Βρέθηκαν 13 μαθήματα
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ

ΒΑΘΜΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
engineering subject

Διαδικασίες Υψηλών Θερμοκρασιών

Γλυκερία Κακάλη, Χρήστος Αργυρούσης - Προπτυχιακό - (A-)
Σχολή Χημικών Μηχανικών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Καλωσορίσατε στο μάθημα «Διαδικασίες Υψηλών Θερμοκρασιών». Μέσα στα πλαίσια του μαθήματος θα παρουσιαστούν έννοιες όπως: μέτρηση υψηλών θερμοκρασιών, θερμοδυναμική και ισορροπία φάσεων, γυαλί, πυρίμαχα, τσιμέντο, παραδοσιακά κεραμικά, διάχυση και μέθοδοι προσδιορισμού συντελεστών διάχυσης, πυρήνωση, πυροσυσσωμάτωση και κυψέλες καυσίμου υψηλών θερμοκρασιών. Διδάσκεται στη Σχολή Χημικών Μηχανικών στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Η σελίδα του μαθήματος στη Σχολή είναι η εξής: Διαδικασίες Υψηλών Θερμοκρασιών.

engineering subject

Άσκηση σε Βιομηχανία Επιχειρήσεις XM898

Γεωργιος Αγγελόπουλος - Προπτυχιακό - (A-)
Τμήμα Χημικών Μηχανικών (TXM), της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών, Πανεπιστήμιο Πατρών

Η Π.Α. έχει σκοπό τη παροχή δυνατότητας αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης στους φοιτητές καθώς και τη διασύνδεση του Τμήματος και των επιχειρήσεων. Ο θεσμός της Πρακτικής Άσκησης (ΠΑ) είναι ενεργός στο Τμήμα Χημικών Μηχανικών από τα μέσα της δεκαετίας του 1980. Από το 1993 είναι μάθημα επιλογής.

engineering subject

Μηχανική των Υλικών

Γεώργιος Αγγελόπουλος - Προπτυχιακό - (A-)
Τμήμα Χημικών Μηχανικών (TXM), της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών, Πανεπιστήμιο Πατρών

Το μάθημα αυτό σκοπό έχει τη μελέτη της συμπεριφοράς των παραμορφώσιμων κατασκευών υπό την επίδραση των εξωτερικών φορτίσεων. Χωρίζεται σε δύο θεματικές υποενότητες. Την Στατική και την Αντοχή των Υλικών. ΣΤΑΤΙΚΗ Το μάθημα αυτό αποτελεί ένα από τα θεμέλια των επιστημών του Μηχανικού καθόσον μελετά τον τρόπο με τον οποίο αποκρίνονται οι κατασκευές στις εξωτερικές φορτίσεις. ΑΝΤΟΧΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Η αντοχή των υλικών είναι ο κλάδος της εφαρμοσμένης μηχανικής που μελετά την αντοχή των στερεών υπό ένταση, την κατανομή των τάσεων στα στερεά, τις παραμορφώσεις καθώς και τις σχέσεις τάσεων - παραμορφώσεων.

engineering subject

Τεχνολογία Περιβάλλοντος: Διαχείριση Αστικών Υγρών Αποβλήτων

Μιχάλης Κορνάρος - Προπτυχιακό - (A-)
Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών

Παροχή υγρών αποβλήτων. Ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά υγρών αποβλήτων. Δίκτυα αποχέτευσης. Προεπεξεργασία υγρών αποβλήτων (σχάρες, αμμοσυλλέκτες, λιποσυλλέκτες). Πρωτοβάθμια επεξεργασία (καθίζηση και επίπλευση). Στοιχεία μικροβιολογίας και κινητικής ανάπτυξης μικροοργανισμών. Δευτεροβάθμια επεξεργασία-βιολογικές διεργασίες σε αιώρημα (δραστική λάσπη, αεριζόμενες λίμνες). Διεργασίες προσκολλημένης ανάπτυξης (χαλικοδιυλιστήρια, βιοδίσκοι). Απομάκρυνση θρεπτικών συστατικών (νιτροποίηση, απονιτροποίηση, αφαίρεση φωσφόρου). Μοντελοποίηση ενεργού ιλύος. Φυσικά συστήματα επεξεργασίας υγρών αποβλήτων. Απολύμανση. Διαχείριση ιλύος. Φυσικές και χημικές διεργασίες επεξεργασίας υγρών αποβλήτων. Βιοαντιδραστήρες μεμβρανών. Βιομηχανικά απόβλητα. Διάθεση-επαναχρησιμοποίηση υγρών αποβλήτων.

engineering subject

Τεχνολογία Περιβάλλοντος: Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων

Μιχάλης Κορνάρος - Προπτυχιακό - (A-)
Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών

Ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά στερεών αποβλήτων. Ολοκληρωμένη διαχείριση στερεών αποβλήτων. Διαλογή στην πηγή και ανακύκλωση. Χειρισμός και αποθήκευση στην πηγή. Συστήματα συλλογής. Υγειονομική ταφή στερεών αποβλήτων. Μηχανικός διαχωρισμός. Μέθοδοι θερμικής επεξεργασίας (καύση, πυρόλυση, αεριοποίηση). Μέθοδοι βιολογικής επεξεργασίας (λιπασματοποίηση, αναερόβια χώνευση). Περιβαλλοντικό και οικονομικό κόστος εναλλακτικών ολοκληρωμένων διαχειριστικών σεναρίων.

engineering subject

Περιβαλλοντική Βιοτεχνολογία

Μιχάλης Κορνάρος - Μεταπτυχιακό - (A-)
Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών

Μικροβιολογία βιοδιεργασιών. Ανάλυση βιοδιεργασιών επί τη βάσει της Βιοενεργητικής. Στοιχειομετρία μικροβιακών διεργασιών. Eίδη βιοαντιδραστήρων, κινητική βιοδιεργασιών, σχεδιασμός, ρύθμιση και βελτιστοποίηση διεργασιών. Βιολογικές διεργασίες για την αφαίρεση άνθρακα, αζώτου και φωσφόρου (νιτροποίηση, απονιτροποίηση, βιολογική απομάκρυνση φωσφόρου). Αναερόβιες διεργασίες επεξεργασίας αστικών και βιομηχανικών υγρών αποβλήτων. Αερόβια λιπασματοποίηση ιλύος και οργανικού κλάσματος στερεών αποβλήτων. Βιοαποδόμηση ξενοβιοτικών ενώσεων. Ανάπτυξη εξειδικευμένων μικροβιακών συστημάτων για τη βιομετατροπή ξενοβιοτικών ενώσεων. Συνδυασμός χημικών και βιολογικών διεργασιών για την επεξεργασία μη βιοαποδομήσιμων οργανικών ενώσεων. Χρήση μικροβιακών και φυτικών συστημάτων για αποκατάσταση ρυπασμένων εδαφών.

engineering subject

Επιστήμη των Υλικών Ι

Γεώργιος Αγγελόπουλος - Προπτυχιακό - (A-)
Τμήμα Χημικών Μηχανικών (TXM), της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών, Πανεπιστήμιο Πατρών

Η Επιστήμη των Υλικών είναι ο επιστημονικός κλάδος που εξετάζει το υλικό από τη διαδικασία παραγωγής ως το τελικό προϊόν, μελετά τη χημική, κρυσταλλική, μοριακή και ηλεκτρονική δομή (μια και η δομή επηρεάζει τις μηχανικές, ηλεκτρικές και μαγνητικές ιδιότητες), παρακολουθεί τον τρόπο συμπεριφοράς σε τριβή, διάβρωση και οξείδωση, προσπαθώντας να τη βελτιώσει και, τέλος, συνδυάζει ή αναπτύσσει υλικά κατάλληλα για κάθε εφαρμογή της σημερινής ιδιαίτερα σύνθετης τεχνολογίας.

engineering subject

Μεταλλουργία ΧΜΕ80

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ - Προπτυχιακό - (A-)
Τμήμα Χημικών Μηχανικών (TXM), της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών, Πανεπιστήμιο Πατρών

Το μάθημα αυτό χωρίζεται σε 4 μέρη. Το ένα αφορά την μεταλλουργία του σιδήρου/χάλυβα και των κραμάτων τους, Το δεύτερο αφορά τεχνικές επιφανειακής κατεργασίας μετάλλων καθώς και τις βιομηχανικές εφαρμογές τους σε συνδυασμό με παραδείγματα της θεωρητικής τους μελέτης. Το τρίτο αφορά τα προστατευτικά επιστρώματα των μετάλλων και περιέχει τους λόγους εφαρμογής τους, τα πλεονεκτήματα που δίνουν καθώς και τους διαχωρισμούς και την καταλληλότητά τους. Το τελευταίο αναφέρεται στις Θερμικές και θερμοχημικές κατεργασίες χαλύβων σε ρευστοστερεά κλίνη. Αυτές είναι : ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ (ΒΑΦΗ –ΨΥΞΗ –ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ), ΕΝΑΝΘΡΑΚΩΣΕΙΣ ΧΑΛΥΒΩΝ, ΕΝΑΖΩΤΩΣΕΙΣ ΧΑΛΥΒΩΝ, ΕΝΑΝΘΡΑΚΩΝΙΤΡΩΣΕΙΣ ΧΑΛΥΒΩΝ, ΝΙΤΡΟΕΝΑΝΘΡΑΚΩΣΕΙΣ ΧΑΛΥΒΩΝ

engineering subject

ΧΗΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΒΙΟΧΗΜΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΤΕΚΕΡΛΕΚΟΠΟΥΛΟΥ - Προπτυχιακό - (A-)
Τμήμα Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων, Πανεπιστήμιο Πατρών

Θερμοδυναμική των χημικών αντιδράσεων, Χημική ισορροπία, Κινητική των χημικών αντιδράσεων, Ανάλυση συστημάτων αντιδράσεων, Αντιδραστήρες ασυνεχούς λειτουργίας, Αντιδραστήρες εμβολικής ροής, Αντιδραστήρες συνεχούς λειτουργίας και πλήρους ανάμιξη, Συνδυασμοί αντιδραστήρων, Ετερογενείς Καταλυτικές Διεργασίες.

engineering subject

ΦΥΣΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ Ι

Χριστάκης Παρασκευά - Προπτυχιακό - (A-)
Χημικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών

Στόχος του μαθήματος είναι να γνωρίσουν οι φοιτητές τις βασικές μεθόδους διαχωρισμού διαφόρων μιγμάτων (αέριο-αέριο, αέριο-υγρό, αέριο-στερεό, υγρό-υγρό, υγρό-στερεό, στερεό-στερεό) και να διδαχθούν μεθόδους σχεδιασμού βασικών μονάδων διεργασιών διαχωρισμού και τρόπους υπολογισμών των ισοζυγίων μάζας και ενέργειας (έμφαση δίνεται στην κλασματική απόσταξη, απορρόφηση, στερεές και ρευστοποιημένες κλίνες).