Βρέθηκαν 393 μαθήματα
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ

ΒΑΘΜΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
natural sciences subject

Τεχνική της Έκφρασης και Τεκμηρίωση

Γεώργιος Κυραναστάσης - Προπτυχιακό - (A-)
Μηχανικών Πληροφορικής, ΤΕΙ Αν. Μακεδονίας και Θράκης

Βιογραφικό Σημείωμα Βασικά & ειδικά τμήματα, τύποι σχεδίασης, είδη, διάταξη & μορφοποίηση λεπτομερειών Επιχειρησιακή Αλληλογραφία Βασικές συνιστώσες Επιχειρησιακής Επιστολής Τρόπος γραφής Επιστολές Αγωγής, Ρύθμισης, Αναζήτησης, Αίτησης Τεχνικές Αναφορές Τεκμηρίωση Τύποι Τεχνικών Αναφορών Κοινό & κατάσταση στις τεχνικές αναφορές Γενικά χαρακτηριστικάΤεχνικών Αναφορών Περιεχόμενο & οργάνωση Προφορική Παρουσίαση Βασικά στοιχεία προφορικής παρουσίασης Προετοιμασία προφορικής παρουσίασης Πραγματοποίηση προφορικής παρουσίασης Προετοιμασία οπτικού υλικού Συνέντευξη Είδη & τύποι Προετοιμασία πριν από την συνέντευξη Διεξαγωγή συνέντευξης Μετά τη συνέντευξη

natural sciences subject

Υπολογιστική Νοημοσύνη

BAΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΜΠΟΥΡΛΑΖΟΣ - Προπτυχιακό - (A+)
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ, ΤΕΙ Αν. Μακεδονίας και Θράκης

Το μάθημα αποτελεί μια εισαγωγή σε βασικές τεχνολογίες Υπολογιστικής Νοημοσύνης.

natural sciences subject

Δίκτυα υπολογιστών Ι - Θ

Kωνσταντίνος Ράντος - Προπτυχιακό - (A-)
Μηχανικών πληροφορικής, ΤΕΙ Αν. Μακεδονίας και Θράκης

Στα πλαίσια του μαθήματος θα εξεταστούν θέματα όπως: τρόποι μετάδοσης δεδομένων, αρχιτεκτονική δικτύων, μοντέλο OSI, τεχνολογίες δικτύων κλπ.

natural sciences subject

Εισαγωγή στις ψηφιακές επικοινωνίες - Θ

Iωάννης Τσαλαμάνης - Προπτυχιακό - (A-)
Μηχανικών πληροφορικής, ΤΕΙ Αν. Μακεδονίας και Θράκης

Στα πλαίσια του μαθήματος θα εξεταστούν θέματα όπως:εφαρμογές των τηλεπικοινωνιών, βασικές έννοιες των δικτύων, μέθοδοι κωδικοποίησης, κρυπτογράφηση, οπτικές ίνες, διαμόρφωση, πολυπλέκτες, κλπ.

natural sciences subject

Διαχείριση ποιότητας

Δημήτριος Κατέβας - Προπτυχιακό - (A+)
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΤΕΙ Αν. Μακεδονίας και Θράκης

natural sciences subject

Ενσωματωμένα συστήματα

Δημήτριος Πογαρίδης - Προπτυχιακό - (A+)
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΤΕΙ Αν. Μακεδονίας και Θράκης

Στην παρούσα εργασία γίνεται προσπάθεια να παρουσιαστούν έννοιες όπως μικροεπεξεργαστής, μικροελεγκτής, μέθοδοι διευθυνσιοδότησης, παράλληλη και σειριακή επικοινωνία, διακοπές κ.ά., οι οποίες, όταν κατανοηθούν και γίνουν κτήμα του φοιτητή και του μηχανικού, μπορούν να οδηγήσουν στη σχεδίαση ενός ενσωματωμένου συστήματος. Στην εργασία αυτή γίνεται εκτενής αναφορά στην αρχιτεκτονική και τον προγραμ-ματισμό του μικροελεγκτή ATmega8515, που αποτελεί έναν από τους μικροελεγκτές AVR της ATMEL καθώς και στην αναπτυξιακή πλατφόρμα Arduino. Ιδιαίτερη μνεία επιχειρείται στα ηλεκτρονικά που αφορούν τα ενσωματωμένα συ-στήματα, στους διάφορους αισθητήρες, όπως π.χ. φωτεινότητας, ήχου, υγρασίας κ.ά., που αποτελούν συσκευές εισόδου πληροφορίας και τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να συνδεθούν στην είσοδο ενός μικροελεγκτή, καθώς και τους ενεργοποιητές, όπως κινητήρες DC και βηματικούς, LCD οθόνες γραφικών ή χαρακτήρων κ.ά., που αποτελούν συσκευές εξόδου. Επειδή το σύγγραμμα αυτό απευθύνεται κυρίως σε σπουδαστές και μηχανικούς των οποίων οι εφαρμογές απαιτούν συνήθως μικρά συστήματα που να μπορούν να επιτυγχάνουν μεγάλες ταχύτητες (εφαρμογές πραγματικού χρόνου) ή χρειάζονται μικρή μνήμη αποθήκευσης προγράμματος, τα διάφορά προγράμματα εφαρμογών παρουσιάζονται τόσο σε γλώσσα προγραμματισμού C όσο και σε γλώσσα Assembly που οδηγεί το μικροεπεξεργαστή να κάνει τις άκρως απαραίτητες, ενέργειες προκειμένου να επιτελέσει κάποια λειτουργία. Αυτό σημαίνει μικρά προγράμματα και άρα μικρότερη απαίτηση σε μνήμη και ταχύτερους δυνατούς χρόνους.

natural sciences subject

Προηγμένες εφαρμογές ψηφιακής σχεδίασης

Δημήτριος Πογαρίδης - Προπτυχιακό - (A+)
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΤΕΙ Αν. Μακεδονίας και Θράκης

Παρουσίαση των διάφορων τεχνολογιών των προγραμματιζόμενων λογικών συσσκευών. Λεπτομερής παρουσίαση του σχεδιαστικού πακέτου VHDL της ALTERA. Σύνταξη απλών προγραμμάτων σε γλώσσα VHDL στα παρακάτω: Σχεδίαση απλών συνδυαστικών λογικών κυκλωμάτων καθώς και σχεδίαση και εφαρμογές κωδικοποιητών, αποκωδικοποιητών, πολυπλεκτών, αποπλεκτών, ψηφιακών συγκριτών και αριθμητικών κυκλωμάτων. Σχεδίαση Flip - flop και άλλων συναφών κυκλώματα παλμών, σύγχρονων και ασύγχρονων ακολουθιακών λογικών κυκλωμάτων, μετρητών, καταχωρητών, μνήμών RAM και ROM, μικροεπεξεργαστών. Σύνταξη προγραμμάτων για πλήθος απλών και σύνθετων εφαρμογών ψηφιακών συστημάτων.

natural sciences subject

Λογική και Λογικός Προγραμματισμός

Βασίλειος Καμπουρλάζος - Προπτυχιακό - (A-)
Μηχανικών Πληροφορικής, ΤΕΙ Αν. Μακεδονίας και Θράκης

Επισκόπηση της Τεχνητής Νοημοσύνης. Περιγραφή προβλημάτων σε χώρο καταστάσεων. Μελέτη αλγόριθμων τυφλής αναζήτησης (π.χ. αναζήτηση Πρώτα σε Βάθος, Πρώτα σε Πλάτος, Επαναληπτική Εκβάθυνση, κλπ.). Μελέτη αλγόριθμων ευριστικής συνάρτησης (π.χ. αναζήτηση με Αναρρίχηση Λόφων, Πρώτα στο Καλύτερο, Άλφα-Άστρο (Α*), κλπ.). Αλγόριθμοι αναζήτησης σε παιγνίδια δύο αντιπάλων (π.χ. ο αλγόριθμος Minimax). Μελέτη προβλημάτων ικανοποίησης περιορισμών. Αναπαράσταση γνώσης και συλλογιστικές. Λογική, δομημένες αναπαραστάσεις γνώσης, συστήματα κανόνων. Χειρισμός της αβεβαιότητας με χρήση πιθανοτήτων, με προσέγγιση Dempster-Shafer, κλπ. Στοιχεία ασαφούς λογικής. Στοιχεία μη συμβολικών μεθόδων που περιλαμβάνουν νευρωνικά δίκτυα και γενετικούς αλγόριθμους. Αρχές λογικού προγραμματισμού Ανασκόπηση στον προτασιακό και κατηγορηματικό λογισμό. Η αρχή της απόφασης (resolution principle), αντικατάσταση και ενοποίηση. Εισαγωγή στην Prolog Σχέση της Prolog με τον κατηγορηματικό λογισμό. Βασικές έννοιες λογικών προγραμμάτων, γεγονότα, κανόνες, ερωτήσεις, όροι. Αναδρομικές δομές δεδομένων, αποκοπή, άρνηση ως αποτυχία. Διαδικασίες εισόδου/εξόδου, αριθμητικές ενσωματωμένες διαδικασίες, ορισμός τελεστών. Μεθοδολογία προγραμματισμού. Εφαρμογές της Prolog σε προβλήματα της Τεχνητής Νοημοσύνης.

natural sciences subject

Ηλεκτρονικό Επιχειρείν

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΤΣΑΤΣΙΝΗΣ - Προπτυχιακό - (A+)
Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης

Εισαγωγή στο ηλεκτρονικό εμπόριο-επισκόπηση. της πληροφορικής και ηλεκτρονικό εμπόριο, Internet-Intranets-Extranets. Ηλεκτρονική ανταλλαγή εντύπων (EDI). Ηλεκτρονικό Μάρκετινγκ, on-line έρευνες αγοράς, ηλεκτρονικές υπηρεσίες, μοντελοποίηση καταναλωτή. Ηλεκτρονικό εμπόριο και Positioning. Ηλεκτρονικά καταστήματα-Εικονικές Επιχειρήσεις.

natural sciences subject

Θεωρίες Μάθησης και Διδασκαλίας στην Πληροφορική

Αύγουστος Τσινάκος - Προπτυχιακό - (A-)
Μηχανικών Πληροφορικής, ΤΕΙ Αν. Μακεδονίας και Θράκης

Στα πλαίσια του μαθήματος θα εξεταστούν θέματα όπως: Η πληροφορική στο σχολείο, θεωρίες μάθησης, η πληροφορική ως γνωστικό αντικείμενο, διδασκαλία της πληροφορικής, διδακτικές προσεγγίσεις, ο υπολογιστής ως εργαλείο μάθησης, εναλλακτικές θεωρήσεις για την εκπαίδευση και το επάγγελμα του εκπαιδευτικού