Βρέθηκαν 124 μαθήματα
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ

ΒΑΘΜΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

-

-

other discipline image

open - Δίκτυα Δεδομένων

Σπύρος Παναγιωτάκης - Προπτυχιακό - (A+)
Μηχανικών Πληροφορικής, Άλλο Ίδρυμα

-

other discipline image

Μεθοδολογία Έρευνας

, - - (A-)
, Άλλο Ίδρυμα

other discipline image

Open Διατροφικές Συνήθειες Διατροφική Αγωγή(Θεωρία)

Αντωνία Ψαρουδάκη - Προπτυχιακό - (A+)
Διατροφής και Διαιτολογίας, Άλλο Ίδρυμα

Φιλοσοφία της Διατροφικής Αγωγής Υγείας. Έννοιες και ορισμοί της Υγείας, πρόληψης, Προαγωγή Υγείας και Αγωγή Υγείας. Θεωρητικά μοντέλα και προσεγγίσεις στην Αγωγή Υγείας. Μεθοδολογία Αγωγής Υγείας. Ηθικά διλήμματα και δυσκολίες στην εφαρμογή προγραμμάτων Διατροφικής Αγωγής. Σχεδιασμός & εφαρμογή προγραμμάτων Διατροφικής Αγωγής. Προσδιορισμός αναγκών και προτεραιοτήτων, αξιολόγηση προγραμμάτων. Προσέγγιση θεμάτων σε διάφορες πληθυσμιακές ομάδες . Ενδεικτικά αναφέρονται: εξαρτησιογόνες ουσίες, Διατροφή, Άσκηση &Υγιεινή διαβίωση, νεοπλάσματα, καρδιολογικά νοσήματα κ.λπ.

other discipline image

Open Διατροφικές Συνήθειες Διατροφική Αγωγή(Θεωρία)

Αντωνία Ψαρουδάκη - Προπτυχιακό - (A+)
Διατροφής και Διαιτολογίας, Άλλο Ίδρυμα

Φιλοσοφία της Διατροφικής Αγωγής Υγείας. Έννοιες και ορισμοί της Υγείας, πρόληψης, Προαγωγή Υγείας και Αγωγή Υγείας. Θεωρητικά μοντέλα και προσεγγίσεις στην Αγωγή Υγείας. Μεθοδολογία Αγωγής Υγείας. Ηθικά διλήμματα και δυσκολίες στην εφαρμογή προγραμμάτων Διατροφικής Αγωγής. Σχεδιασμός & εφαρμογή προγραμμάτων Διατροφικής Αγωγής. Προσδιορισμός αναγκών και προτεραιοτήτων, αξιολόγηση προγραμμάτων. Προσέγγιση θεμάτων σε διάφορες πληθυσμιακές ομάδες . Ενδεικτικά αναφέρονται: εξαρτησιογόνες ουσίες, Διατροφή, Άσκηση &Υγιεινή διαβίωση, νεοπλάσματα, καρδιολογικά νοσήματα κ.λπ.

other discipline image

Μεθοδολογία Έρευνας

, - - (A-)
, Άλλο Ίδρυμα

other discipline image

Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων

Χάρης Μανιφάβας - Προπτυχιακό - (A)
Μηχανικών Πληροφορικής, Άλλο Ίδρυμα

-

other discipline image

Μεθοδολογία Έρευνας

, - - (A-)
, Άλλο Ίδρυμα

other discipline image

Open - Δημόσιες Σχέσεις

Γεώργιος Απλαδάς - Προπτυχιακό - (A)
Διοίκησης Επιχειρήσεων, Άλλο Ίδρυμα

-