Βρέθηκαν 225 μαθήματα
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ

ΒΑΘΜΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
engineering subject

Οργάνωση Υπολογιστών

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑΤΟΣ - Προπτυχιακό - (A-)
Σχολή Ηλεκτρονικών Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών, Πολυτεχνείο Κρήτης

Εισαγωγή στην τεχνολογία υλοποίησης υπολογιστών, η γλώσσα μηχανής ως διεπαφή υλικού και λογισμικού. Εσωτερική οργάνωση επεξεργαστή. Υλοποίηση επεξεργαστή από απλούς δομικούς λίθους (καταχωρητές, πολυπλέκτες, λογικές πύλες). Σχεδίαση datapath και μονάδας ελέγχου. Διακοπές και υποστήριξή τους στη μονάδα ελέγχου. Κρυφές μνήμες (cache memories), εικονική μνήμη. Σύγχρονες υλοποιήσεις επεξεργαστών βασισμένων στη μέθοδο pipelining.

engineering subject

Ανάλυση και Σχεδίαση Τηλεπικοινωνιακών Διατάξεων

ΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΛΕΤΣΑΣ - Προπτυχιακό - (A-)
Σχολή Ηλεκτρονικών Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών, Πολυτεχνείο Κρήτης

Σύνδεση, Σύνθεση και Συμπλήρωση (3Σ) βασικών θεωρητικών γνώσεων τηλεπικοινωνιακού μηχανικού, με ταυτόχρονη πειραματική εξάσκηση σε πραγματικό περιβάλλον. Στοιχεία πομποδεκτών και παράμετροι συστήματος. Παράμετροι δέκτη: noise figure, compression point (IP2), intermodulation and third-order intercept point (IP3), spurious receiver response. Παράμετροι πομπού: frequency stability and spurious signals, output power efficiency, intermodulation, crystal reference oscillators, PLLs. Αρχιτεκτονικές δεκ ...

engineering subject

Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα ΙI

ΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΛΕΤΣΑΣ - Προπτυχιακό - (A+)
Σχολή Ηλεκτρονικών Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών, Πολυτεχνείο Κρήτης

Το μάθημα προσφέρει το απαραίτητο θεωρητικό υπόβαθρο μετατροπής μιας διακριτής πηγής πληροφορίας σε bits και σχεδίασης modemγια την μεταφορά των bits σε κανάλι προσθετικού λευκού κανονικού θορύβου (AWGN) υπό περιορισμό ισχύος ή εύρους ζώνης. Συγκεκριμένα, εισάγει την μετατροπή μιας διακριτής πηγής πληροφορίας σε bits (εξηγώντας πώς κάνει συμπίεση δεδομένων ο υπολογιστής μας), επεκτείνει τον σχεδιασμό modem στην περίπτωση της περιορισμένης ισχύος (την περίπτωση περιορισμένου εύρους ζώνης την είδ ...

engineering subject

Λογική Σχεδίαση

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΔΟΛΛΑΣ - Προπτυχιακό - (A+)
Σχολή Ηλεκτρονικών Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών, Πολυτεχνείο Κρήτης

Η Λογική Σχεδίαση είναι εισαγωγικό μάθημα σε θέματα ψηφιακής σχεδίασης. Είναι ένα αυτοτελές μάθημα με την έννοια ότι δεν έχει κάποιο προαπαιτούμενο, και δίδεται σε πρωτοετείς φοιτητές προγράμματος ΗΜΜΥ. Το μάθημα έχει θεωρία, ασκήσεις, και εργαστήρια για σφαιρική κάλυψη του αντικειμένου.

engineering subject

Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος

ΜΙΧΑΛΗΣ ΖΕΡΒΑΚΗΣ - Προπτυχιακό - (A-)
Σχολή Ηλεκτρονικών Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών, Πολυτεχνείο Κρήτης

Σήματα και συστήματα διακριτού χρόνου, Επίδραση δειγματοληψίας και κβαντισμού συντελεστών, Μετασχηματισμός Fourier διακριτού χρόνου: ιδιότητες και εφαρμογές, Μετασχηματισμός Ζ: ιδιότητες και εφαρμογές, Δειγματοληψία και ανακατασκευή σημάτων συνεχούς χρόνου, Αλλαγή συχνότητας δειγματοληψίας, Εκτίμη φάσματος, Επεξεργασία αναλογικού σήματος με διακριτά συστήματα, Συχνοτική ανάλυση διακριτών συστημάτων, Συστήματα ελάχιστης φάσης, Δομές φίλτρων διακριτού χρόνου, Σχεδίαση και υλοποίηση αναδρομικών και μη αναδρομικών φίλτρων, Μέθοδοι μετασχηματισμού και παραθυροποίησης

engineering subject

Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας

ΜΙΧΑΛΗΣ ΖΕΡΒΑΚΗΣ - Προπτυχιακό - (A+)
Σχολή Ηλεκτρονικών Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών, Πολυτεχνείο Κρήτης

Γενικές αρχές και μαθηματική περιγραφή ψηφιακής εικόνας. Αντίληψη εικόνας και αναπαράσταση χρώματος. Δειγματοληψία, μετασχηματισμός Fourier και άλλοι μετασχηματισμοί δύο διαστάσεων. Περιγραφή εικόνας με χρήση ανυσμάτων και τελεστών. Μέθοδοι βελτίωσης εικόνας: ιστόγραμμα, ομαλοποίηση και αύξηση contrast, χαμηλοπερατά και υψιπερατά φίλτρα 2 διαστάσεων. Ανακατασκευή εικόνας με αλγεβρικές και στοχαστικές μεθόδους. Βέλτιστα φίλτρα, σύγριση και εφαρμογές. Αρχές συμπίεσης και κωδικοποίησης εικόνας. Αρχ ...

engineering subject

Μοντελοποίηση και Μελέτη Απόδοσης Δικτύων Επικοινωνιών

ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ - Προπτυχιακό - (A-)
Σχολή Ηλεκτρονικών Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών, Πολυτεχνείο Κρήτης

Εισαγωγή στην μοντελοποίηση δικτύων επικοινωνιών με την βοήθεια στοχαστικών διαδικασιών: σύντομη επανάληψη διακριτών τυχαίων μεταβλητών, η στοχαστική διαδικασία Bernoulli και αθροίσματα ανεξάρτητων τυχαίων μεταβλητών, η στοχαστική διαδικασία Poisson και οι κύριες ιδιότητες της, διακριτές αλυσίδες Markov (ιδιότητες, κατηγοριοποίηση καταστάσεων, οριακή συμπεριφορά). Εισαγωγή στη μοντελοποίηση δικτύων επικοινωνιών με τη βοήθεια της θεωρίας ουρών αναμονής (Θεώρημα Little, οι Μαρκοβιανές ουρές αναμονής M/M/1, M/M/m, M/M/m/m, η ουρά αναμονής M/G/1 με γενικευμένη κατανομή χρόνων εξυπηρέτησης, ουρά αναμονής M/G/1 με περιόδους διακοπής του εξυπηρετητή, ουρές αναμονής με προτεραιότητες). Σχεδίαση, μοντελοποίηση και ανάλυση απόδοσης πρωτοκόλλων προσπέλασης μέσου και χρονοπρογραμματισμού μεταδόσεων για ραδιοδίκτυα μετάδοσης πακέτων και για ασύρματα δίκτυα ενοποιημένων υπηρεσιών.

engineering subject

Αρχιτεκτονική Υπολογιστών

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑΤΟΣ - Προπτυχιακό - (A-)
Σχολή Ηλεκτρονικών Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών, Πολυτεχνείο Κρήτης

Το μάθημα καλύπτει προχωρημένες τεχνικές για αποδοτική εκτέλεση υπολογισμών και προγραμμάτων. Επικεντρώνεται στη σχεδίαση επεξεργαστών και συστημάτων μνήμης, ξεκινώντας από την σχεδίαση αρχιτεκτονικών συνόλου εντολών και την συστηματική και ποσοτική αξιολόγηση σχεδιαστικών επιλογών με μετροπρογράμματα. Κατόπιν καλύπτει προχωρημένες τεχνικές για την μεγιστοποίηση της επικάλυψης της εκτέλεσης εντολών, την εκτέλεση εντολών κατ'εκτίμηση, εκτός σειράς, κλπ, ενω διατηρείται η ψευδαίσθηση ότι οι εντολές εκτελούνται με την σειρά που τις παρέθεσε ο προγραμματιστής. Κατόπιν καλύπτονται προχωρημένα θέματα σχεδίασης συστημάτων μνήμης (κύριας και cache), η αποτελεσματική υποστήριξη σε υλικό της εικονικής μνήμης, μετάφραση εικονικών διευθύνσεων, ΤLBs, πολυεπεξεργαστικά και πολυνηματικά συστήματα και συστήματα εισόδου/εξόδου.

engineering subject

Ψηφιακοί Υπολογιστές

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑΤΟΣ - Προπτυχιακό - (A-)
Σχολή Ηλεκτρονικών Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών, Πολυτεχνείο Κρήτης

Το μάθημα αποσκοπεί στην κατανόηση της βασικής λειτουργίας ενός υπολογιστή, της εκτέλεσης των βασικών εντολών σε επίπεδο μηχανής, την οργάνωση της μνήμης και την χρηση της για αναπαράσταση δεδομένων και δομών του χρήστη σε γλώσσες υψηλού επιπέδου. Ακόμα καλύπτεται η επικοινωνία του επεξεργαστή και της μνήμης με περιφεριακά, καθώς και θέματα διακοπών και εξαιρέσεων, DMA, κλπ.

engineering subject

Προχωρημένη Λογική Σχεδιάση

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΔΟΛΛΑΣ - Προπτυχιακό - (A+)
Σχολή Ηλεκτρονικών Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών, Πολυτεχνείο Κρήτης

Εισαγωγή σε γλώσσες περιγραφής υλικού (HDL). Σύνθεση ψηφιακών κυκλωμάτων. Μοντέλα συμπεριφοράς και δομής, σχεδιασμός με σχηματικά διαγράμματα, προσομοίωση, επιβεβαίωση σωστής λειτουργίας και ανάλυση χρονισμού κυκλωμάτων. Προχωρημένη λογική σχεδίαση, κωδικοποίηση one–hot, σχεδίαση με αλγοριθμικές μεθόδους. Υπολογισμοί fan–in, fan–out, critical path. Χωρική και χρονική πολυπλοκότητα και υπολογισμός συναρτήσεων πολυπλοκότητας Ο( ) για λογικά κυκλώματα. Λογική σχεδίαση datapath και control path.