τμήμα Θεολογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Υπάρχουν γηγενείς Χριστιανοί στην Αφρική και την Ασία από τη βυζαντινή κιόλας εποχή που ανήκουν σε κοινότητες που έχουν διακόψει την κοινωνία με την Ορθόδοξη Εκκλησία μετά την Δ΄ Οικουμενική Σύνοδο και ανήκουν είτε στο κύριο σώμα Προχαλκηδονείων Εκκλησιών (Κοπτική, Αιθιοπική, Συροορθόδοξη Εκκλησία) είτε στην Αρμενική είτε στην αρχαία Ασσυριακή Εκκλησία. Το μάθημα παρουσιάζει την αρχέγονη παρουσία τους από την Αίγυπτο, την Αιθιοπία και τη Νουβία (σημ. Σουδάν), τη Συρία, το Ιράκ, έως την Ινδία και την Κίνα καθώς και τη σημερινή κατάσταση και το τρέχον επίπεδο διαλόγου με την Ορθόδοξη Εκκλησία.

Εισαγωγή στην Ανάλυση Γλωσσικών Δεδομένων [Introduzione all'analisi dei dati linguistici]

Γεώργιος Κ. Μικρός - Προπτυχιακό - (A-)
Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Στόχος του μαθήματος αυτού είναι η εξοικείωση του φοιτητή με πειραματικές τεχνικές εξαγωγής και επεξεργασίας γλωσσικών δεδομένων γραπτού και προφορικού λόγου. Ειδικότερα θα παρουσιαστούν τρόποι ψηφιοποίησης γλωσσικών δεδομένων και τεχνικές δημιουργίας Ηλεκτρονικών Σωμάτων Κειμένων. Επίσης θα παρουσιαστούν ποσοτικές τεχνικές γλωσσικής ανάλυσης οι οποίες θα περιλαμβάνουν θέματα περιγραφικής και επαγωγικής στατιστικής και δειγματοληψίας.

natural sciences subject

Φωνητικές Διεπαφές Χρήστη-Τεχνολογίες Φωνής

Γεώργιος Κουρουπέτρογλου - Μεταπτυχιακό - (A-)
Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Το περιεχόμενο του μαθήματος αποτελεί μέρος της επιστημονικής περιοχής Αλληλεπίδρασης Ανθρώπου - Υπολογιστή (Human Computer Interaction – HCI), και ουσιαστικά καλύπτει τη μετάβαση από τις Γραφικές Διεπαφές Χρήστη (GUI - Graphical User Interfaces) στις Φωνητικές Διεπαφές Χρήστη (VUI -Voice User Interfaces).