Βρέθηκαν 81 μαθήματα
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ

ΒΑΘΜΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
humanities and arts subject

Εισαγωγή στο Μυκηναϊκό Πολιτισμό

Ανδρέας Βλαχόπουλος - Προπτυχιακό - (A-)
Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Το μάθημα εξετάζει τον πολιτισμό των Μυκηναίων, των ελληνόφωνων πληθυσμών του νότιου ελλαδικού κορμού, οι οποίοι, από τον 17ο αι. π.Χ. τουλάχιστον, και με παλαιότερα ηγεμονικά κέντρα στην Αργολίδα και τη Μεσσηνία, διαμορφώνουν σταδιακά μία ευρύτατη επικράτεια ομοιογενούς πολιτισμού. Από την περίοδο των ανασκαφών του Ε. Σλήμαν και του Χρ. Τσούντα έως την αποκρυπτογράφηση της Γραμμικής Β γραφής και τη σύγχρονη διεπιστημονική προσέγγιση παλαιών και νέων δεδομένων, η Μυκηναϊκή Αρχαιολογία αποτελεί ορόσημο της μετάβασης από την αιγαιακή προϊστορία στους πρώιμους ελληνικούς χρόνους.

humanities and arts subject

Η Αρχαιολογία της Ανθρώπινης Εξέλιξης

Μιχάλης Φωτιάδης - Προπτυχιακό - (A-)
Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Το μάθημα επικεντρώνεται στα αρχαιολογικά και, σε μικρότερο βαθμό, ανθρωπολογικά δεδομένα και προβλήματα που αφορούν στην εξέλιξη των ανθρωπιδών, από 6-7 εκατομμύρια χρόνια πριν σήμερα μέχρι την εμφάνιση και εξάπλωση του Homo sapiens τις τελευταίες 200.000 χρόνια. Το μεγαλύτερο μέρος αφορά στην περίοδο από την εμφάνιση των πρώτων λίθινων εργαλείων στην Αφρική, περίπου 2,5 εκατομμύρια χρόνια πριν σήμερα, μέχρι την αρχή της Ανώτερης Παλαιολιθικής, 45 χιλιάδες χρόνια πριν σήμερα.

humanities and arts subject

Εισαγωγή στην Ιστορία και Θεωρία της Τέχνης

Άρης Σαραφιανός - Προπτυχιακό - (A+)
Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Παρουσιάζεται μία ιστοριογραφική αναδρομή στις καταβολές και τη γενεαλογία της ιστορίας της τέχνης ως επιστήμης, οι ιστορικές της σχέσεις με την αρχαιοδιφία, τις συλλογές σπάνιων και αξιοπερίεργων αντικειμένων, τις αρχαιολογικές ανασκαφές, την ειδημοσύνη, και κατόπιν την ιστορία με τη μοντέρνα της έννοια, τη φιλοσοφία και τις άλλες επιστήμες, όπως ο χώρος οδεύει προς τη σχετική του αυτονόμηση στον 19ο και 20ο αιώνα. Θα εξεταστούν επίσης αναλυτικά οι περίοδοι της ιστορίας της 71 τέχνης και τα βασικά καλλιτεχνικά ρεύματα της νεότερης ευρωπαϊκής τέχνης. Τέλος, θα παρουσιαστούν οι βασικές ιστορικές και σύγχρονες μέθοδοι που αναπτύχθηκαν και εφαρμόζονται στο χώρο της ανάλυσης της τέχνης μορφολογία, εικονολογία, πολιτιστική και κοινωνική ιστορία, φεμινισμός, μετα - αποικιακά μοντέλα. Προβάλλονται φωτεινές διαφάνειες και χρησιμοποιούνται θεμελιώδη ιστορικά και θεωρητικά κείμενα.

humanities and arts subject

Βυζαντινή Μικροτεχνία

Απόστολος Μαντάς - Προπτυχιακό - (A+)
Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Στο μάθημα εξετάζονται κατηγορίες έργων τέχνης που εμπίπτουν στη Βυζαντινή Μικροτεχνία (υλικά, τεχνική). Συζητούνται επίσης τα προβλήματα που παρουσιάζει η μελέτη της βυζαντινής μικροτεχνίας (χρονολόγηση, απόδοση σε εργαστήρια). Εξετάζονται τέλος οι σχέσεις Ανατολής και Δύσης, όπως προκύπτουν από τα αντίστοιχα έργα.

humanities and arts subject

Ρωμαϊκή Ιστοριογραφία

Μαρία Παπαδημητρίου - Προπτυχιακό - (A-)
Τμήμα Φιλολογίας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Στο πλαίσιο του μαθήματος αυτού, εξετάζονται τα είδη της Ιστοριογραφίας, τα χαρακτηριστικά, η γλώσσα και το ύφος και οι ιδιαιτερότητες των βασικών εκπροσώπων της ρωμαϊκής ιστοριογραφίας. Αναλύονται αντιπροσωπευτικά κείμενα του Καίσαρα, του Νέπωτα, του Σαλλουστίου, του Λίβιου και του Τάκιτου.

humanities and arts subject

Συντήρηση μεταλλικών αντικειμένων (E)

Βασιλική Αργυροπούλου - Προπτυχιακό - (A-)
Τμήμα Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης, ΤΕΙ Αθήνας

Το μάθημα θα αναφέρεται στη διαδικασία συντήρησης για μουσειακές συλλογές αντικειμένων κατασκευασμένων από μέταλλο. Θα αναπτυχθούν οι μέθοδοι καθαρισμού των αντικειμένων λαμβάνοντας υπόψη την αρχική τους επιφάνεια και με βάση το περιβάλλον εύρεσης ή αποκάλυψης των αντικειμένων. Θα παρουσιαστούν με λεπτομέρεια διαφορετικές μέθοδοι και τεχνικές επεμβάσεων καθαρισμού, σταθεροποίησης, στερέωσης και προστασίας, όπως και ειδικές μελέτες (case studies) σχετικές με διαφορετικούς τύπους συλλογών, όπως είναι οι αρχαιολογικές, οι εθνογραφικές και οι ιστορικές συλλογές από μέταλλο.

humanities and arts subject

Συντήρηση μεταλλικών αντικειμένων (Θ)

Βασιλική Αργυροπούλου, Μαρία Γιαννουλάκη - Προπτυχιακό - (A-)
Τμήμα Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης, ΤΕΙ Αθήνας

Το μάθημα θα αναφέρεται στη διαδικασία συντήρησης για μουσειακές συλλογές αντικειμένων κατασκευασμένων από μέταλλο. Θα αναπτυχθούν οι μέθοδοι καθαρισμού των αντικειμένων λαμβάνοντας υπόψη την αρχική τους επιφάνεια και με βάση το περιβάλλον εύρεσης ή αποκάλυψης των αντικειμένων. Θα παρουσιαστούν με λεπτομέρεια διαφορετικές μέθοδοι και τεχνικές επεμβάσεων καθαρισμού, σταθεροποίησης, στερέωσης και προστασίας όπως και ειδικές μελέτες (case studies) σχετικές με διαφορετικούς τύπους συλλογών, όπως είναι οι αρχαιολογικές, οι εθνογραφικές και οι ιστορικές συλλογές από μέταλλο.

humanities and arts subject

Το νησιώτικο Αιγαίο κατά την 3π.χ. χιλιετία π.χ.

Ανδρέας Βλαχόπουλος - Προπτυχιακό - (A-)
Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Το μάθημα εξετάζει τους νησιωτικούς πολιτισμούς του Αιγαίου που άνθησαν κατά την Πρώιμη Εποχή του Χαλκού (3η χιλιετία π.Χ.). Η συνοπτική εξέταση των νησιωτικών συγκροτημάτων (Βόρειου και Ανατολικού Αιγαίου, Σποράδων, Αργοσαρωνικού, Κυκλάδων, Δωδεκανήσων και Κρήτης) επιχειρείται κατά τη χρονολογική και γεωγραφική σειρά, ξεκινώντας από τη λεγόμενη "Τρωική - Βορειοαιγαιακή" πολιτισμική βαθμίδα και καταλήγοντας στις πρωιμότερες βαθμίδες του Μινωικού πολιτισμού. Κατά την 3η χιλιετία π.Χ. στο Αιγαίο αναπτύσσονται οικιστικά κέντρα πρωτο-αστικού χαρακτήρα και σημειώνονται σημαντικά βήματα την τεχνολογία και την τέχνη, με άξονα τη διακίνηση και την επεξεργασία των μετάλλων, και τη ναυπηγική. Η πορεία αυτή προς τον εξαστισμό και τη δημιουργία "πόλεων" εξετάζεται συγκριτικά με τα δεδομένα των σύγχρονων κοινωνιών της ηπειρωτικής

humanities and arts subject

Ιδεολογίες, νοοτροπίες, συμβολική εξουσία: η περίπτωση της Ελλαδας 1830 - 1920

Άννα Μανδυλαρά - Προπτυχιακό - (A-)
Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Το μάθημα εξετάζει τις σημαντικότερες Ιδεολογίες και Νοοτροπίες που αναδύθηκαν στην ελληνική κοινωνία και διατυπώθηκαν ως πολιτικά ή κοινωνικά αιτήματα, κατά την περίοδο διαμόρφωσης του ελληνισμού σε κρατική οντότητα, 19ος αιώνας – αρχές 20ου αιώνα Οι συγκεκριμένες Ιδεολογίες και Νοοτροπίες θα αναλυθούν, επίσης, ως «πραγματοποιημένοι» συμβολισμοί της κρατικής εξουσίας, όπως αυτοί των εθνικών επετείων και κάθε είδους δημόσιων εορτών και τελετών. Βασικός ερμηνευτικός άξονας, είναι η σχετική «αυτοδυναμία» των ιδεολογικών, νοητικών και συμβολικών φαινομένων, σε συνάρτηση, όμως, με την πολιτική και οικονομική πραγματικότητα της εποχής.

humanities and arts subject

Η Ιστορική Διαδρομή της Ελληνικής Ενδυμασίας

Μαρίνα Βρέλλη-Ζάχου - Προπτυχιακό - (A-)
Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Παρουσιάζεται η πορεία της ελληνικής ενδυμασίας από την αρχαιότητα ώς τον εικοστό αιώνα, σε συσχετισμό με τα ιστορικά, οικονομικά-κοινωνικά και πολιτισμικά δεδομένα κάθε εποχής.