Βρέθηκαν 89 μαθήματα
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ

ΒΑΘΜΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
engineering subject

Υπολογιστική Μηχανική

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗΣ - Προπτυχιακό - (A-)
Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης

Εισαγωγή στην υπολογιστική μηχανική, με έμφαση στη μέθοδο των πεπερασμένων στοιχείων. Αριθμητικές μέθοδοι σε κατασκευές. Μέθοδος πεπερασμένων στοιχείων (συνθήκες ισορροπίας, συμβιβαστού, νόμος υλικού, γεωμετρική διακριτοποίηση, μητρώα δυσκαμψίας και μάζας, σύνθεση στοιχείων, ολικά μητρώα, σχηματισμός και επίλυση, μετεπεξεργασία δεδομένων). Σύντομη θεωρητική εισαγωγή (αρχή δυνατών έργων κ.λπ.), παραδείγματα γραμμικής στατικής ανάλυσης (ράβδος, δοκός, δίσκος επίπεδης έντασης). Συναφή προβλήματα.

engineering subject

Εισαγωγή στη Μηχατρονική

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗΣ - Προπτυχιακό - (A-)
Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης

Η μηχατρονική ασχολείται με τον κύκλο που αποτελείται από το δυναμικό σύστημα (μηχανικό, ηλεκτρικό ή συνδυασμός πολλών πεδίων), τον έλεγχό του και τις διεπιφάνειες για την μέτρηση της απόκρισης (αισθητήρες) και την επιβολή του ελέγχου (διεγέρτες). Και επειδή τα συστήματα σπάνια πληρούν τις υποθέσεις της μελέτης μας, το μαθηματικό μοντέλο είναι πολύπλοκο (μη-γραμμικό), έχει ατέλειες κτλπ, συνήθως χρησιμοποιούμε ευφυή συστήματα ελέγχου (ασαφή λογική, νευρωνικά δίκτυα και υβριδικές τεχνικές).

engineering subject

Δυναμική, ταλαντώσεις και έλεγχος κατασκευών

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗΣ - Προπτυχιακό - (A-)
Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης

Προσομοίωση και αριθμητική επίλυση προβλημάτων δυναμικής και ταλαντώσεων για κατασκευές μηχανικού, με εισαγωγή στον σχεδιασμό και έλεγχο δυναμικών συστημάτων. Γραμμικός μονοβάθμιος ταλαντωτής (ελεύθερη απόκριση, ιδιοσυχνότητα, απόσβεση, εξαναγκασμένη ταλάντωση). Διακριτοί πολυβάθμιοι ταλαντωτές (προσομοίωση, ιδιομορφές,ιδιοσυχνότητες, ιδιομορφική ανάλυση). Αναλυτική δυναμική (κινηματικοί περιορισμοί, αρχή δυνατών έργων, εξισώσεις Lagrange, αρχή Hamilton). Συνεχή μέσα.

engineering subject

Σχεδιασμός Υπαιθρίων Εκμεταλλεύσεων

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΞΑΔΑΚΤΥΛΟΣ - Προπτυχιακό - (A+)
Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Πολυτεχνείο Κρήτης

Το μάθημα ασχολείται με τον σχεδιασμό υπαίθριων εκμεταλλεύσεων διακοσμητικών πετρωμάτων (μάρμαρο, γρανίτη κλπ.) περιλαμβάνει και εξηγεί όλα τα επιμέρους βήματα που απαιτούνται από την ανάπτυξη μέχρι και την ολοκλήρωση των εκμεταλλεύσεων αυτών. Περιγράφει όλο τον εξοπλισμό που απαιτείται για την λειτουργία, εξόρυξη και μεταφορά των υλικών καθώς και την αρχή λειτουργιάς αυτών. Πιο συγκεκριμένα ασχολείται με τα βασικά στοιχεία έρευνας, σχεδιασμού και προγραμματισμού υπαίθριων εκμεταλλεύσεων, υπαίθριες εκμεταλλεύσεις διακοσμητικών πετρωμάτων (εξόρυξη με διάτρηση/συρματοκοπή, με αλυσοπρίονο και με ήπιες ανατινάξεις και συνδυασμούς), μηχανική και τον εξοπλισμό της διάτρησης (κρουστικοπεριστροφική και περιστροφική), σχεδιασμός δικτύων πεπιεσµένου αέρα, μέθοδοι ασυνεχούς εξόρυξης και μεταφοράς στα τεχνικά έργα, λειτουργική ανάλυση εξοπλισµού φόρτωσης και μεταφοράς, μηχανική των υπαίθριων εκσκαφών, επιλογή του εξοπλισµού, τεχνικοοικονοµική ανάλυση τεχνικών έργων, ανάλυση απόδοσης εκσκαφέων. Το μάθημα περιλαμβάνει μία εξαμηνιαία εργαστηριακή άσκηση με τα βασικά στοιχεία μιας μελέτης για υπαίθριας εκμετάλλευσης μαρμάρου

engineering subject

Εφαρμογή έξυπνων διατάξεων και υλικών σε χωρικά στοιχεία

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-ΑΛΚΕΤΑΣ ΟΥΓΓΡΙΝΗΣ - Προπτυχιακό - (A-)
Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Πολυτεχνείο Κρήτης

Τεχνικές και εργαλεία για τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη διατάξεων οι οποίες προσαρμοζόμενες στο χώρο είναι ικανές να του προσδώσουν συγκεκριμένα ειδικά χαρακτηριστικά.

engineering subject

Ασφάλεια Βιομηχανικών Συστημάτων και Διαχείριση του Κινδύνου

ΜΙΧΑΛΗΣ ΓΑΛΕΤΑΚΗΣ - Μεταπτυχιακό - (A+)
Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Πολυτεχνείο Κρήτης

Βασικές έννοιες και ορισμοί, θεωρίες ερμηνείας ατυχημάτων, κόστος ατυχημάτων, αρχές διαχείρισης της ασφάλειας, ανάλυση του εργασιακού κινδύνου (πίνακες ελέγχου, ανάλυση εργασιακής δραστηριότητας, δενδρικές μέθοδοι ανάλυσης γεγονότων και σφαλμάτων, μέθοδος HAZOP, FMEA, FMCA κ.α), μέθοδοι εκτίμησης του κινδύνου (ποιοτικές, ποσοτικές και στοχαστικές), ανθρώπινος παράγοντας, έλεγχοι ασφαλείας, πρότυπα εφαρμογής, επίβλεψη-εκπαίδευση για την υγεία και ασφάλεια.

engineering subject

Σχεδίαση Εκμεταλλεύσεων Ορυκτών Πόρων με Η/Υ

ΜΙΧΑΛΗΣ ΓΑΛΕΤΑΚΗΣ - Προπτυχιακό - (A-)
Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Πολυτεχνείο Κρήτης

ΜΕΡΟΣ Α: Εισαγωγή- Ιστορική εξέλιξη και συµβολή των ηλεκτρονικών υπολογιστών στην μεταλλευτική ΒΙΟΜΗΧΑΝΊΑ. Οικονομικά στοιχεία υπολογισμού κόστους – εσόδων. Στάδια σχεδίασης υπαίθριας εκμετάλλευσης. Χάρτες, γεωτρήσεις, γεωλογικές πληροφορίες. Καταχώρηση – επεξεργασία στοιχείων γεωτρήσεων, Υπολογισμός σύνθετων δειγμάτων. Υπολογισμός βασικών στατιστικών μεγεθών, υπολογισμός βαριογράμματος. Γεωμετρικές μέθοδοι υπολογισμού αποθεμάτων. Ανάπτυξη ψηφιακών μοντέλων του κοιτάσματος και απόδοση τιμών με τη μέθοδο των αντιστρόφων αποστάσεων (ID) με τη μέθοδος Krigging. Γεωμετρικά στοιχεία υπαιθρίων εκμεταλλεύσεων. Καθορισμός των ορίων μιας εκμετάλλευσης με οικονομικά κριτήρια-Μέθοδος κινητού κώνου-Μέθοδος Lerch Grossman. Προγραμματισμός παραγωγής. Εφαρμογή σε κοίτασμα Cu διάσπαρτης μεταλλοφορίας. ΜΕΡΟΣ Β: Μεθοδολογία αξιολόγησης στοιχείων γεωτρήσεων στρωσιγενών κοιτασμάτων, κανόνες αξιολόγησης στρωμάτων γεώτρησης υπολογισμός των ποιοτικών χαρακτηριστικών των απολήψιμων στρωμάτων, δημιουργία μοντέλου κοιτάσματος υπολογισμός αποθεμάτων και ποιότητας. ΜΕΡΟΣ Γ: Εφαρμογή τεχνητών νευρωνικών δικτύων για την εκτίμηση των αποθεμάτων και της ποιότητας κοιτασμάτων.

engineering subject

Έλεγχος Ποιότητας Ορυκτών Πρώτων Υλών

ΜΙΧΑΛΗΣ ΓΑΛΕΤΑΚΗΣ - Προπτυχιακό - (A-)
Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Πολυτεχνείο Κρήτης

Ιστορική εξέλιξη και γενικές έννοιες για θέµατα ποιότητας (ορισµοί, διασφάλιση, πιστοποίηση, ΙSO, ολική ποιότητα, TQC). ∆ειγµατοληπτικός έλεγχος, στατιστικός έλεγχος ποιότητας διεργασιών SPC. Παραδείγµατα και εφαρµογές από το χώρο της βιοµηχανίας παραγωγής και επεξεργασίας ορυκτών υλών (Μεταλλευτικές - λατοµικές επιχειρήσεις, τσιµεντοβιοµηχανίες, κεραµική βιοµηχανία, µεταλλουργία, βιοµηχανία παραγωγής οικοδοµικών υλικών κ.ά.).

engineering subject

Υγιεινή και Ασφάλεια σε Μεταλλευτικά και Υπόγεια Έργα

ΜΙΧΑΛΗΣ ΓΑΛΕΤΑΚΗΣ - Προπτυχιακό - (A+)
Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Πολυτεχνείο Κρήτης

Ιστορική αναδρομή, σημασία της ασφάλειας, βασικές έννοιες και ορισμοί, αιτίες-κατηγορίες ατυχημάτων, στατιστικοί δείκτες. Ανάλυση κινδύνων για την υγιεινή των εργαζομένων (σκόνες, χημικές ουσίες, θόρυβος, δονήσεις, θερμικό περιβάλλον, ακτινοβολίες). Ανάλυση κινδύνων για την ασφάλεια των εργαζομένων (μηχανολογικός εξοπλισμός, ηλεκτρισμός, διακίνηση φορτίων, εκσκαφές). Μεταλλευτικοί κίνδυνοι κατά USBM.μέθοδοι εντοπισμού και εκτίμησης του εργασιακού κινδύνου. Νομοθεσία για την υγιεινή και ασφάλεια, ...

engineering subject

Δυναμική των Κατασκευών

Παναγιώτης Κολιόπουλος - Προπτυχιακό - (A-)
ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ, ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας

Εισαγωγή στην φύση των δυναμικών φορτίων και ανάπτυξη των εννοιών της εσωτερικής και γεωμετρικής απόσβεσης. Επίλυση δυναμικών προβλημάτων με αναλυτικές και προσεγγιστικές μεθόδους. Σεισμική φασματική ανάλυση κατασκευών.