Βρέθηκαν 71 μαθήματα
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ

ΒΑΘΜΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
medicine science health professions subject

Αγγλική Ορολογία

Μελπομένη (Μελίνα) Νησιώτη - Προπτυχιακό - (A-)
Λογοθεραπείας, ΤΕΙ Ηπείρου

Το μάθημα αυτό αποτελεί τη βασική εισαγωγή των φοιτητών στην αγγλική γλώσσα, σε σχέση με το επιστημονικό πεδίο της λογοπαθολογίας και των διαταραχών της επικοινωνίας. Για πρώτη φορά θα γίνει η απόδοση των αγγλικών όρων στα Ελληνικά τα οποία άπτονται της διαγνωστική διαδικασίας καθώς και της θεραπευτικής παρέμβασης και αποκατάστασης στις επικοινωνιακές διαταραχές παιδιών και ενηλίκων.

medicine science health professions subject

Κινησιοθεραπεία (E)

Δωροθέα Μακρυγιάννη - Προπτυχιακό - (A+)
Τμήμα Φυσικοθεραπείας, ΤΕΙ Αθήνας

Σκοπός του μαθήματος είναι η λεπτομερής ανάλυση των παραγόντων που επιδρούν στην κίνηση και αφορούν στο σχεδιασμό προγραμμάτων κινησιοθεραπείας και άσκησης. Διδάσκονται αναλυτικά οι βασικές αρχές κινησιοθεραπείας, τα είδη των κινήσεων και αναλύεται ενδελεχώς η σχέση της βαρύτητας, του αρχικού μήκους των μυών (μηκοδυναμική σχέση) και της ταχύτητας με την κίνηση. Αναπτύσσονται οι αρχές σχεδιασμού προγραμμάτων παθητικής, υποβοηθούμενης και ενεργητικής άσκησης με στόχο τη διατήρηση ή την αύξηση της κινητικότητας και του εύρους τροχιάς, καθώς και τη βελτίωση της δύναμης, της ισχύος, της αντοχής και της ελαστικότητας του μυϊκού συστήματος. Ειδικότερα, αναλύονται θέματα όπως, η έννοια της ιδιοδεκτικότητας, της κιναίσθησης και ο ρόλος της νευρομυϊκού συντονισμού στην ανάπτυξη δεξιοτήτων. Στόχος είναι η κατάρτιση των φοιτητών και η απόκτηση δεξιοτήτων στην οργάνωση και εφαρμογή προγραμμάτων πρόληψης και θεραπείας μέσω της κίνησης με έμφαση στις ασκήσεις χαλάρωσης, διάτασης και αντίστασης για τη διατήρηση ή τη βελτίωση της λειτουργικότητας του μυϊκού συστήματος.

medicine science health professions subject

Κινησιολογία Ι (Θ)

Παλίνα Καρακασίδου - Προπτυχιακό - (A-)
Τμήμα Φυσικοθεραπείας, ΤΕΙ Αθήνας

Εισαγωγή στη Κινησιολογία. Δημιουργία και εξέλιξη κίνησης, τύποι, επίπεδα, και άξονες κίνησης. Μέθοδοι ανάλυσης κίνησης. • Κατασκευή και υλικά αρθρώσεων. Είδη και λειτουργία αρθρώσεων, κινητικές αλυσίδες. • Δομή σκελετικού μυός, είδη μυϊκών ινών, κινητική μονάδα, αρθρικοί και τενόντιοι υποδοχείς, βασικές αρχές μυϊκής συστολής και χάλασης. • Αλληλοεπίδραση μηχανικών και φυσιολογικών παραγόντων στη μυϊκή λειτουργία. • Δομική κατασκευή οστών, περιγραφή αρθρώσεων και μύες της ωμικής ζώνης. • Αρθροκινηματική, κινηματική, κινητική και παθομηχανική των αρθρώσεων της ωμικής ζώνης. • Δομική κατασκευή οστών, περιγραφή αρθρώσεων και μύες της περιοχής του αγκώνα. • Αρθροκινηματική, κινηματική, κινητική και παθομηχανική των αρθρώσεων της • περιοχής του αγκώνα. • Δομική κατασκευή οστών, περιγραφή αρθρώσεων και μύες των αρθρώσεων του • καρπού και άκρας χείρας. • Αρθροκινηματική, κινηματική, κινητική και παθομηχανική των αρθρώσεων του καρπού και άκρας χείρας. • Ανάλυση σύνθετων φυσιολογικών κινήσεων. • Ανάλυση σύνθετων παθολογικών κινήσεων.

medicine science health professions subject

Τεχνικές Μάλαξης (Ε)

Δωροθέα Μακρυγιάννη - Προπτυχιακό - (A+)
Τμήμα Φυσικοθεραπείας, ΤΕΙ Αθήνας

Σκοπός του μαθήματος είναι η κατάρτιση των φοιτητών σε θέματα που αφορούν στην αξιολόγηση και στην αντιμετώπιση προβλημάτων με την εφαρμογή τεχνικών μάλαξης. Οι φοιτητές διδάσκονται το ρόλο και τη συμβολή των τεχνικών μάλαξης στη βελτίωση των δυσλειτουργιών που αφορούν στο δέρμα, στις περιτονίες, στο μυοτενόντιο σύστημα, στο περιφερικό κυκλοφορικό και λεμφικό σύστημα. Οι εξειδικευμένες ενότητες που αποτελούν τη διδακτέα ύλη του μαθήματος εστιάζονται κυρίως: α) στην κατανόηση των φυσιολογικών και βιολογικών αποτελεσμάτων των διαφόρων τεχνικών, β) στην αντίληψη των βασικών αρχών σωστής εφαρμογής των διαφόρων τεχνικών, σύμφωνα με την διεθνή ερευνητική τεκμηρίωση, γ) στην αναγνώριση των ενδείξεων και αντενδείξεων ανάλογα με την νοσολογική οντότητα και τους θεραπευτικούς στόχους, δ) στην εξάσκηση ανάπτυξης κριτηρίων επιλογής εφαρμογής των κατάλληλων τεχνικών σε παθήσεις όπως, επώδυνα σύνδρομα γενικά ή τοπικά, μετατραυματικά προβλήματα, προβλήματα κυκλοφορίας άνω και κάτω άκρων, αναπνευστικά προβλήματα και ψυχογενείς καταστάσεις. Επίσης, εξασκούνται σε ειδικά θεραπευτικά σχήματα που αφορούν στη μεμονωμένη ή και συνδυασμένη εφαρμογή της μάλαξης με φυσικά μέσα και θεραπευτική άσκηση, ακολουθώντας σχεδιασμό θεραπευτικών πρωτοκόλλων, όπως αυτά καταγράφονται στην διεθνή αρθρογραφία.

medicine science health professions subject

Τεχνολογία Οφθαλμικών Φακών Ι (Ε)

Θεμιστοκλής Γιαλελής - Προπτυχιακό - (A-)
Τμήμα Οπτικής και Οπτομετρίας, ΤΕΙ Αθήνας

• Εισαγωγή στη θεωρία των οφθαλμικών φακών • Σφαιρικοί φακοί, Ιδιότητες, σφαιροκυλινδικοί και αστιγματικοί φακοί, Εξουδετέρωση, Μέτρηση ισχύος και καμπυλότητας, • Δείκτης διάθλασης, σχέση αριθμού Abbe και δείκτη διάθλασης, • Μετατροπές: σφαιρικές και τορικές, εκτέλεση σφαιρικής και σφαιροκυλινδρικής συνταγής. • Καμπυλότητα – πάχος φακού • Εξοπλισμός οπτικού εργαστηρίου

medicine science health professions subject

Τεχνικές Μάλαξης (Θ)

Γεωργία Πέττα - Προπτυχιακό - (A-)
Τμήμα Φυσιοθεραπείας, ΤΕΙ Αθήνας

Σκοπός του μαθήματος είναι η κατάρτιση των φοιτητών σε θέματα που αφορούν στην αξιολόγηση και στην αντιμετώπιση προβλημάτων με την εφαρμογή τεχνικών μάλαξης. Οι φοιτητές διδάσκονται το ρόλο και τη συμβολή των τεχνικών μάλαξης στη βελτίωση των δυσλειτουργιών που αφορούν στο δέρμα, στις περιτονίες, στο μυοτενόντιο σύστημα, στο περιφερικό κυκλοφορικό και λεμφικό σύστημα. Οι εξειδικευμένες ενότητες που αποτελούν τη διδακτέα ύλη του μαθήματος εστιάζονται κυρίως: α) στην κατανόηση των φυσιολογικών και βιολογικών αποτελεσμάτων των διαφόρων τεχνικών, β) στην αντίληψη των βασικών αρχών σωστής εφαρμογής των διαφόρων τεχνικών, σύμφωνα με την διεθνή ερευνητική τεκμηρίωση, γ) στην αναγνώριση των ενδείξεων και αντενδείξεων ανάλογα με την νοσολογική οντότητα και τους θεραπευτικούς στόχους, δ) στην εξάσκηση ανάπτυξης κριτηρίων επιλογής εφαρμογής των κατάλληλων τεχνικών σε παθήσεις όπως, επώδυνα σύνδρομα γενικά ή τοπικά, μετατραυματικά προβλήματα, προβλήματα κυκλοφορίας άνω και κάτω άκρων, αναπνευστικά προβλήματα και ψυχογενείς καταστάσεις. Επίσης, εξασκούνται σε ειδικά θεραπευτικά σχήματα που αφορούν στη μεμονωμένη ή και συνδυασμένη εφαρμογή της μάλαξης με φυσικά μέσα και θεραπευτική άσκηση, ακολουθώντας σχεδιασμό θεραπευτικών πρωτοκόλλων, όπως αυτά καταγράφονται στην διεθνή αρθρογραφία.

medicine science health professions subject

Βασικές κλινικές δεξιότητες (Ε)

Χριστίνα Νάνου - Προπτυχιακό - (A-)
Τμήμα Μαιευτικής, ΤΕΙ Αθήνας

Σκοπός του μαθήματος είναι η διδασκαλία των βασικών νοσηλευτικών θεωριών και των βασικών νοσηλευτικών τεχνικών, ώστε οι σπουδαστές να αποκτήσουν δεξιότητες εφαρμογής των ενδεδειγμένων νοσηλευτικών μεθόδων για τη φυσική και συναισθηματική φροντίδα των ασθενών.

medicine science health professions subject

Αισθητική προσώπου Ι (Ε)

Βασιλική Ράικου - Προπτυχιακό - (A+)
Τμήμα Αισθητικής και Κοσμητολογίας, ΤΕΙ Αθήνας

Το εργαστηριακό μέρος του μαθήματος περιλαμβάνει την εφαρμογή των αναγραφομένων στο θεωρητικό μέρος του μαθήματος. Κλινική διάγνωση δέρματος. Μέθοδοι εφαρμογής καλλυντικών προϊόντων. Εφαρμογή σταδίων βαθύ καθαρισμού. Συσκευές χρησιμοποιούμενες στο βαθύ καθαρισμό. Επαγγελματική μάλαξη προσώπου. Εφαρμογή όλων των καλλυντικοτεχνικών μορφών peeling. Συσκευές peeling. Εφαρμογή χημικών peelings. Εφαρμογή σχημάτων αποκατάστασης δυσχρωμιών δέρματος. Μέτρα πρόληψης.

medicine science health professions subject

Τεχνική ψιμυθίωσης Θεαμάτων (Ε)

Ευθυμία Μικελάτου - Προπτυχιακό - (A+)
Τμήμα Αισθητικής & Κοσμητολογίας, ΤΕΙ Αθήνας

Το εργαστηριακό μέρος του μαθήματος θα περιλαμβάνει την εξάσκηση των σπουδαστών στη χρήση και την τοποθέτηση υλικών που απαιτούνται για τη δημιουργία ενός (θεατρικής, κινηματογραφικής, τηλεοπτικής, φωτογραφικής ψιμυθίωσης). Εφαρμογή τεχνοτροπιών ψιμυθίωσης που αφορούν παλαιότερες και σύγχρονες εποχές. Εφαρμογή τεχνοτροπιών σχετικά με τη μορφοποίηση χαρακτηριστικών σύμφωνα με την ανάγκες ενός θεατρικού, κινηματογραφικού, τηλεοπτικού έργου ή διαφήμισης και φωτογράφισης. Εφαρμογή μεθοδολογιών ψιμυθίωσης που χρησιμοποιούνται σε διάφορες χώρες ανά τον κόσμο για λαογραφικούς ή θεατρικούς σκοπούς. Εφαρμογή τεχνικών για ψιμυθίωση σώματος. Εφαρμογή τεχνικών Αερογράφου για ψιμυθίωση σώματος και προσώπου. Εξάσκηση στη δημιουργία μίας νέας εικόνας σε περιπτώσεις εγκαυμάτων ή παραμορφώσεων και δερματοπαθειών από διάφορες αιτίες.

medicine science health professions subject

Φυσιολογία Ι (Ε)

Παύλος Ρήγας - Προπτυχιακό - (A-)
Τμήμα Νοσηλευτικής, ΤΕΙ Αθήνας

Το εργαστηριακό μάθημα της Φυσιολογίας Ι στοχεύει στην πρακτική εφαρμογή αρχών και εννοιών που παρουσιάζονται στο αντίστοιχο θεωρητικό μάθημα. Ξεκινώντας από το κύτταρο και την περιγραφή του ως δομική και λειτουργική μονάδα της ζωής υπογραμμίζεται τόσο η ποικιλομορφία τους όσο και η κοινή, βασική, τους οργάνωση. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην κυτταρική μεμβράνη καθώς η διακίνηση μορίων μέσω αυτής εισαγάγει τους φοιτητές στις έννοιες της διάχυσης και της ώσμωσης. Η ενότητα του κυττάρου ολοκληρώνεται με την άσκηση της χρήσης του φωτεινού μικροσκοπίου. Η ώσμωση προϋποθέτει διαφορετικές ωσμωτικότητες. Ορίζεται η ωσμωτικότητα του πλάσματος του αίματος που με τη σειρά της ορίζει την τονικότητα των διαλυμάτων (ισότονο, υπότονο, υπέρτονο διάλυμα). Τονίζεται η σημασία της ρύθμισης της ωσμωτικότητας του πλάσματος και περιγράφονται οι ομοιοστατικοί μηχανισμοί που τη διασφαλίζουν. Το μάθημα συνεχίζεται με την ενότητα του αίματος. Μετά την γενική εισαγωγή στη λειτουργία και σύσταση του αίματος γίνεται ειδική αναφορά στον ορισμό, την κλινική σημασία και τη μέτρηση των ακόλουθων τριών πολύ σημαντικών παραμέτρων του αίματος με ιδιαίτερη σημασία στην κλινική (νοσηλευτική) πράξη: αιματοκρίτης, ταχύτητα καθίζησης ερυθρών και ομάδες αίματος. Το αίμα το διεδέχεται το μάθημα της καρδιάς και του ηλεκτροκαρδιογραφήματος. Η ανατομία της καρδιάς περιγράφεται διεξοδικά και σε στενή συνάφεια με τη λειτουργία του στα πλαίσια του κυκλοφορικού συστήματος: τη ροή δηλαδή του αίματος πρός και από την καρδιά σε κάθε κύκλο λειτουργίας του. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στο σύστημα παραγωγής και αγωγής (ερεθισματαγωγό σύστημα) της καρδιάς ως η πηγή του ηλεκτρικού σήματος που παράγει και που ανιχνεύεται στο ηλεκτροκαρδιογράφημα. Ακολουθεί η περιγραφή των βασικών αρχών του ηλεκτροκαρδιογραφήματος, γίνεται επίδειξη της τοποθέτησης των ηλεκτροδιών στο σώμα και της χρήσης του παλμογράφου. Στο τέλος παρουσιάζεται και ερμηνεύεται ηλεκτροφυσιολογικά το ηλεκτροκαρδιογράφημα. Η αναφορά στο κυκλοφορικό σύστημα κλείνει με την εισαγωγή στις βασικές αρχές της αρτηριακής πίεσης και με την επίδειξη της χρήσης του πιεσομέτρου. Η σειρά αυτών των εργαστηριακών μαθημάτων ολοκληρώνεται με το αναπνευστικό σύστημα περιγράφοντας την ανατομία και τη λειτουργία του με ιδιαίτερη αναφορά στα αναπνευστικά μεγέθη των πνευμονικών όγκων και των χωρητικοτήτων των πνευμόνων. Ακολουθεί η επίδειξη μετρήσεων για την αξιολόγηση της λειτουργίας των πνευμόνων: σπιρομέτρηση, καμπύλη κορεσμού της αιμοσφαιρίνης και οξυμετρία.