Βρέθηκαν 105 μαθήματα
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ

ΒΑΘΜΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
natural sciences subject

Οργανική Χημεία

Σοφία Μιτκίδου - Προπτυχιακό - (A-)
Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου, ΤΕΙ Αν. Μακεδονίας και Θράκης

Το οργανικό μόριο. Υβριδισμός sp3, sp2, sp. Σύνταξη, Ταξινόμηση και Ονοματολογία Οργανικών Ενώσεων. Συντακτική Ισομέρεια. Οξέα και βάσεις στην Οργανική Χημεία. Ηλεκτρονικά Φαινόμενα: Επαγωγικό, Συζυγιακό. Μηχανισμοί των οργανικών αντιδράσεων. Στερεοχημεία. Απεικονίσεις και χειρομορφία. Οπτικοί αντίποδες και διαστερεομερή. Αντιδράσεις και Αντιδραστήρια: Μηχανισμοί αντιδράσεων, Αντιδράσεις Υποκατάστασης, Αντιδράσεις Απόσπασης. Υδρογονάνθρακες: Αλκάνια, Κυκλοαλκάνια, Αλκένια, Αλκαδιένια, Αντιδράσεις Προσθήκης. Αρωματικοί υδρογονάνθρακες. Η δομή του βενζολίου. Η αρωματική ηλεκτρονιόφιλη υποκατάσταση. Ο αρωματικός χαρακτήρας. Αλκυλαλογονίδια. Πυρηνόφιλη υποκατάσταση των αλκυλαλογονιδίων, μηχανισμοί SΝ2 και SΝ1. Οργανομεταλλικές ενώσεις. Χημικά αντιδραστήρια και εργαστηριακά σκεύη. Εργαστηριακές τεχνικές (Ανάδευση, Θέρμανση, Ψύξη, Δημιουργία κενού, Διήθηση, Φυγοκέντρηση, Ξήρανση, Ταυτοποίηση και Έλεγχος Καθαρότητας). Μέθοδοι διαχωρισμού και καθαρισμού των οργανικών ενώσεων. Αντιδράσεις Σύνθεσης Οργανικών Ενώσεων

natural sciences subject

Αρχές Χημείας

Απόστολος Ρίζος - Προπτυχιακό - (A+)
Τμήμα Χημείας, Πανεπιστήμιο Κρήτης

Χημεία και Μετρήσεις Εισαγωγή στη Χημεία, Φυσικές μετρήσεις Άτομα, Μόρια και Ιόντα Ατομική θεωρία και ατομική δομή, Χημικές ουσίες: Τύποι και ονόματα, Χημικές αντιδράσεις:,Εξισώσεις Η Αέρια Κατάσταση Νόμοι των αερίων, Κινητική-Μοριακή θεωρία Η κβαντική Θεωρία του Ατόμου Φωτεινά κύματα, φωτόνια και η θεωρία του Bohr, Κβαντομηχανική και κβαντικοί αριθμοί Ηλεκτρονικές Δομές και Περιοδικότητα Ηλεκτρονική δομή ατόμων, Περιοδικότητα των στοιχείων Ιοντικός και Ομοιοπολικός Δεσμός Ιοντικοί δεσμοί, Ομοιοπολικοί δεσμοί Μοριακή Γεωμετρία και Θεωρία του Χημικού Δεσμού Μοριακή γεωμετρία και κατευθυντικός δεσμός , Θεωρία μοριακών τροχιακών Καταστάσεις της Ύλης: Υγρά και Στερεά Μεταβολές καταστάσεων, Υγρή κατάσταση, Στερεά κατάσταση Πυρηνική Χημεία Ραδιενέργεια και αντιδράσεις με βομβαρδισμό πυρήνων , Ενέργεια πυρηνικών αντιδράσεων Χημεία των Μετάλλων των Κυρίων Ομάδων Μέταλλα: Περισκόπηση των κυρίων ομάδων, Ομάδα ΙΑ: Τα αλκαλιμέταλλα, Ομάδα ΙΙΑ: Τα μέταλλα των αλκαλικών γαιών, Μέταλλα των ομάδων ΙΙΙΑ ΙVΑ Χημεία των Αμετάλλων Ομάδα ΙVA: Η ομάδα του άνθρακα, Ομάδα VA: H ομάδα του αζώτου και φωσφόρου, Ομάδα VIA: Η ομάδα του οξυγόνου και του θείου, Ομάδα VIIA: Τα αλογόνα, Ομάδα VIIIA: Τα ευγενή αέρια Τα μεταβατικά Στοιχεία και Ενώσεις Σύνταξης Ιδιότητες των μεταβατικών στοιχείων, Σύμπλοκα ιόντα και ενώσεις σύνταξης

natural sciences subject

Ειδικά Κεφάλαια Κβαντικής Χημείας

Βασίλειος Μελισσάς - Προπτυχιακό - (A-)
Τμήμα Χημείας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Το μάθημα «Ειδικά Κεφάλαια Κβαντικής Χημείας» είναι ένα Προχωρημένο μάθημα στις έννοιες της Κβαντικής Χημείας. Τα πεδία, τα οποία μελετώνται / εξετάζονται είναι τα εξής: 1)η γραμμική άλγεβρα, οι ορθογώνιες συναρτήσεις, οι ιδιοσυναρτήσεις και οι τελεστές, 2) το ηλεκτρονιακό πρόβλημα, τα τροχιακά, οι ορίζουσες Slater και οι συναρτήσεις βάσης, οι τελεστές και τα στοιχεία μητρών, η δεύτερη κβάντωση, οι διαμορφώσεις με spin, 3) οι εξισώσεις Hartree-Fock, η εξαγωγή των εξισώσεων Hartree-Fock, η επεξήγηση των λύσεων των εξισώσεων Hartree-Fock, οι εξισώσεις Roothaan, οι πρότυποι υπολογισμοί των H2 και HeH+, τα πολυατομικά σύνολα βάσης, παραδείγματα επεξηγηματικών υπολογισμών κλειστής στοιβάδας, οι εξισώσεις Pople-Nesbet, 4) οι κυματοσυναρτήσεις πολλαπλών διαμορφώσεων και η δομή της πλήρους ορίζουσας διαμορφώσεων αλληλεπίδρασης, οι διπλής διέγερσης διαμορφώσεις αλληλεπίδρασης, συγκεκριμένα υπολογιστικά παραδείγματα, τα «φυσικά τροχιακά», οι μέθοδοι Αυτοσυνεπούς Πεδίου πολλαπλών διαμορφώσεων και Γενικευμένου Δεσμού Σθένους, οι περιορισμένες διαμορφώσεις αλληλεπίδρασης και το πρόβλημα του μεγέθους-συνέπειας της επιλεγμένης διαμόρφωσης, 5) η Προσέγγιση Ανεξάρτητου Ζεύγους Ηλεκτρονίων και θεωρίες συζευγμένων ζευγών, 6) η Rayleigh-Schrödinger (RS) Θεωρία Διαταραχών, η Θεωρία Διαταραχών Τροχιακών και οι διαταραχές ενός σωματιδίου, η επέκταση της θεωρίας στην ενέργεια αλληλεπίδρασης και η N εξάρτηση της RS εφαρμογής της θεωρίας διαταραχών.

natural sciences subject

Ενζυμολογία

Εμμανουήλ Παπαμιχαήλ - Προπτυχιακό - (A-)
Τμήμα Χημείας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Εισαγωγή, Δομές φυσικών αμινοξέων, Δομές Πρωτεϊνών, Ονοματολογία Ενζύμων, Προσδιορισμοί ενζ. Δραστικότητας & Ειδικής ενζ. Δραστικότητας, Μέθοδοι απομόνωσης & καθαρισμού ενζύμων, Ενζυμική κινητική, Ενζυμικοί Αντιστ/οί Αναστολείς, Κινητική ακινητοποιημένων ενζύμων, Παραδείγματα Ενζυμικών μηχανισμών, Παράρτημα μεθόδων & αναλύσεων, Βιβλιογραφία, Προτεινόμενα άρθρα & βιβλία.

natural sciences subject

Γεωργική Χημεία (Θεωρία)

Γεώργιος Κ. Παπαδόπουλος - Προπτυχιακό - (A+)
Τεχνολόγων Γεωπόνων, ΤΕΙ Ηπείρου

Το μάθημα είναι υποχρεωτικό, Α εξαμήνου, του Τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων του ΤΕΙ Ηπείρου. Αυτή είναι η ιστοσελίδα του για το ακαδημαϊκό έτος 2015-16. Είναι το εισαγωγικό μάθημα Γενικής Χημείας, όπου θεμελιώνεται η επιστήμη της χημείας, ώστε ο φοιτητής να μπορεί στη συνέχεια να παρακολουθήσει με επιτυχία τα μαθήματα της Βιοχημείας-Αρχών Βιοτεχνολογίας, θρέψης, λίπανσης, εδαφολογίας, φυσιολογίας φυτών, φυσιολογίας ζώων, για να αναφέρουμε μερικά μόνον από τα μαθήματα που βασίζονται πάνω στη χημεία για να χτίσουν το δικό τους αντικείμενο.

natural sciences subject

Ποιοτικός Έλεγχος και Νομοθεσία Τροφίμων

Mαρία Τασιούλα - Προπτυχιακό - (A-)
Τμήμα Χημείας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Μελετώνται τα συστήματα διασφάλισης ποιότητας ασφάλειας τροφίμων καθώς και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά. Επιπλέον, εξετάζονται θέματα που αφορούν στη νομοθεσία, τους μικροβιολογικούς, χημικούς και φυσικούς κινδύνους καθώς και το HACCP (ανάλυση επικινδυνότητας και κρίσιμα σημεία ελέγχου). Τέλος, μελετώνται τα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά, η γεύση, η οσμή, το χρώμα και η ρεολογία των τροφίμων.

natural sciences subject

Προχωρημένα μαθήματα Χημείας και Βιοχημείας Τροφίμων

Αναστασία Μπαδέκα, Mαρία Τασιούλα, Παναγιώτης Δεμερτζής - Μεταπτυχιακό - (A-)
Τμήμα Χημείας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

1η και 2η θεματική ενότητα Οι δύο πρώτες θεματικές ενότητες του μαθήματος έχουν ως θέμα τους τρόπους σχηματισμού των ενώσεων αρώματος των τροφίμων είτε ως έχουν (π.χ. ωρίμανση φρούτων-λαχανικών) είτε μετά από επεξεργασία τους (π.χ. κρασί, σοκολάτα κ.α.). 3η και 4η θεματική ενότητα Η τρίτη και τέταρτη θεματική ενότητα του μαθήματος έχουν ως θέμα τους τη Χημεία υδατανθράκων και γλυκαντικών υλών (Δομή απλών σακχάρων και πολυσακχριτών, φυσικές και χημικές ιδιότητες, αντιδράσεις με άλλα συστατικά τροφίμων, ανάλυση, σημασία για την τεχνολογία τροφίμων και τη διατροφή. Γλυκαντικές ύλες και χρήση ως πρόσθετα τροφίμων). τη Χημεία λιπών και ελαίων (Δομή, φυσικές και χημικές ιδιότητες, μεταβολές κατά την οξείδωση, ανάλυση, σύσταση διαφόρων λιπών και ελαίων κυρίως σε λιπαρά οξέα, εξευγενισμός και άλλες τεχνολογικές εφαρμογές, διατροφή). 5η και 6η θεματική ενότητα Η πέμπτη και έκτη θεματική ενότητα του μαθήματος έχουν ως θέμα τους ειδικά θέματα διατροφής - διαιτητικής του ανθρώπου θέματα τοξικολογίας τροφίμων (Πεδία δράσης- Ουσίες με πιθανή ή αποδεδειγμένη τοξικολογική δράση (γλυκαντικές ουσίες, διοξίνες, πολυχλωριωμένα διφαινύλια, κατάλοιπα φυτοφαρμάκων, ακρυλονιτρίλιο).

natural sciences subject

Εργαστήριο Οργανικής Χημείας Ι

Μέλη Εργαστηρίου - Προπτυχιακό - (A-)
Τμήμα Χημείας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Ο στόχος του Εργαστηρίου Οργανικής Χημείας για κάθε φοιτητή του Τμήματος Χημείας είναι η απόκτηση πειραματικής ευχέρειας, η εμπέδωση βασικών γνώσεων Οργανικής Χημείας με συνδυασμό θεωρίας και πειράματος, η εξοικείωση στη συναρμολόγηση συσκευών για τη διεξαγωγή πειραμάτων και η εκμάθηση των σημαντικότερων εργαστηριακών τεχνικών. Κάθε εργαστηριακή άσκηση είναι συγχρόνως πειραματική και θεωρητική, απαιτεί ένα «πώς» και ένα «γιατί» σε κάθε στάδιο, μια κριτική διερεύνηση. Είναι μια πρακτική και πνευματική άσκηση που, όταν ολοκληρωθεί, προσφέρει ικανοποίηση, τη χαρά της γνώσης και της δημιουργίας! Σε κάθε περίπτωση, για κάθε άσκηση απαιτείται καλή προετοιμασία του πειράματος, θεωρητική ενημέρωση, αλλά και σωστή παρουσίαση των αποτελεσμάτων, σύμφωνα με τις σχετικές οδηγίες των διδασκόντων.

natural sciences subject

Θέματα Βιοχημείας

Δημόκριτος Τσουκάτος - Προπτυχιακό - (A-)
Τμήμα Χημείας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Το μάθημα στοχεύει στην σύνδεση ειδικών κεφαλαίων Βιοχημείας με τα ενδιαφέροντα της ομάδας στόχος. Ενδιαφέροντα που αφορούν τη σύνθεση βιομορίων, τις βιοχημικές τους δράσεις καθώς και τον έλεγχο του μεταβολισμού τους. Απώτερος σκοπός είναι, στα πλαίσια της ερευνητικής δουλειάς των υποψηφίων, να υπάρχει η δυνατότητα στη βελτίωση του σχεδιασμού των προς σύνθεση βιο-μορίων. Η βελτίωση αυτή θα πρέπει να αφορά τόσο τον μεταβολισμό τους όσο και τις βιολογικές τους δράσεις.

natural sciences subject

Βιοχημεία ΙΙΙ

Δημόκριτος Τσουκάτος - Προπτυχιακό - (A-)
Τμήμα Χημείας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Το μάθημα στοχεύει στην κατανόηση της σχέσης δομής-λειτουργίας των βιομορίων. Ξεκινώντας από τη βιολογική εξέλιξη γίνεται κατανοητό πως απλές χημικές αλλαγές στηρίζουν τελικά επάνω τους την συνεχώς εξελισσόμενη βίοσφαιρα. Μελετάται στη συνέχεια η σχέση δομής λειτουργίας στις πρωτεΐνες, στα λιπίδια και στα νουκλεϊνικά οξέα. Τελικά παρουσιάζονται οι μοριακοί κινητήρες και τα αισθητικά συστήματα.