Βρέθηκαν 26 μαθήματα
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ

ΒΑΘΜΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
medicine science health professions subject

Γενική Ιατρική

Αθηνά Τατσιώνη, Κωνσταντίνος Σιαμόπουλος, Γεώργιος Δασκαλόπουλος, Αλέξανδρος Δρόσος, Σοφία Καλανταρίδου, Κωνσταντίνος Κατσάνος, Ελένη Καψάλη, Παναγιώτης Κοραντζόπουλος, Ευάγγελος Λυμπερόπουλος, Αλέξανδρος Μάκης, Βενετσιάνος Μαυρέας, Χαράλαμπος Μηλιώνης, Ιωάννης Μπασούκας, Ευάγγελος Μπριασούλης, Γεώργιος Νάκος, Ευαγγελία Ντζάνη, Ευαγγελία Ντουνούση, Πέτρος Σκαπινάκης, Στυλιανός Τίγκας, Σταυρούλα Τσιάρα, Νικόλαος Χαλιάσος - Προπτυχιακό - (A+)
Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Αφορά στον τρόπο παροχής φροντίδας κατά την πρώτη επαφή του ασθενή με το σύστημα υγείας (πρωτοβάθμια φροντίδα). Συμπεριλαμβάνει θέματα σχετικά με τη συνεχή παροχή φροντίδας από τον ίδιο γιατρό στον ασθενή ανεξάρτητα του κλινικού προβλήματος. Αναλύει την αντιμετώπιση προβλημάτων υγείας στην πρωτοβάθμια φροντίδα, το συντονισμό των διαφορετικών υπηρεσιών υγείας και την παροχή ολοκληρωμένης φροντίδας στον πληθυσμό ευθύνης του γιατρού πρωτοβάθμιας φροντίδας.

medicine science health professions subject

Κλινική Αλκοολογία

Ιωάννης Μουζάς - Προπτυχιακό - (A+)
Σχολή Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Κρήτης

medicine science health professions subject

Χειρουργική Γ

Χρήστος Ιωάννου, Ιωάννης Ρωμανός, Hλίας Σανιδάς - Προπτυχιακό - (A-)
Σχολή Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Κρήτης

Χειρουργικές παθήσεις από σκοπιάς παθογενετικού μηχανισμού, κλινικής εικόνας, διαγνωστικής προσπέλασης και χειρουργικής θεραπείας.

medicine science health professions subject

Παθοφυσιολογία Ι

Αλέξανδρος Δρόσος, Ιωάννης Γουδέβενος, Μωυσής Ελισάφ, Λάμπρος Μιχάλης, Γεώργιος Νάκος, Κωνσταντίνος Σιαμόπουλος, Θεόφιλος Κωλέττης, Παρασκευή Βούλγαρη, Γεώργιος Δασκαλόπουλος, Βασίλειος Κουλούρας, Παναγιώτης Κοραντζόπουλος, Αθανάσιος Κωνσταντινίδης, Ευάγγελος Λυμπερόπουλος, Αικατερίνη Νάκα, Ευαγγελία Ντουνούση - Προπτυχιακό - (A-)
Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Παθοφυσιολογία νεφρικών νόσων, υπέρτασης και ηλεκτρολυτικών διαταραχών, παθοφυσιολογία του ανοσολογικού συστήματος (ιστικής βλάβης, αρθρίτιδων), παθοφυσιολογία του κυκλοφορικού συστήματος (καρδιάς, αγγείων), παθοφυσιολογία του αναπνευστικού συστήματος.

medicine science health professions subject

Παθοφυσιολογία ΙI

Αλέξανδρος Δρόσος, Κωνσταντίνος Σιαμόπουλος, Αγαθοκλής Τσατσούλης, Επαμεινώνδας Τσιάνος, Κωνσταντίνος Μπασιούκας, Ιωάννης Μπασούκας, Ευάγγελος Μπριασούλης, Λεωνίδας Χρήστου, Σταυρούλα Τσιάρα, Γεώργιος Καλαμπόκης, Κωνσταντίνος Κατσάνος, Ελένη Καψάλη, Γεράσιμος Μπαλταγιάννης, Στυλιανός Τίγκας, Δημήτριος Χριστοδούλου, Γεώργιος Πενθερουδάκης - Προπτυχιακό - (A-)
Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Παθοφυσιολογία των νεοπλασιών, παθοφυσιολογία του αιμοποιητικού συστήματος, παθοφυσιολογία του γαστρεντερικού συστήματος, παθοφυσιολογία των ενδοκρινών αδένων, παθοφυσιολογία των μικροβιακών λοιμώξεων, παθοφυσιολογία των δερματικών παθήσεων.

medicine science health professions subject

Αιμoδοσία (Θ)

Αναστάσιος Κριεμπάρδης - Προπτυχιακό - (A-)
Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων, ΤΕΙ Αθήνας

Ο σκοπός του μαθήματος: είναι να κατανοήσουν οι φοιτητές το πολύπλευρο έργο των Νοσοκομειακών Υπηρεσιών Αιμοδοσίας και ταυτόχρονα να εξοικειωθούν με τον εργαστηριακό έλεγχο καθώς και με τις νεώτερες τεχνικές που εφαρμόζονται στα εργαστήρια της Αιμοδοσίας. Επίσης, να κατανοηθεί η έννοια της Αιμοδοσίας (δωρεά αίματος) και ταυτόχρονα οι φοιτητές να εξοικειωθούν με το εργαστήριο και τις τυποποιημένες εργαστηριακές διαδικασίες της. Συγκεκριμένα να γνωρίζουν ότι αφορά τη λήψη προς μετάγγιση αίματος, την επεξεργασία του και την παρασκευή παραγώγων (συμπυκνωμένα ερυθροκύτταρα, λευκαφαιρεμένα προϊόντα, πλάσμα, αιμοπετάλια), συντήρηση και διατήρηση του αίματος και των παραγώγων του. Να γνωρίζουν τα κυριότερα συστήματα ομάδων αίματος, καθώς τα αντιγόνα και τα αντισώματά τους. Να κατανοήσουν τις άμεσες και έμμεσες επιπλοκές της μετάγγισης αίματος καθώς και την αιμολυτική νόσο του νεογνού. Να γνωρίζουν τους εργαστηριακούς ελέγχους της Αιμοδοσίας τεχνικές προσδιορισμού αντιγόνων ερυθροκυττάρων, αντισωμάτων ορού, έλεγχος συμβατότητας (διασταύρωση), άμεση και έμμεση δοκιμασία αντισφαιρινικού ορού (Coombs), τεχνικές για μεταδιδόμενα νοσήματα μέσω μετάγγισης, μοριακές τεχνικές (Nucleic Acid Amplification Testing, ΝΑΤ) την διασφάλιση του ποιοτικού ελέγχου και την πρόσβαση στην αυτοματοποίηση. Τέλος, καλούνται να γνωρίζουν τα μεταδιδόμενα με την μετάγγιση νοσήματα (πώς μεταδίδονται, έλεγχος, πρόληψη) καθώς και τα αναδυόμενα/και νεοεμφανιζόμενα (λόγω κλιματικών και άλλων αλλαγών) νοσήματα που στο εγγύς μέλλον μπορούν να απειλήσουν την ασφάλεια του μεταγγιζόμενου αίματος και παραγώγων του (ιός του Δυτικού Νείλου, Ελονοσία κ.α.). Ενώ ιδιαίτερη βαρύτητα αποκτά η ανάγκη εξοικείωσης με την έννοια της αιμοεπαγρύπνησης.

medicine science health professions subject

Αιμοδοσία (Ε)

Αναστάσιος Κριεμπάρδης - Προπτυχιακό - (A-)
Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων, ΤΕΙ Αθήνας

Σκοπός του μαθήματος: είναι να κατανοήσουν οι φοιτητές το πολύπλευρο έργο των Νοσοκομειακών Υπηρεσιών Αιμοδοσίας και ταυτόχρονα να εξοικειωθούν με τον εργαστηριακό έλεγχο καθώς και με τις νεώτερες τεχνικές που εφαρμόζονται στα εργαστήρια της Αιμοδοσίας. Επίσης, να κατανοηθεί η έννοια της Αιμοδοσίας (δωρεά αίματος) και ταυτόχρονα οι φοιτητές να εξοικειωθούν με το εργαστήριο και τις τυποποιημένες εργαστηριακές διαδικασίες της. Συγκεκριμένα να γνωρίζουν ότι αφορά τη λήψη προς μετάγγιση αίματος, την επεξεργασία του και την παρασκευή παραγώγων (συμπυκνωμένα ερυθροκύτταρα, λευκαφαιρεμένα προϊόντα, πλάσμα, αιμοπετάλια), συντήρηση και διατήρηση του αίματος και των παραγώγων του. Να γνωρίζουν τα κυριότερα συστήματα ομάδων αίματος, καθώς τα αντιγόνα και τα αντισώματά τους. Να κατανοήσουν τις άμεσες και έμμεσες επιπλοκές της μετάγγισης αίματος καθώς και την αιμολυτική νόσο του νεογνού. Να γνωρίζουν τους εργαστηριακούς ελέγχους της Αιμοδοσίας τεχνικές προσδιορισμού αντιγόνων ερυθροκυττάρων, αντισωμάτων ορού, έλεγχος συμβατότητας (διασταύρωση), άμεση και έμμεση δοκιμασία αντισφαιρινικού ορού (Coombs), τεχνικές για μεταδιδόμενα νοσήματα μέσω μετάγγισης, μοριακές τεχνικές (Nucleic Acid Amplification Testing, ΝΑΤ) την διασφάλιση του ποιοτικού ελέγχου και την πρόσβαση στην αυτοματοποίηση. Τέλος, καλούνται να γνωρίζουν τα μεταδιδόμενα με την μετάγγιση νοσήματα (πώς μεταδίδονται, έλεγχος, πρόληψη) καθώς και τα αναδυόμενα/και νεοεμφανιζόμενα (λόγω κλιματικών και άλλων αλλαγών) νοσήματα που στο εγγύς μέλλον μπορούν να απειλήσουν την ασφάλεια του μεταγγιζόμενου αίματος και παραγώγων του (ιός του Δυτικού Νείλου, Ελονοσία κ.α.). Ενώ ιδιαίτερη βαρύτητα αποκτά η ανάγκη εξοικείωσης με την έννοια της αιμοεπαγρύπνησης.

medicine science health professions subject

Τεχνικές λήψης βιολογικών υλικών (E)

Αναστάσιος Κριεμπάρδης - Προπτυχιακό - (A-)
Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων, ΤΕΙ Αθήνας

Οι φοιτητές πρέπει να εξοικειωθούν με τη λήψη αίματος και να γνωρίζουν τους κανόνες προφύλαξης κατά τη λήψη, τη συλλογή και τα διαχωρισμό του αίματος κατά την διενέργεια εξετάσεων.

medicine science health professions subject

Κλινική Άσκηση στη Λογοπαθολογία – 4

Διονύσιος Ταφιάδης, Κωνσταντίνος Δρόσος - Προπτυχιακό - (A+)
Λογοθεραπείας, ΤΕΙ Ηπείρου

Στο μάθημα αυτό οι φοιτητές ενημερώνονται περαιτέρω για θεωρητικά και πρακτικά ζητήματα σχετικά με τις επίκτητες νευρογενείς διαταραχές λόγου-ομιλίας των ενηλίκων, δυσφαγίας και διαταραχές φωνής. Ειδικότερα, έρχονται σε επαφή με θέματα διάγνωσης, διαφοροδιάγνωσης, αξιολόγησης και θεραπευτικής αποκατάστασης ενηλίκων με διαταραχές αφασίας, δυσφαγίας, προφορικής δυσπραξίας, δυσαρθρίας και δυσφωνίας. Οι φοιτητές καταρτίζονται στην εφαρμογή διαγνωστικών τεστ αξιολόγησης της αφασίας, της δυσπραξίας, της δυσαρθρίας, της δυσφαγίας και της δυσφωνίας καθώς και στην οργάνωση του κατάλληλου θεραπευτικού προγράμματος για κάθε τύπο των παραπάνω διαταραχών επικοινωνίας.

medicine science health professions subject

Μικροβιολογία & Υγιεινή Τροφίμων

Χρυσάνθη Παπαδοπούλου - Προπτυχιακό - (A-)
Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Το μάθημα Μικροβιολογία & Υγιεινή Τροφίμων μελετά όλους τους παράγοντες (μικροβιολογικούς, χημικούς, φυσικούς) που επηρεάζουν την υγιεινή και ασφάλεια των τροφίμων, προκαλώντας νόσο στον άνθρωπο. Ειδικότερα, εξετάζονται τα επιμέρους θέματα: • Βιολογικοί επιμολυντές των τροφίμων (μικροοργανισμοί-τοξίνες) • φυσικοχημικοί (τοξικές ουσίες) επιμολυντές των τροφίμων • εγκατάσταση επιμολυντών στα τρόφιμα • επιπτώσεις στην υγεία • τρόποι συντήρησης τροφίμων • προβλήματα από σύγχρονες επεξεργασίες πολύ υψηλών ή χαμηλών θερμοκρασιών, σε κενό ή τροποποιημένη ατμόσφαιρα, που ευνοούν ανάπτυξη μικροοργανισμών • τοξίνες βακτηρίων, μυκήτων, κυανοφυκών • βραχυπρόθεσμες-μακροπρόθεσμες συνέπειες στην υγεία από κατάλοιπα φαρμακευτικών ουσιών (φυτοφάρμακα, εντομοκτόνα, παρασιτοκτόνα, αντιβιοτικά), συντηρητικά και προσθετικά • επιπτώσεις του μολυσμένου περιβάλλοντος στην διατροφική αλυσίδα • αναδυόμενα τροφιμογενή / υδατογενή νοσήματα • μηχανισμοί πρόληψης / ελέγχου, ισχύουσα νομοθεσία, οδηγίες Π.Ο.Υ • τρόποι ανεύρεσης μικροοργανισμών και τοξινών σε τρόφιμα και νερά.