Βρέθηκαν 113 μαθήματα
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ

ΒΑΘΜΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
engineering subject

Μηχανική Οχημάτων

Ιωάννης Αραμπατζής - Προπτυχιακό - (A-)
Μηχανικών Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου και Μηχανολόγων Μηχανικών, ΤΕΙ Αν. Μακεδονίας και Θράκης

Σκοπός του μαθήματος είναι να κατανοήσουν οι φοιτητές την έννοια των Μεταλλικών Κατασκευών, να αποκτήσουν δεξιότητες σχετικά με τη μελέτη και τον υπολογισμό των Μεταλλικών Κατασκευών της πράξης.Μετά το τέλος του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση :  Να μπορούν να επιλύουν δικτυωτούς φορείς και να υπολογίζουν τις ράβδους του.  Να επιλέγουν και να υπολογίζουν τα μέσα σύνδεσης.  Να κατασκευάζουν και να υπολογίζουν σύμφωνα με την τυποποίηση αλλά και να διερευνούν τις κατασκευαστικές λύσεις, προτείνοντας την βέλτιστη από πλευράς οικονομίας

engineering subject

Τεχνολογία Θέρμανσης

Θεολόγος Παναγιωτίδης - Προπτυχιακό - (A-)
Μηχανικών Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου, ΤΕΙ Αν. Μακεδονίας και Θράκης

Διαστατική και Ομοιοματική ανάλυση. Συμπιεστές ροές (Αριθμός Mach, Ισεντροπική ροή, κρουστικά κύματα, γραμμές Fanno και Rayleigh). Μόνιμη ροή σε κλειστούς αγωγούς (εκθετικοί τύποι απωλειών, σωλήνες σε σειρά και παράλληλα, δίκτυα σωληνώσεων, μέθοδος Hardy - Cross). Μόνιμη ροή σε ανοιχτούς αγωγούς. Μεταβαλλόμενη ροή (υδραυλικό πλήγμα). Βασικά στοιχεία στροβιλομηχανικής.

engineering subject

Μεταλλικές Κατασκευές

Ιωάννης Αραμπατζής - Προπτυχιακό - (A-)
Μηχανικών Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου και Μηχανολόγων Μηχανικών, ΤΕΙ Αν. Μακεδονίας και Θράκης

Σκοπός του μαθήματος είναι να κατανοήσουν οι φοιτητές την έννοια των Μεταλλικών Κατασκευών, να αποκτήσουν δεξιότητες σχετικά με τη μελέτη και τον υπολογισμό των Μεταλλικών Κατασκευών της πράξης.Μετά το τέλος του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση :  Να μπορούν να επιλύουν δικτυωτούς φορείς και να υπολογίζουν τις ράβδους του.  Να επιλέγουν και να υπολογίζουν τα μέσα σύνδεσης.  Να κατασκευάζουν και να υπολογίζουν σύμφωνα με την τυποποίηση αλλά και να διερευνούν τις κατασκευαστικές λύσεις, προτείνοντας την βέλτιστη από πλευράς οικονομίας

engineering subject

Βασικά Στοιχεία Μηχανολογίας

, - Προπτυχιακό - (A-)
Μηχανικών Πληροφορικής, ΤΕΙ Αν. Μακεδονίας και Θράκης

engineering subject

Κατεργασίες - Εργαλειομηχανές

Ηλίας Σαράφης - Προπτυχιακό - (A-)
Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου, ΤΕΙ Αν. Μακεδονίας και Θράκης

engineering subject

Συστήματα μετρήσεων

Κωνσταντινος Ταρχανίδης - Προπτυχιακό - (A+)
Μηχανολογίας, ΤΕΙ Αν. Μακεδονίας και Θράκης

Γενικά σύστημα μέτρησης. Αισθητήρια – μετατροπείς. Στατική συμπεριφορά.Δυναμική συμπεριφορά. ΜΕΤΡΗΣΗ ΘΕΣΗΣ Ποτενσιόμετρα. Γραμμικοί μεταβλητοί διαφορικοί μετασχηματιστές (ΓΜΔΜ). Κωδικοποιητές. Άλλοι μετατροπείς. ΜΕΤΡΗΣΗ ΔΥΝΑΜΗΣ ΚΑΙ ΡΟΠΗΣ. Μετατροπέας πιεζοαντίστασης. Μετατροπείς δύναμης με πιεζοαντίσταση. 'Αλλοι μετατροπείς δύναμης. Μέτρηση ροπής. Προσαρμογή μετατροπέων δύναμης. ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗΣ Μέτρηση Μέτρηση επιτάχυνσης Επιταχυνσιόμετρα ανοικτού βρόχου Επιταχυνσιόμετρα κλειστού βρόχου Μετρήσεις ταλαντώσεων ΜΕΤΡΗΣΗ ΠΙΕΣΗΣ Μανόμετρα και διατάξεις ζύγισης Ελαστικά μηχανικά στοιχεία Το πιεζοηλεκτρικό στοιχείο Μετατροπείς πίεσης ΜΕΤΡΗΣΗ ΡΟΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΗΣ Μετρητές παροχής διαφορικού τύπου Ηλεκτρομαγνητικοί μετρητές παροχής Μετρητές παροχής με υπερήχους Αλλοι μετρητές ροής Μέτρηση στάθμης ΜΕΤΡΗΣΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ Θερμόμετρα διαστολής Θερμοζεύγη Κατασκευή και προσαρμογή θερμοζεύγους Αισθητήρια θερμοκρασίας με αντίσταση Θερμίστορ Ημιαγωγικοί μετατροπείς θερμοκρασίας ΑΛΛΟΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΙΣ Ανιχνευτές αντικειμένων Μέτρηση ισχύος με μετατροπέα Hall Φωτομετατροπείς ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ Ενισχυτές Μετάδοση σήματος Μετατροπείς A/D Μετατροπείς D/A

engineering subject

Ήπιες μορφές ενέργειας

Ελένη Αποστολίδου - Προπτυχιακό - (A-)
Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου, ΤΕΙ Αν. Μακεδονίας και Θράκης

engineering subject

Συστήματα Κίνησης Οχημάτων

Σάββας Γκεϊβανίδης - Προπτυχιακό - (A+)
Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ, ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας

Παρουσίαση και ανάπτυξη των βασικών εννοιών της επιστήμης και της τεχνολογίας στις οποίες στηρίζεται η λειτουργία των εμβολοφόρων μηχανών εσωτερικής καύσης. Μελέτη των διαφόρων λειτουργικών και κατασκευαστικών παραμέτρων οι οποίες επηρεάζουν τη λειτουργία, την απόδοση, την επίδοση και την δυναμική συμπεριφορά τους, σε συνδυασμό με την αξιοπιστία, τη διάρκεια ζωής, την επίδρασή τους στο περιβάλλον και την υγεία του ανθρώπου. Μελέτη του εργαστηριακού εξοπλισμού παρακολούθησης και αξιολόγησης της λειτουργίας αυτών. Ειδικότερα για το θεωρητικό μέρος: Σχηματισμός ρύπων και έλεγχος αυτών: οξείδια του αζώτου, μονοξείδιο του άνθρακα, άκαυστοι υδρογονάνθρακες, σωματίδια, επεξεργασία καυσαερίου. Καταλυτικοί μετατροπείς και συστήματα ελέγχου εκπομπών. Ενεργειακή συμπεριφορά ΜΕΚ, θερμικός υπολογισμός κινητήρα, υπερπλήρωση. Μετάδοση θερμότητας στις μηχανές: μετάδοση θερμότητας με συναγωγή και ακτινοβολία, θερμική φόρτιση και θερμοκρασία διαφόρων εξαρτημάτων. Τριβή και λίπανση: γενικές αρχές, τριβή διαφόρων εξαρτημάτων, απώλειες τριβής, λιπαντικά, είδη λίπανσης, υδροδυναμική θεωρία λίπανσης. Στοιχεία δυναμικής παλινδρομικών μηχανών, κινηματική. Δυνάμεις εργαζόμενης ουσίας και μάζας, διάγραμμα ροπών, ζυγοστάθμιση. Παραδείγματα υπολογισμών. Συστήματα τροφοδοσίας με μηχανική έγχυση του καυσίμου (injection). Κατά την επαναφορά και ανανέωση του μαθήματος τα παραπάνω αντικείμενα αναπροσαρμόστηκαν και επεκτάθηκαν στις εξής ενότητες: - Κατασκευαστικές και λειτουργικές παράμετροι των ΜΕΚ - Λειτουργικά χαρακτηριστικά ΜΕΚ - Εκπομπές Μηχανών και Ατμοσφαιρική Ρύπανση - Ενσωματωμένα Συστήματα Διάγνωσης OBD - Υβριδικά Οχήματα - Υδρογόνο, Κυψέλες Καυσίμου

engineering subject

Ηλεκτρικές Μηχανές I

Δημήτριος Θεμελής - Προπτυχιακό - (A-)
Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ, ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας

Γεννήτριες και κινητήρες συνεχούς ρεύματος: Συνδεσμολογίες, αρχές λειτουργίας, μετατροπή, χαρακτηριστικές, επιλογή, βλάβες, ρύθμιση της ταχύτητας περιστροφής κινητήρων. Σύγχρονη γεννήτρια και κινητήρας: Συνδεσμολογίες, αρχές λειτουργίας, μετατροπή, χαρακτηριστικές, επιλογή, βλάβες, διόρθωση συντελεστή ισχύος. Ασύγχρονος κινητήρας βραχυκυκλωμένου δρομέα: Τρόποι εκκίνησης. Ασύγχρονος δακτυλιοφόρος κινητήρας: Χαρακτηριστικές, μέτρηση απωλειών και βαθμού απόδοσης. Εγκατάσταση και σύνδεση κινητήρων. Ασύγχρονοι μονοφασικοί κινητήρες (με αντίσταση – με πυκνωτή): Τρόποι εκκίνησης, αλλαγή φοράς περιστροφής. Λειτουργία τριφασικών κινητήρων ως μονοφασικών, αλλαγή φοράς περιστροφής.

engineering subject

Στοιχεία Μηχανών I

Νικόλαος Μοσχίδης - Προπτυχιακό - (A-)
Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ, ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας

Τυποποίηση εξαρτημάτων. Ανοχές διαστάσεων, συναρμογές. Δυναμική φόρτιση. Συντελεστής ασφάλειας. Υλικά: βλάβες, βασικές ιδιότητες, κριτήρια επιλογής. Συγκολλήσεις τήξεως: πλεονεκτήματα-μειονεκτήματα, μορφές ραφών, μορφές διακένων, πάχος ραφών, έλεγχος αντοχής, παραδείγματα ορθών συγκολλητών κατασκευών. Συγκολλήσεις πιέσεως: μορφή συνδέσεων, έλεγχος αντοχής, παραδείγματα ορθών κατασκευών. Κοχλίες: Γενική περιγραφή, σχέση ροπής σύσφιξης – αξονικής δύναμης και οι εφαρμογές της. Κοχλίες συσφίξεως: δυνάμεις προεντάσεως και λειτουργίας, ψυχρή καθίζηση, ρύθμιση της ροπής συσφίξεως, προδιαγραφές καλής λειτουργίας της κοχλιοσύνδεσης, έλεγχος αντοχής. Εφαρμοστοί κοχλίες, ελαστικά χιτώνια. Κοχλίες κινήσεως. Άξονες – άτρακτοι: Μορφή, λειτουργία, διαστασιολόγηση. Έλεγχος αντοχής ατράκτων κατά την τεχνική οδηγία VDI-Richtlinie 2226: Δυναμική φόρτιση, ισοδύναμη τάση, συντελεστής μεγέθους, συντελεστής επιφάνειας, συντελεστής μορφής, συντελεστής αντιστήριξης, ασφάλεια έναντι δυναμικής θραύσης και έναντι πλαστικής παραμόρφωσης. Σφήνες, πολύσφηνα. Σταθεροί και κινητοί σύνδεσμοι ατράκτων, συμπλέκτες. Έδρανα κυλίσεως: Είδη εδράνων και ιδιότητες κάθε είδους, σταθερή-κινητή έδραση, πλωτή έδραση, έδραση με προένταση, βλάβες εδράνων, έλεγχος στατικής αντοχής, υπολογισμός διάρκειας ζωής, παραδείγματα συναρμολογήσεων εδράνων.