Βρέθηκαν 51 μαθήματα
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ

ΒΑΘΜΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
medicine science health professions subject

Μεθοδολογία της Έρευνας

Στέφανος Μαντζούκας - Προπτυχιακό - (A-)
Νοσηλευτική, ΤΕΙ Ηπείρου

Θα αναλυθούν οι βασικές αρχές επιστημονικής θεώρησης του κόσμου (όπως η επιστήμη ως επιστημονική γνώση του κόσμου η οριοθέτηση των επιστημονικών προτάσεων, η πρακτική χρησιμότητα της επιστήμης, η ταξινόμηση και η ενότητα της επιστήμης), η ανάλυση της δομής και λειτουργίας της επιστημονικής γνώσης, (όπως οι υποθέσεις, οι επιστημονικές θεωρίες, τα επιστημονικά συστήματα, οι έννοιες, η επιστημονική εξήγηση, η επιστημονική πρόγνωση) και τέλος ο σχεδιασμός της επιστημονικής μελέτης και η ανάλυση των δεδομένων.

medicine science health professions subject

Αναπτυξιακές Γλωσσικές Διαταραχές

Ευγενία Τόκη - Προπτυχιακό - (A-)
Λογοθεραπείας, ΤΕΙ Ηπείρου

Το μάθημα αποτελεί βασικό στην επιστημονική περιοχή της λογοπαθολογίας εστιάζοντας στις αναπτυξιακές γλωσσικές διαταραχές. Συγκεκριμένα, αφορά στη μελέτη διαταραχών που παρουσιάζονται κατά τη γλωσσική ανάπτυξη παιδιών με μη επίκτητα προβλήματα. Τα παιδιά αυτά δεν παρουσιάζουν την αναμενόμενη γλωσσική συμπεριφορά για τη χρονολογική τους ηλικία και ποικίλουν σε σχέση με την αιτιολογία, την ένταση και τη διάρκεια. Ή ύλη του μαθήματος στοχεύει στην εξοικείωση των φοιτητών με τις βασικές έννοιες, τα χαρακτηριστικά και τις σύγχρονες ερευνητικές τάσεις στις αναπτυξιακές γλωσσικές διαταραχές και τους τρόπους διάγνωσης και αντιμετώπισης των γλωσσικών προβλημάτων μέσω της λογοθεραπευτικής αγωγής.

medicine science health professions subject

Ακοολογία

Ναυσικά Ζιάβρα - Προπτυχιακό - (A-)
Λογοθεραπείας, ΤΕΙ Ηπείρου

Οι φοιτήτριες/ες θα πρέπει στο τέλος του εξαμήνου να έχουν μία καλή κατανόηση της ακουστικής οδού, του μηχανισμού ακοής, και των κυριότερων παθήσεων που σχετίζονται με αυτή, καθώς και όλων των σύγχρονων διαγνωστικών μεθόδων ανίχνευσης της βαρηκοΐας. Το μάθημα αποσκοπεί να δώσει στους σπουδαστές τις απαραίτητες γνώσεις γύρω από την λειτουργία της ακοής και της σχέσης της με την ανάπτυξη του λόγου, τις παθήσεις του ακουστικού συστήματος και τους σύγχρονους τρόπους διάγνωσης και αντιμετώπισης αυτών σε νεογνά, βρέφη και ενήλικες.

medicine science health professions subject

Μαθησιακές δυσκολίες – διγλωσσία και πολυγλωσσικό περιβάλλον

Βικτωρία Ζακοπούλου - Προπτυχιακό - (A+)
Τμήμα Λογοθεραπείας, ΤΕΙ Ηπείρου

Το μάθημα αποτελεί το βασικό εισαγωγικό μάθημα στη μελέτη των μαθησιακών δυσκολιών, της διγλωσσίας και του πολυγλωσσικού περιβάλλοντος αναφοράς τους. Η ύλη του μαθήματος στοχεύει στην εισαγωγή των φοιτητών στον ορισμό των μαθησιακών δυσκολιών, τα χαρακτηριστικά και τις θεωρίες που σχετίζονται με αυτές. Επίσης, μέσω του μαθήματος, επιχειρείται η υιοθέτηση από τους φοιτητές μεθόδων ενίσχυσης της αναγνωστικής ικανότητας, αναγνώρισης των λέξεων στον γραπτό λόγο, επεξεργασίας του γραπτού κειμένου και ανάπτυξης σχέσεων ανάγνωσης -γραφής, ανάπτυξης στρατηγικών μελέτης, Τέλος, στόχο του μαθήματος αποτελεί: - H κατανόηση από τους φοιτητές των μορφών και μέσων αξιολόγησης μέσω διεπιστημονικής ομάδας, της πολλαπλής παρεμβατικής αγωγής στους τομείς της μάθησης, συμπεριφοράς και ανάπτυξης του προφορικού και γραπτού λόγου, - H εξοικείωση των φοιτητών με διεθνή εκπαιδευτικά συστήματα για παιδιά με δυσλεξία και για δίγλωσσα παιδιά.

medicine science health professions subject

Εισαγωγή στη νοσηλευτική επιστήμη

Μάρθα Κελέση - Προπτυχιακό - (A-)
Τμήμα Νοσηλευτικής, ΤΕΙ Αθήνας

Σκοπός του μαθήματος είναι να κατανοήσουν οι φοιτητές την έννοια της νοσηλευτικής ως διεργασία φροντίδας, της οποίας επίκεντρο είναι ο άνθρωπος και σκοπός η διατήρηση και προαγωγή της υγείας.

medicine science health professions subject

Βασικές αρχές Νοσηλευτικής

Μάρθα Κελέση - Προπτυχιακό - (A-)
Τμήμα Νοσηλευτικής, ΤΕΙ Αθήνας

Σκοπός του μαθήματος είναι να κατανοήσουν οι φοιτητές την έννοια της παροχής Νοσηλευτικής φροντίδας και να αποκτήσουν δεξιότητες σχετικά με την παροχή φροντίδας σύμφωνα με τις βασικές αρχές νοσηλευτικής.

medicine science health professions subject

Ογκολογική Νοσηλευτική (Θ)

Ευάγγελος Δούσης, Ουρανία Γκοβίνα - Προπτυχιακό - (A-)
Τμήμα Νοσηλευτικής, ΤΕΙ Αθήνας

Νέες τάσεις και προσεγγίσεις στην Ογκολογική Νοσηλευτική ως προς: -τη φύση του καρκίνου, τους αιτιολογικούς και προδιαθεσικούς παράγοντες, τα συμπτώματα των αρρώστων, τους τρόπους διάγνωσης και θεραπείας καθώς επίσης και τις εκδηλώσεις των αρρώστων πριν τη διάγνωση, κατά τη διάγνωση και κατά τη θεραπεία. -την αντιμετώπιση αρρώστων με αλλαγές της εικόνας σώματος. -τη φιλοσοφία και αντιμετώπιση του πόνου, του φόβου της αποκάλυψης της διάγνωσης και του θανάτου. -την ψυχολογική υποστήριξη των αρρώστων σε όλες τις φάσεις των θεραπευτικών μεθόδων αντιμετώπισης του καρκίνου και των παρενεργειών τους. -το ρόλο του νοσηλευτή στην πρωτογενή και δευτερογενή πρόληψη του καρκίνου.

medicine science health professions subject

Παθολογική Νοσηλευτική ΙΙ (Θ)

Χρυσούλα Τσίου - Προπτυχιακό - (A-)
Τμήμα Νοσηλευτικής, ΤΕΙ Αθήνας

Το μάθημα επικεντρώνεται: 1) Σε βασικές θεωρητικές γνώσεις που αφορούν την ανατομία, την φυσιολογία, παθολογία και Νοσηλευτική Φροντίδα νοσημάτων του καρδιαγγειακού συστήματος. 2) Στις διαγνωστικές εξετάσεις και τις αντίστοιχες νοσηλευτικές παρεμβάσεις. 3) Στα προβλήματα των αρρώστων, τον σχεδιασμό, την εφαρμογή και αξιολόγηση προγραμμάτων Νοσηλευτικών παρεμβάσεων αντίστοιχα. 4) Στην ανάπτυξη κριτικής σκέψης σχετικά με τη φροντίδα νοσημάτων του καρδιαγγειακού συστήματος. Αναλυτικότερα: Διαγνωστική και επεμβατική προσέγγιση των καρδιακών παθήσεων – Νοσηλευτικές ευθύνες, Νοσηλευτικές παρεμβάσεις σε ασθενείς με παθολογικά προβλήματα της καρδιάς και των αγγείων: - Καρδιακές αρρυθμίες, - Στεφανιαία Νόσος, - Αρτηριακή Υπέρταση, - Καρδιακή ανεπάρκεια, - Καρδιογενές οξύ πνευμονικό οίδημα, - Αιφνίδιος καρδιακός θάνατος.

medicine science health professions subject

Παθολογική Νοσηλευτική Ι (Ε)

Στυλιανός Παρισσόπουλος - Προπτυχιακό - (A-)
Τμήμα Νοσηλευτικής, ΤΕΙ Αθήνας

Το εργαστηριακό μέρος περιλαμβάνει εργαστήριο εντός του ΤΕΙ-Αθήνας και κλινική άσκηση των φοιτητών στο νοσοκομείο, και εφαρμογή του θεωρητικού μέρους, με τις παρακάτω ενότητες: • Τοποθέτηση περιφερικού φλεβικού καθετήρα, φροντίδα σημείου φλεβοκέντησης, αλλαγή επιθεμάτων, • Ενδοφλέβια χορήγηση υγρών και φαρμακευτικών σκευασμάτων, διαλύματα και εμπλουτισμός, υπολογισμός ρυθμού ροής, τοποθέτηση συσκευής ορού, προεκτάσεων, three way κλπ., • Αιμοληψία, μετάγγιση αίματος, χορήγηση παραγώγων αίματος, • Τοποθέτηση σωλήνα ρινογαστρικού Levin, Εντερική Διατροφή, • Χορήγηση Ινσουλίνης, έλεγχος σακχάρου στο αίμα, • Οξυγονοθεραπεία, χορήγηση εισπνεόμενων φαρμάκων.

medicine science health professions subject

Αναπνευστική Φυσικοθεραπεία (Θ)

Ειρήνη Γραμματοπούλου - Προπτυχιακό - (A-)
Τμήμα Φυσικοθεραπείας, ΤΕΙ Αθήνας

Σκοπός του μαθήματος είναι η απόκτηση γνώσεων για την αξιολόγηση και διαχείριση οξέων και χρόνιων αναπνευστικών παθήσεων παίδων και ενηλίκων, ως βασική προετοιμασία των φοιτητών για το μάθημα της Κλινικής Άσκησης σε καρδιοαναπνευστικές παθήσεις. Διδάσκεται η θεωρητική βάση και η εφαρμογή όλων των σύγχρονων τεχνικών-δεξιοτήτων της αναπνευστικής Φυσικοθεραπείας. Τέλος, δίδεται ιδιαίτερη σημασία στην κατάρτιση των φοιτητών επί: α) της ανάπτυξης παγκόσμιων κατευθυντήριων οδηγιών για τη αυτοδιαχείριση των χρόνιων αναπνευστικών παθήσεων, β) της ερευνητικής τεκμηρίωσης των παρεμβατικών προγραμμάτων της αναπνευστικής φυσικοθεραπείας σε οξέα και χρόνια περιστατικά και γ) του μεθοδολογικού σχεδιασμού των παρεμβάσεων της αναπνευστικής φυσικοθεραπείας.