Βρέθηκαν 13 μαθήματα
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ

ΒΑΘΜΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
engineering subject

Επιστήμη Επιφανειών - Νανοϋλικών

Γιάννης Ρεμεδιάκης - Προπτυχιακό - (A+)
Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών, Πανεπιστήμιο Κρήτης

Το μάθημα εστιάζει στις θεμελιώδεις θεωρητικές αρχές και πειραματικές τεχνικές που χρησιμοποιούνται στη μελέτη επιφανειών και νανοϋλικών. Η σύγχρονη νανοτεχνολογία επιτρέπει την σύνθεση και χαρακτηρισμό συστημάτων στα οποία οι θεμελιώδεις μονάδες έχουν διαστάσεις μερικών νανομέτρων. Τέτοια συστήματα χρησιμοποιούνται στην ηλεκτρονική (επεξεργαστές), στη χημική βιομηχανία (καταλύτες), στην ιατρική (φάρμακα) και στην οπτική (κβαντικές τελείες). Η επιστήμη επιφανειών είναι αλληλένδετη με την επιστήμη νανοϋλικών λόγω της μεγάλης αναλογίας επιφάνειας/όγκου που επιδεικνύουν οι νανοδιατάξεις. Επιπλέον, οι διατάξεις αυτές συχνά αναπτύσονται πάνω σε επιφάνειες και χαρακτηρίζονται με τεχνικές της επιστήμης επιφανειών. Πέρα από την νανοτεχνολογία, φαινόμενα που συμβαίνουν σε επιφάνειες είναι εξαιρετικά σημαντικά για την κατάλυση, τα μοριακά ηλεκτρονικά, τις βιοεπιφάνειες, τους αισθητήρες και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

engineering subject

Εργαστήριο Υλικών V:Πολυμερή

Απόστολος Αυγερόπουλος, Νικόλαος Ζαφειρόπουλος - Προπτυχιακό - (A+)
Τμήμα Μηχανικών Επιστήμης Υλικών, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Το Εργαστήριο Πολυμερών αποσκοπεί στο να μπορέσουν οι προπτυχιακοί φοιτητές να δουν στην πράξη βασικές έννοιες/πειράματα που διδάχτηκαν κατά τις παραδόσεις του επίσης υποχρεωτικού μαθήματος Πολυμερικά Υλικά.

engineering subject

Μηχανική του Συνεχούς Μέσου

Βασίλειος Καλπακίδης - Προπτυχιακό - (A-)
Τμήμα Μηχανικών Επιστήμης Υλικών, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Η έννοια του συνεχούς μέσου. Εισαγωγή στον Τανυστικό λογισμό και τα βασικά θεωρήματα της διανυσματικής ανάλυσης. Η Κινηματική του συνεχούς μέσου. Υλική παράγωγος. Ταχύτητα και επιτάχυνση. Η συνάρτηση της παραμόρφωσης και ο τανυστής των τροπών. Νόμοι Ισοζυγίου. Η αρχή διατήρησης της ενέργειας. Το θεώρημα της μεταφοράς. Η δύναμη στο συνεχές μέσο και ο τανυστής τάσης του Cauchy. Ο τύπος του Cauchy. Το ισοζύγιο της ορμής και εξίσωση Euler. Το ισοζύγιο της στροφορμής και η συμμετρία του τανυστή τάσης. Το ισοζύγιο της ενέργειας. Καταστατικές σχέσεις. Η ελαστικότητα και ο νόμος του Hooke. Πλαστικότητα και ιξωελαστικότητα. Καταστατική συμπεριφορά των ρευστών. Προβλήματα συνοριακών τιμών της ελαστικότητας και της ρευστομηχανικής.

engineering subject

Κοιτασματολογία

Μαρία Περράκη, Σταύρος Τριανταφυλλίδης - Προπτυχιακό - (A-)
Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Καλωσήρθατε στο μάθημα "Κοιτασματολογία". Μέσα στα πλαίσια του μαθήματος, θα παρουσιαστούν έννοιες, όπως: Μορφές ανάπτυξης μεταλλοφόρων σωμάτων. Ιστός-υφή μεταλλευμάτων. Υδροθερμικές εξαλλοιώσεις. Γεωτεκτονικά περιβάλλοντα και γένεση - δημιουργία κοιτασμάτων. Μεταλλογενετικές επαρχίες. Τύποι κοιτασμάτων (σύγχρονη ταξινόμηση κοιτασμάτων - USGS). Επιμέρους διάκριση σε μαγματικά – υδροθερμικά κοιτάσματα, κοιτάσματα συνδεόμενα με επιφανειακές και ιζηματογενείς διεργασίες, μεταμορφωμένα – μεταμορφωσιγενή κοιτάσματα. Περιβαλλοντική συμπεριφορά κοιτασμάτων μεταλλικών ορυκτών.

engineering subject

Νανοτεχνολογία

Ελευθέριος Σκούρας - Προπτυχιακό - (A+)
Τμήμα Μηχανικών Επιστήμης Υλικών, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Το μάθημα της Νανοτεχνολογίας αποσκοπεί στην παρουσίαση και κατανόηση των κύριων λιθογραφικών τεχνικών και κατασκευαστικών μεθόδων των τεχνολογιών αιχμής της Μικροηλεκτρονικής και της Νανοηλεκτρονικής. Τα κύρια βήματα κατασκευής ηλεκτρονικών διατάξεων και αισθητήρων παρουσιάζονται με λεπτομερή σχεδιαγράμματα. Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στις κατασκευές ηλιακών κυττάρων και τρανζίστορς υψηλών συχνοτήτων.

engineering subject

Αντοχή Πλοίου Ι (Θ)

Αλέξανδρος Θεοδουλίδης - Προπτυχιακό - (A-)
Τμήμα Ναυπηγών Μηχανικών ΤΕ, ΤΕΙ Αθήνας

Αντικείμενο του μαθήματος αποτελεί η διαμήκης αντοχή πλοίου, όταν αυτό θεωρείται ως δοκός (hull girder strength) καταπονούμενη υπό την επίδραση διαφόρων στατικών φορτίσεων. Μετά την εισαγωγική αναφορά στους διαφόρους τύπους φορτίσεων που δέχεται το πλοίο-δοκός γίνεται εκτενής αναφορά στον υπολογισμό και τη σχεδίαση των διαγραμμάτων καμπτικών ροπών και τεμνουσών δυνάμεων. Στη συνέχεια παρουσιάζεται ο υπολογισμός των ορθών τάσεων λόγω κάμψης και τονίζονται οι αποκλίσεις από την απλή θεωρία κάμψης των δοκών. Ακολουθεί ο υπολογισμός της κατανομής των διατμητικών τάσεων σε διάφορες εγκάρσιες τομές του πλοίου. Ως ξεχωριστή καταπόνηση εξετάζεται η στρέψη του πλοίου και ο υπολογισμός των προκαλούμενων στρεπτικών (διατμητικών) τάσεων. Στα πλαίσια του μαθήματος γίνεται επίσης αναφορά στον υπολογισμό των θερμικών τάσεων που αναπτύσσονται στα πλοία λόγω της θερμοκρασιακής ανισοκατανομής (π.χ. μεταφορά θερμαινόμενων φορτίων) καθώς επίσης και στην επίδραση των υπερκατασκευών στη διαμήκη αντοχή του πλοίου. Τέλος στα πλαίσια του μαθήματος γίνεται εκτενής αναφορά στον τρόπο με τον οποίο εξετάζεται σήμερα η επάρκεια της διαμήκους αντοχής των πλοίων από τους Νηογνώμονες.

engineering subject

Αντοχή Πλοίου Ι (Ε)

Αλέξανδρος Θεοδουλίδης - Προπτυχιακό - (A-)
Τμήμα Ναυπηγών Μηχανικών ΤΕ, ΤΕΙ Αθήνας

Αντικείμενο του Εργαστηρίου αποτελεί η εμπέδωση και εφαρμογή των όσων διδάχθηκαν στα πλαίσια του Θεωρητικού μέρους του μαθήματος Αντοχή Πλοίου Ι. Στα πλαίσια του Εργαστηρίου διανέμονται στους σπουδαστές τρείς σειρές Ασκήσεων. Οι δύο πρώτες αποσκοπούν στην υπενθύμιση βασικών γνώσεων από την απλή θεωρία κάμψης δοκών ενώ η τρίτη άσκηση αποτελεί απ’ ευθείας εφαρμογή για την εκτίμηση της διαμήκους αντοχής υπάρχοντος πλοίου.

engineering subject

Αντοχή Πλοίου ΙΙ (Ε)

Αλέξανδρος Θεοδουλίδης - Προπτυχιακό - (A-)
Τμήμα Ναυπηγών Μηχανικών ΤΕ, ΤΕΙ Αθήνας

Στα πλαίσια του Εργαστηρίου επιλύεται με χρήση της μεθόδου των πεπερασμένων στοιχείων μια σειρά βασικών προβλημάτων Μηχανικής προκειμένου οι σπουδαστές να εξοικειωθούν με την αριθμητική διαδικασία επίλυσης και να εισαχθούν στην χρήση του κώδικα ANSYS Workbench. Τα προβλήματα που εξετάζονται εντάσσονται στις ακόλουθες κατηγορίες: • Κάμψη πρισματικών φορέων, • Κάμψη μη-ενισχυμένων ελασμάτων υπό την επίδραση υδροστατικής πίεσης. • Η κάμψη ελασμάτων που φέρουν ενισχύσεις. • Ελαστικός λυγισμός πρισματικών φορέων. Τα ανωτέρω προβλήματα επιλύονται αναλυτικά στα πλαίσια του Θεωρητικού Μέρους του Μαθήματος και οι σπουδαστές έχουν τη δυνατότητα να συγκρίνουν την αναλυτική με την αριθμητική λύση.

engineering subject

Αντοχή Πλοίου ΙΙ (Θ)

Αλέξανδρος Θεοδουλίδης - Προπτυχιακό - (A-)
Τμήμα Ναυπηγών Μηχανικών ΤΕ, ΤΕΙ Αθήνας

Στα πλαίσια του Μαθήματος εξετάζονται διάφορα Θέματα Τοπικής Αντοχής Πλοίου μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται: • Ο λυγισμός πρισματικών φορέων, • Η κάμψη ορθογωνικών ελασμάτων με και χωρίς ενισχυτικά • Ο λυγισμός ορθογωνικών ελασμάτων • Η κάμψη σύνθετων δοκών • Η ελαστοπλαστική κάμψη δοκών Επίσης στα πλαίσια του μαθήματος γίνεται αναφορά στην εφαρμογή της μεθόδου των πεπερασμένων στοιχείων για την επίλυση προβλημάτων αντοχής πλοίου.

engineering subject

Εισαγωγή στον Προγραμματισμό με C++

Κωνσταντίνος Κουκουλέτσος - Προπτυχιακό - (A-)
Τμήμα Μηχανικών Αυτοματισμού Τ.Ε., ΤΕΙ Πειραιά

Στο μάθημα της "Εισαγωγής στον Προγραμματισμό με C++" οι μαθητευόμενοι θα διδαχθούν τα παρακάτω: εισαγωγή στον Προγραμματισμό και την πληροφορική, δομή Η/Υ, χρήση λειτουργικών συστημάτων, γλώσσες προγραμματισμού, η γλώσσα C++, στοιχεία ενός προγράμματος, τύποι δεδομένων, μεταβλητές, τελεστές και εκφράσεις, εντολές ελέγχου ροής και επαναλήψεων (εντολές if, if...else, switch, for, while, do), πίνακες (μονοδιάστατοι και πολυδιάστατοι πίνακες ), αλφαριθμητικά, δείκτες (ορισμός και αρχικοποίηση), πράξεις με δείκτες, χρήση δεικτών, συναρτήσεις (πρωτότυπα συναρτήσεών, παράμετροι συναρτήσεων), επιστροφή παραμέτρων, κλήση με τιμή και κλήση με αναφορά, αναδρομή, δομές, ενώσεις και απαριθμητοί τύποι, εισαγωγικές έννοιες στον αντικειμενοστραφή προγραμματισμός και στις κλάσεις.