Βρέθηκαν 23 μαθήματα
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ

ΒΑΘΜΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
social sciences  subject

Γνωστική Ψυχολογία 3 (Μνήμη, Κατηγοριοποίηση, Αναπαραστάσεις)

Ηλίας Οικονόμου - Προπτυχιακό - (A-)
Τμήμα Ψυχολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης

Το μάθημα καλύπτει τα πεδία της γνωστικής ψυχολογίας που αφορούν τη Μνήμη, την Κατηγοριοποίηση και τις Αναπαραστάσεις. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη σύνδεση των θεωρητικών μοντέλων και υποθέσεων για τη λειτουργία της μνήμης, της κατηγοριοποίησης και των αναπαραστάσεων με κλασσικά και σύγχρονα πειραματικά δεδομένα.

social sciences  subject

Κοινωνική Ψυχολογία ΙΙ

Νικόλαος Μποσαντζής - Προπτυχιακό - (A-)
Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Ο ευρύς χαρακτήρας των θεματικών της Κοινωνικής ψυχολογίας ανακλά την τοποθέτησή της ανάμεσα στην κοινωνιολογία και κεντρικών προσεγγίσεων της ψυχολογίας. Μέσα στην κοινωνική ψυχολογία υπάρχει ένα συνεχές θεματολογίας που καλύπτει όλο το φάσμα του τετράπτυχου: άτομο, δυάδα, ομάδα, κοινωνία. Αυτό το μάθημα έχει ως σκοπό να εισαγάγει και να καλύψει θεωρίες και διαδικασίες κυρίως στα δύο πρώτα επίπεδα. Δηλαδή ατομικές και διαπροσωπικές γνωστικές διαδικασίες και την σχέση τους με γενικότερες κοινωνικές δομές και νόρμες.

social sciences  subject

Θεωρίες ανάλυσης λόγου στην Κοινωνική Ψυχολογία

Νικόλαος Μποσαντζής - Προπτυχιακό - (A-)
Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Η κοινωνική ψυχολογία , κυρίως στις ευρωπαϊκές εστίες παραγωγής της και σε σύμπνοια με αντίστοιχες εξελίξεις στα πλαίσια άλλων κοινωνικών επιστημών , βιώνει από τα μέσα της δεκαετίας του ’80 τη δική της ‘ στροφή στον λόγο ’. Μάλιστα , η ‘ στροφή ’ αυτή κρίνεται , κατά τεκμήριο , επιτυχημένη στο βαθμό που , όπως διαπιστώνεται , στην σύγχρονη κοινωνιο - επιστημονική γραμματεία συχνά κοινωνικοί επιστήμονες άλλων κλάδων στρέφονται , δανείζονται και χρησιμοποιούν θεωρίες και μεθοδολογίες που αναπτύχθηκαν στα πλαίσιά της . Ωστόσο , θα ήταν λάθος να υποτεθεί ότι η ‘ στροφή ’ αυτή στους κόλπους της κοινωνικής ψυχολογίας χαρακτηρίζεται από ομοιογένεια και ‘ μονοφωνικότητα ’. Οι κοινωνικοί ψυχολόγοι που εντάσσονται στο ρεύμα αυτό εκκινούν συχνά από πολύ διαφορετικές αφετηρίες στο χώρο της κοινωνική θεωρίας με συνέπεια , συχνά , οι μεθοδολογικές τους προτάσεις να διαφέρουν σημαντικά.

social sciences  subject

Εισαγωγή στην Κριτική Αναπτυξιακή Ψυχολογία

Στάθης Παπασταθόπουλος - Προπτυχιακό - (A+)
Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Το μάθημα αυτό αποτελεί μια εισαγωγή στην κριτική ψυχολογία με έμφαση στην ανάπτυξη . Θα παρουσιαστούν οι συζητήσεις που τη δεκαετία του ’70 οδήγησαν στην κριτική επανεξέταση των κοινωνικών επιστημών και ειδικότερα της ψυχολογίας , μέσα από ρεύματα όπως ο κονστρουξιονισμός , οι μεταδομικές θεωρίες , ο φεμινισμός κλπ

social sciences  subject

Γνωστική Ψυχολογία Ι: Μάθηση, Γλώσσα, Σκέψη

Ελένη Ορφανίδου - Προπτυχιακό - (A-)
ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ, Πανεπιστήμιο Κρήτης

Επιτυχημένη ολοκλήρωση του μαθήματος θα πρέπει να εξασφαλίζει στους φοιτητές τη δυνατότητα να έχουν μία γενική θεώρηση της μάθησης, της γλώσσας και της σκέψης, και των αντίστοιχων θεωριών που ερμηνεύουν τη λειτουργία τους. Επίσης οι φοιτητές θα πρέπει να είναι σε θέση να ερμηνεύουν εμπειρικά δεδομένα ερευνών σε σχέση με τις υπάρχουσες θεωρίες, αλλά και να μπορούν να σχεδιάζουν απλές πειραματικές μελέτες που να απαντούν σε θεωρητικά ερωτήματα των αντίστοιχων πεδίων.

social sciences  subject

Εισαγωγή στην ψυχολογία (Θ)

Κατερίνα Μανιαδάκη - Προπτυχιακό - (A-)
Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας, ΤΕΙ Αθήνας

Η ψυχολογία είναι η επιστημονική μελέτη της ανθρώπινης συμπεριφοράς και των νοητικών λειτουργιών καθώς και των παραγόντων που την επηρεάζουν. Με άλλα λόγια, έχει ως αντικείμενο την κατανόηση και την πρόβλεψη της ανθρώπινης συμπεριφοράς. Αποτελεί τόσο ερευνητικό όσο και εφαρμοσμένο επαγγελματικό κλάδο και αποτελεί την κατεξοχήν επιστήμη του ανθρώπου. Η ψυχολογία υπάρχει επίσημα ως αυτόνομη επιστήμη από το 1879, όπου ο Wilhelm Wundt δημιούργησε το πρώτο πειραματικό εργαστήριο ψυχολογίας στο Πανεπιστήμιο της Λειψίας. Έκτοτε, τα επιτεύγματα της ψυχολογίας ενέπνευσαν και άλλες επιστήμες, ενώ η ψυχολογία αντάλλαξε μεθόδους και δεδομένα με αυτές, επηρεάστηκε και τις επηρέασε. Στο μάθημα αυτό γίνεται μια ιστορική αναδρομή στη γέννηση της ψυχολογίας από τη φιλοσοφία, παρουσιάζονται οι κύριες θεωρητικές της προσεγγίσεις, επισημαίνονται οι παράγοντες που επηρεάζουν την ανάπτυξη του ανθρώπου και αναλύονται οι γνωστικές λειτουργίες της αντίληψης και της προσοχής, η διαδικασία της μάθησης και η λειτουργικότητα των συναισθημάτων και της συναισθηματικής νοημοσύνης στην ανθρώπινη συμπεριφορά.

social sciences  subject

Αναπτυξιακή ψυχοπαθολογία

Ευθύμιος Κάκουρος - Προπτυχιακό - (A-)
Τμήμα Προσχολικής Αγωγής, ΤΕΙ Αθήνας

• Η έννοια του φυσιολογικού και του παθολογικού στην ανθρώπινη συμπεριφορά. • Η αναπτυξιακή προσέγγιση στην ψυχοπαθολογία -βασικές αρχές. • Συστήµατα ταξινόµησης των διαταραχών συμπεριφοράς. • Η αιτιολογία της προβληµατικής συμπεριφοράς. (Η συµβολή οργανικών και περιβαλλοντικών επιδράσεων στην παθογένεση των διαταραχών συµπεριφοράς). • Η γνωσιακή-συµπεριφορική προσέγγιση στην ψυχοπαθολογία και η συµβολή της ψυχανάλυσης στην κατανόηση και αντιµετώπιση των διαταραχών συµπεριφοράς. • Περιπτώσεις παιδιών µε περισσότερες πιθανότητες να παρουσιάσουν διαταραχές συµπεριφοράς. Πρόληψη. • Θεραπευτικές προσεγγίσεις στην Αναπτυξιακή Ψυχοπαθολογία. • Αντικοινωνική συµπεριφορά, (αίτια, η επίδραση της τιµωρίας και της αµοιβής στον έλεγχο της αντικοινωνικής συµπεριφοράς). • ∆ιαταραχή Προκλητικής Εναντίωσης • ∆ιαταραχή Διαγωγής. (Επιδηµιολογία, συννοσηρότητα, η αναπτυξιακή πορεία των διαταραχών διαγωγής.) • ∆ιαταραχές ∆ιατροφής (αναπτυξιακό µοντέλο, αίτια, αντιµετώπιση) • ∆ιαταραχές απέκκρισης (αίτια, αντιµετώπιση) • Τραυλισµός (επιδηµιολογία, θεωρητικές και θεραπευτικές προσεγγίσεις) • ∆ιαταραχή Ελλειµµατικής Προσοχής – Υπερκινητικότητα (∆ΕΠ-Υ). Η αναπτυξιακή πορεία του παιδιού µε ∆ΕΠ-Υ. • Διαταραχές Άγχους (Το ιστορικό ερµηνείας και θεραπευτικής αντιµετώπισης των νευρωσικών εκδηλώσεων στα παιδιά). • Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος (επιδηµιολογία, θεωρητικές και θεραπευτικές προσεγγίσεις) • Νοητική καθυστέρηση (διάγνωση, αιτιολογία, ταξινόµηση, δυνατότητες παιδιών µε νοητική καθυστέρηση).

social sciences  subject

Ψυχιατρική

Ευάγγελος Παπαγεωργίου - Προπτυχιακό - (A+)
Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας, ΤΕΙ Αθήνας

Σκοπός του μαθήματος είναι η ευαισθητοποίηση των σπουδαστών/τριών της Κ.Ε. στην ανθρώπινη ψυχοπαθολογία και τις κλινικές μορφές της. Ακόμα, πέρα από την διεύρυνση των δυνατοτήτων αναγνώρισης και επικοινωνίας – μέσω της γνώσης – με ψυχοπαθητικές προσωπικότητες, στόχος είναι η μάθηση των σπουδαστών/τριών της φαινομενολογικής εικόνας των κλινικών ψυχιατρικών καταστάσεων, της ψυχοδυναμικής ερμηνείας τους και τις μεθόδους περίθαλψης και αντιμετώπισης, με ιδιαίτερο βάρος στη σημασία και τον ρόλο του Κοινωνικού Λειτουργού στην αλυσίδα των ψυχιατρικών δομών, όπως και στα πλαίσια της θεραπευτικής ομάδας. Το μάθημα της Ψυχιατρικής κρίνεται απαραίτητο σαν βασική γνώση για τον κοινωνικό λειτουργό, αφού το αντικείμενο ενασχόλησής τους στη καθημερινή πρακτική είναι άτομα που αντιμετωπίζουν προβλήματα, είτε λόγω της ψυχοπαθολογίας τους, είτε αντιμετωπίζουν τέτοια πιεζόμενα από κοινωνικές ή άλλες εξωτερικές συνθήκες.

social sciences  subject

Νοσηλευτική Ψυχικής Υγείας

Μαίρη Γκούβα - Προπτυχιακό - (A)
Νοσηλευτική, ΤΕΙ Ηπείρου

Αντικειμενικοί σκοποί του μαθήματος είναι η εξέλιξη και η ανάπτυξη γνώσεων, δεξιοτήτων και τεχνικών ικανοτήτων για την παροχή υψηλού επιπέδου επιστημονικής φροντίδας σε ενήλικα άτομα με προβλήματα Ψυχικής Υγείας. Βασιζόμενο στη φιλοσοφία της διαλεκτικής και της ενεργητικής πράξης αντικειμενικός στόχος του μαθήματος είναι η ενοποίηση της θεωρίας με την κλινική πράξη που περιλαμβάνει εκτός από την καθέδρα διδασκαλία και την ενεργή συμμετοχή των φοιτητών στην κριτική ανάλυση, αξιολόγηση και σχεδιασμό πράξης βασισμένης σε θεωρία.

social sciences  subject

Αναπτυξιακή Ψυχολογία ΙΙ

Στάθης Παπασταθόπουλος - Προπτυχιακό - (A+)
Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Στην αρχή σκιαγραφούνται κάποια βασικά θέματα της ιστορίας της μελέτης της παιδικής ηλικίας και της εφηβείας και από της διαμόρφωσής τους ως ξεχωριστών ηλικιακών σταδίων. Στη συνέχεια παρουσιάζονται και καλύπτονται οι ακόλουθες θεματικές ενότητες: βιολογική ανάπτυξη γνωστική ανάπτυξη συναισθηματική ανάπτυξη η ανάπτυξη των σχέσεων με τους γονείς, τους συνομηλίκους και άλλους ενήλικους σχολική εκπαίδευση και ανάπτυξη ήβη και η εμπειρία της η διαμόρφωση της ταυτότητας του εαυτού και της σεξουαλικής ταυτότητας αναπτυξιακά προβλήματα στην εφηβεία (διατροφικές διαταραχές, διαταραχές της αυτοεικόνας, βία και παραβατικές συμπεριφορές, ανεπιθύμητη εγκυμοσύνη, αυτοκτονία) Σύγχρονα ζητήματα στην παιδική και εφηβική ανάπτυξη (η επίδραση της τεχνολογικής εξέλιξης, των ΜΜΕ, του διαδικτύου και των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των σύγχρονων πολυπολιτισμικών και μετανεοτερικών κοινωνιών).