Βρέθηκαν 232 μαθήματα
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ

ΒΑΘΜΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
social sciences  subject

Διοίκηση ολικής ποιότητας - ποιοτικός έλεγχος

Ευστάθιος Δημητριάδης - Προπτυχιακό - (A-)
Διοίκησης Επιχειρήσεων, ΤΕΙ Αν. Μακεδονίας και Θράκης

Η διοίκηση ολικής ποιότητας είναι μια ολοκληρωμένη και δομημένη προσέγγιση της διοίκησης της επιχείρησης που επιδιώκει να βελτιώσει την ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μέσω των συνεχών βελτιώσεων των διαδικασιών σε συνάρτηση με τη συνεχή ανατροφοδότηση.

social sciences  subject

Χρηματοοικονομική λογιστική Ι

Μιχάλης Πιπιλιαγκόπουλος - Προπτυχιακό - (A+)
Χρηματοοικονομική λογιστική Ι, ΤΕΙ Αν. Μακεδονίας και Θράκης

ΕΝΝΟΙΑ ,ΣΗΜΑΣΙΑ, ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ , ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ, ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ, ΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ,ΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ, ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ (Ε.Γ.Λ.Σ), ΟΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΙ ΤΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ, Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ 2,3,7 ΤΟΥ Ε.Γ.Λ.Σ, Ο ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΚΑΙ Η ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΟΥ, ΤΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ, ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ.

social sciences  subject

Χρηματοοικονομική λογιστική ΙΙ

Μιχάλης Πιπιλιαγκόπουλος - Προπτυχιακό - (A+)
Διοίκησης επιχειρήσεων, ΤΕΙ Αν. Μακεδονίας και Θράκης

Στα πλαίσια του μαθήματος θα εξεταστούν θέματα όπως: Η ομάδα 1 του Ε.Γ.Λ.Σ, μισθοδοσία, λογιστικά σφάλματα, απογραφή, μεταβατικοί λογαριασμοί, η ομάδα 8 του Ε.Γ.Λ.Σ.- εξαγωγή αποτελέσματος - ισολογισμός.

social sciences  subject

Μανατζμεντ στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα

Kωνσταντίνος - Προπτυχιακό - (A+)
Διοίκησης Επιχειρήσεων, ΤΕΙ Αν. Μακεδονίας και Θράκης

Στη σύγχρονη εποχή οι επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται μέσα σε ένα περιβάλλον που χαρακτηρίζεται για τις πλανητικές του διαστάσεις, την ταχεία μεταβλητότητα της τεχνολογίας καθώς και τον υψηλό βαθμό αστάθειας, η οποία επηρεάζεται σημαντικά από τη διεθνή οικονομική κρίση. Κάτω από αυτές τις συνθήκες, πρωταρχικό μέλημα των οικονομικών Οργανισμών αποτελεί η επιβίωσή τους και η ανάδειξή τους σε φορείς που αντεπεξέρχονται με επιτυχία την πρόκληση επίτευξης υψηλού βαθμού ανταγωνιστικής ικανότητας. Στην επιδίωξη αυτή, αποφασιστικός αρωγός μπορεί να αποδειχθεί το εργαλείο του Μάνατζμεντ. Στο πλαίσιο αυτό, η απόκτηση από τους σπουδαστές συμπαγών γνώσεων και σύγχρονων απόψεων αναφορικά με το Μάνατζμεντ των Οργανισμών του Ιδιωτικού και του Δημόσιου Τομέα, αποτελεί την κύρια επιδίωξη του μαθήματος. Σκοπός του μαθήματος είναι να εισαγάγει τον φοιτητή/τρια στις βασικές έννοιες της Διοίκησης των Επιχειρήσεων. Ειδικότερα, το μάθημα πραγματεύεται τις θεμελιώδεις λειτουργίες του Μάνατζμεντ. Μια σύντομη εξοικείωση με τις βασικές έννοιες του στελέχους, της επιχείρησης και των μορφών της, καθώς και των συνασπισμών που αυτές συγκροτούν, ακολουθείται από την εξελικτική παρουσίαση του Μάνατζμεντ και των μεθόδων του. Στη συνέχεια αναλύονται διεξοδικά οι κλασικές λειτουργίες: Προγραμματισμός, Οργάνωση, Στελέχωση, Ηγεσία, Έλεγχος.

social sciences  subject

Συστήματα Πληροφοριών Διοίκησης

Δημήτριος Μαδυτινός - Προπτυχιακό - (A-)
Διοίκησης Επιχειρήσεων, ΤΕΙ Αν. Μακεδονίας και Θράκης

Το μάθημα αποτελεί μια εισαγωγή στα Συστήματα Πληροφοριών Διοίκησης. Αρχικά αναπτύσσονται βασικές έννοιες και μελετούνται στοιχεία από την θεωρία των πληροφοριών και την διαδικασία λήψης αποφάσεων.Στη συνέχεια γίνεται αναλυτική θεώρηση των συνιστωσών ενός ΠΣΔ που αποτελούν την υποδομή της Τεχνολογίας Πληροφοριών του οργανισμού καθώς και στο ρόλο του διαδικτύου στην δημιουργία μιας υποδομής για την ψηφιακή ολοκλήρωση.Στην συνέχεια περιγράφεται ο ρόλος των ΠΣ στην ενίσχυση των επιχειρηματικών διεργασιών και στην λήψη διοικητικών αποφάσεων σε ολόκληρη την επιχείρηση. Περιγράφονται επίσης τα συστήματα υποστήριξης απόφασης και τα συστήματα υποστήριξης διοίκησης. Τέλος, γίνεται αναφορά πως οι επιχειρήσεις μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα πληροφοριακά συστήματα για να ανασχεδιάσουν τις οργανωσιακές και διοικητικές διεργασίες τους και πως τα επιτυχημένα ΠΣ εξαρτώνται από την κατανόηση της επιχειρηματικής αξίας των συστημάτων και την διαχείρηση των αλλαγών που σχετίζονατι με αυτά.

social sciences  subject

Σεμινάριο τελειόφοιτων - Μεθοδολογία Επιστημονικής Έρευνας - Θ

Ευστάθιος - Προπτυχιακό - (A-)
Διοίκησης Επιχειρήσεων, ΤΕΙ Αν. Μακεδονίας και Θράκης

Το μάθημα είναι σχεδιασμένο ώστε ο φοιτητής να είναι σε θέση να ανταπεξέλθει επιτυχώς σε ένα ερευνητικό σχέδιο. Δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στον τρόπο οργάνωσης της επιστημονικής έρευνας στον χώρο της διοικητικής επιστήμης και παρέχονται σαφής οδηγίες σχετικά με την ολοκλήρωσή της λαμβάνοντας υπόψη τις πραγματικές συνθήκες της έρευνας αλλά και τις συνηθέστερες παγίδες.

social sciences  subject

Εισαγωγή στη Βιοπληροφορική

Στέργιος Παπαδημητρίου - Προπτυχιακό - (A-)
Διοίκησης Επιχειρήσεων, ΤΕΙ Αν. Μακεδονίας και Θράκης

social sciences  subject

Πολυμέσα στη διαχείριση πληροφοριών

Στέργιος Παπαδημητρίου - Προπτυχιακό - (A-)
Διοίκησης Επιχειρήσεων, ΤΕΙ Αν. Μακεδονίας και Θράκης

social sciences  subject

Τράπεζες- Χρηματοδοτήσεις

Αναγνώστης Κηπουρός - Προπτυχιακό - (A+)
Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής, ΤΕΙ Αν. Μακεδονίας και Θράκης

Να κατανοήσουν οι σπουδαστές τις πηγές και τις διαδικασίες χρηματοδότησης των επιχειρήσεων. Να κατανοήσουν τη χρήση τον ρόλο και την πολυπλοκότητα των χρηματικών λειτουργιών και τις διάφορες προσεγγίσεις από τις διάφορες Νομισματικές σχολές (Νεοκλασική , Κενσυανη κλπ). Να παρουσιασθούν οι διάφορες μορφές χρηματοδότησης σχετικά με συνθήκες και τους όρους των χρηματοδοτήσεων καθώς και τα νέα χρηματοπιστωτικά προϊόντα.

social sciences  subject

Οικονομοτεχνικές μελέτες

Mιχαήλ Νικολαΐδης - Προπτυχιακό - (A-)
Λογιστικής, ΤΕΙ Αν. Μακεδονίας και Θράκης

Αρχικά αναπτύσσονται τα κίνητρα οικονομικής και περιφερειακής ανάπτυξης. Στη συνέχεια, το μάθημα πραγματεύεται την θεωρητική και πρακτική προσέγγιση των εννοιών "Σχέδιο επένδυσης και αξιολόγηση επενδύσεων" με ιδιαίτερη έμφαση στις παραγωγικές επενδύσεις. Στο τρίτο μέρος του μαθήματος, γίνεται συνοπτική περιγραφή των διάφορων κατηγοριών μελετών, ενώ γίνεται αναλυτική αναφορά στην οικονομοτεχνική μελέτη. Επίσης, παρουσιάζονται υποδείγματα μελετών σκοπιμότητας επενδύσεων με έμφαση στο υπόδειγμα των επενδύσεων του Δευτερογενή/ Πρωτογενή τομέα του ισχύοντος αναπτυξιακού νόμου. Στην συνέχεια γίνεται αναλυτική αναφορά στη μεθοδολογία σύνταξης οικονομοτεχνικών μελετών. Το μάθημα υποστηρίζεται με πρακτικές εφαρμογές ασκήσεις οι οποίες εξυπηρετούν τόσο την αφομοίωση του θεωρητικού μέρους του μαθήματος όσο και την πρεοετοιμασία των φοιτητών για την αποτελεσματικότερη συμμετοχή τους στο εργαστηριακό μάθημα, το οποίο γίνεται με την χρήση H/Y και κατάλληλου λογισμικού προγράμματος. Κατά την διάρκεια του μαθήματος, οι φοιτητές θα εξοικειωθούν και θα χρησιμοποιήσουν σύγχρονες τεχνικές μεθόδους από το χώρο της οικονομικής επιστήμης για την εκπόνηση οικονομοτεχνικών μελετών και την αξιολόγηση των σχεδίων επενδύσεων.