Βρέθηκαν 47 μαθήματα
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ

ΒΑΘΜΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
social sciences  subject

Κοινωνιολογία του Σχολείου

Παναγιώτης Παπακωνσταντίνου - Προπτυχιακό - (A+)
Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

1. Από την Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης στην Κοινωνιολογία του Σχολείου: εννοιολογικές αποσαφηνίσεις, θεωρητικές αποκρυσταλλώσεις και ερμηνευτικές κατευθύνσεις 2. Σχολείο και κοινωνική διάκριση: η επιλογή ως ιστορική και κοινωνική πραγματικότητα. α. Νεοελληνική κοινωνία, κράτος (Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ.) και σχολείο. β. Η συνταγματική επιταγή της ισότητας και οι εφαρμογές της "ισότητας εκπαιδευτικών ευκαιριών" στο σχολείο. γ."Δείκτες" ανισότητας και "σχολική αποτυχία": i. αναλφαβητισμός ii. διαρροές iii. αξιολόγηση και βαθμολογία iv. εξέλιξη και διαμόρφωση της σχολικής κοόρτης/πυραμίδας δ. Η συμβολή του σχολείου στην κοινωνική αναπαραγωγή ε. Από τη σχετικότητα της έννοιας της σχολικής αποτυχίας στις ερμηνείες της 3. Το σχολείο ως μηχανισμός επιλογής και νομιμοποίησης α. Η ιστορικότητα της επιλογής μέσω της σχολικής επίδοσης β. Η διαφοροποίηση της σχολικής επίδοσης των μαθητών: από την "κατασκευή της διαφοράς" στην ψυχολογικοποίηση της. γ. Ο μηχανισμός της αξιολόγησης των μαθητών του Γυμνασίου. δ. Η κατανομή του λόγου στην τάξη: παιδαγωγικές πρακτικές, τελετουργίες διδασκαλίας και ρυθμοί μάθησης 4. Αντισταθμιστική Αγωγή και "λαϊκιστικές πολιτικές διευκολύνσεων" στο νεοελληνικό σχολείο: η αναζήτηση "άλλοθι" στην προσπάθεια πραγμάτωσης "του σχολείου ίσων ευκαιριών".

social sciences  subject

Εκπαιδευτική Πολιτική ΙΙ: Εκπαίδευση και κοινωνικός αποκλεισμός

Ελένη Σιάνου - Προπτυχιακό - (A-)
Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Το μάθημα πραγματεύεται τα παρακάτω: • Κοινωνικός αποκλεισμός : έννοια , σύγχρονη θεωρητική συζήτηση και έρευνα • Από την ανισότητα στη διαφορά • Κοινωνικός αποκλεισμός , ιδιότητα του πολίτη και κοινωνική πολιτική • Εκπαίδευση , ανθρώπινα δικαιώματα και κοινωνική δικαιοσύνη • Εκπαίδευση και κοινωνικός αποκλεισμός • Μορφές κοινωνικού αποκλεισμού στην εκπαίδευση • Πολιτικές για τον κοινωνικό αποκλεισμό στην εκπαίδευση

social sciences  subject

Εκπαιδευτική Πολιτική Ι : Επαγγελματισμός των εκπαιδευτικών και διοίκησης εκπαιδευσης

Ελένη Σιάνου - Προπτυχιακό - (A-)
Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Στην εισαγωγή εξετάζονται συνοπτικά θέματα σχετικά με την εκπαιδευτική πολιτική και τη μεταρρύθμιση, προκειμένου να αναδειχθούν και να γίνουν κατανοητές οι πολυσύνθετες διαστάσεις τους σε σχέση με τις επιχειρούμενες αλλαγές για τους εκπαιδευτικούς και το έργο τους. Στην πρώτη ενότητα γίνεται κριτική ανάλυση της διδασκαλίας και γενικότερα του έργου των εκπαιδευτικών, προκειμένου να αναδειχθούν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της και η σημασία των επιχειρούμενων θεσμικών αλλαγών που συνδέονται με τον επαγγελματισμό των εκπαιδευτικών. Στη δεύτερη ενότητα γίνονται οι αναγκαίες εννοιολογικές αποσαφηνίσεις των κυριότερων όρων που χρησιμοποιούνται στο μάθημα, όπως: επάγγελμα, επαγγελματισμός, επαγγελματοποίηση, αποεπαγγελματοποίηση. Στη συνέχεια περιγράφεται συνοπτικά η κοινωνιολογική παράδοση της θεωρίας των επαγγελμάτων, προκειμένου να γίνει κατανοητή η σύγχρονη συζήτηση για τον επαγγελματισμό των εκπαιδευτικών. Στην επόμενη ενότητα περιγράφεται η σύγχρονη συζήτηση για τον επαγγελματισμό των εκπαιδευτικών, όπως προκύπτει από τη θεωρία και την έρευνα. Με βάση τη συζήτηση αυτή εξετάζεται η σχέση ανάμεσα στην προώθηση του επαγγελματισμού των εκπαιδευτικών και την ανασυγκρότηση του συστήματος διοίκησης της εκπαίδευσης. Επίσης, γίνεται κριτική ανάλυση των πολιτικών και των πρακτικών που συνδέονται με τον επαγγελματισμό των εκπαιδευτικών και τη διοίκηση της εκπαίδευσης στην Ελλάδα κατά τις τελευταίες δεκαετίες. Η γνώση των σχετικών με τον επαγγελματισμό και την επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών ζητημάτων είναι χρήσιμη για τους φοιτητές του Τμήματος Φ.Π.Ψ. και άλλων Τμημάτων που προετοιμάζονται και επιθυμούν να διδάξουν ή διδάσκουν ήδη στην εκπαίδευση.

social sciences  subject

Νεοελληνική Εκπ/ση: Η παιδεία στην Κρήτη (1898-1913)

Αντώνιος Χουρδάκης - Προπτυχιακό - (A-)
Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Κρήτης

Η Κρητική Πολιτεία, καθ' όλη τη διάρκεια της πορείας της μέχρι την Ένωση της με την Ελλάδα, έδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την παιδεία του Κρητικού λαού. Από το 1899 έως το 1912 δημοσιεύονται ποικίλα εκπαιδευτικά Νομοθετικά Διατάγματα και εκπονούνται σημαντικά Σχέδια νόμου. Το μάθημα έχει ως αντικείμενο την εκπαίδευση την περίοδο αυτή, που πολλοί ονόμασαν "χρυσό αιώνα της Κρήτης”, τότε που οι Κρητικοί μέσα στις κοινωνικοπολιτικές συνθήκες που επικρατούσαν (αρμοστεία του πρίγκιπα Γεωργίου, Επανάσταση του Θερίσου, αρμοστεία Αλέξανδρου Ζαΐμη, κατάργηση της αρμοστείας από την Κρητική Βουλή, τα γεγονότα έως την Ένωση με την άμεση ή έμμεση εμπλοκή των Μεγάλων Δυνάμεων, κλπ.) επιδίδονται με ιδιαίτερο ζήλο στην εκπαιδευτική τους ανόρθωση και την πνευματική τους αναδημιουργία. Συγκεκριμένα μελετάται η δημόσια και ιδιωτική εκπαίδευση και η γενικότερη εκπαιδευτική πολιτική της Κρητικής Πολιτείας, οι κυριότεροι Οργανισμοί της Δημόσιας Εκπαίδευσης, οι τύποι, η λειτουργία και ο αριθμός των σχολείων, διάφοροι κανονισμοί, ο τρόπος διορισμού των εκπαιδευτικών, αναλυτικά και ωρολόγια προγράμματα, σχολικά εγχειρίδια, οι εξετάσεις εκπαιδευτικών και μαθητών, ποινές, σχολικά κτήρια, κλπ., η εκπαίδευση των ετεροθρήσκων (μουσουλμάνων, ισραηλιτών κλπ.). Παράλληλα, διερευνώνται οι βαθύτερες ιδεολογικές και κοινωνικές ζυμώσεις και προσανατολισμοί της εποχής, τόσο σε μικροεπίπεδο (ενδο-εκπαιδευτικό πεδίο) όσο και σε μακροεπίπεδο (εξω-εκπαιδευτικό περικείμενο). Στο μάθημα παρουσιάζονται άγνωστες πτυχές της τοπικής εκπαιδευτικής ιστορίας και εξετάζονται ζητήματα της ιστορίας της εκπαίδευσης σε τοπικό, εθνικό και διεθνικό επίπεδο, αναδεικνύοντας παράλληλα στοιχεία που φαίνεται να συνέβαλαν γενικότερα στην εξέλιξη της ιστορικο-πολιτιστικής ταυτότητας του νησιού. Η Κρήτη, ως γνωστόν, βρίσκεται την περίοδο αυτή υπό την εποπτεία των Μεγάλων Ευρωπαϊκών Δυνάμεων και δέχεται ποικίλες επιδράσεις τόσο από την Ελλάδα, όσο και από την Ευρώπη.

social sciences  subject

Ιστορία της παιδείας "από τα κάτω"

Αντώνιος Χουρδάκης - Προπτυχιακό - (A-)
Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Κρήτης

Είναι γεγονός ότι τις τελευταίες δεκαετίες παρατηρείται μεγάλο ενδιαφέρον- όχι μόνο στο διεθνή αλλά και στον ελληνικό επιστημονικό χώρο για την ιστορία της καθημερινής ζωής των απλών ανθρώπων. Έτσι, αυτοβιογραφικές αφηγήσεις, απομνημονεύματα, προσωπικά ημερολόγια, ταξιδιωτικές εντυπώσεις, αναμνήσεις, λευκώματα κ.ά., αρχίζουν πλέον να έχουν ιδιαίτερη βαρύτητα αφού φαίνεται να αναδεικνύουν τους «αφανείς» της ιστορίας, τους οποίους η επίσημη γενική και παραδοσιακή ιστοριογραφία φαίνεται να τους θεωρεί βουβούς και να τους παραμερίζει. Μέσα από το πρίσμα αυτό των μικροϊστορικών προσεγγίσεων, το ιστορικό υλικό αναφέρεται στο μεμονωμένο και όχι στο μαζικό, στο «υποκειμενικό» και όχι στο «αντικειμενικό», στο ατομικό και όχι στο συλλογικό. Δεν πρόκειται ωστόσο για μια αναφορά αποκομμένη από τον κορμό του ιστορικού συγκείμενου (σε μακροϊστορικό επίπεδο) αλλά για μια αναγωγή στο μέρος που ούτως ή άλλως παραμένει πάντοτε εντός του ιστορικο-πολιτισμικού συνόλου. Έτσι υποκειμενικό και αντικειμενικό συγκλίνουν και διενεργείται μια αδιάκοπη ροή μεταξύ ψυχολογίας και ιστορίας. Ο ιστορικός στην προσπάθειά του αυτή να φέρει στο φως την κρυμμένη ιστορία των ατόμων μπορεί να χρησιμοποιήσει ως ιστορική πηγή το καθετί, με την επιφύλαξη βέβαια της ελλειμματικότητας και αποσπασματικότητας του υλικού του. Ουσιαστικά, η ιστορία που γράφεται στην περίπτωση αυτή είναι μια ιστορία «από τα κάτω» («history from below»), μια ιστορία που κινείται από το κέντρο προς την περιφέρεια. Είναι αυτό που ο Jacques Le Goff αποκαλούσε το «και τα λοιπά της ιστορίας».

social sciences  subject

Το μάθημα της Νέας Ελληνικής γλώσσας στο Δημοτικό

Παρασκευή Θώμου - Προπτυχιακό - (A-)
Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Κρήτης

Το γλωσσικό μάθημα στο δημοτικό δομείται γύρω από τέσσερις άξονες: κείμενο, λεξιλόγιο, γλώσσα ως δομή (γραμματική) και γλώσσα ως επικοινωνία. Στο μάθημα εξετάζουμε γλωσσολογικά ζητήματα (τα οποία αναφέρει το Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγράμματος Σπουδών της Ελληνικής Γλώσσας για το Δημοτικό Σχολείο) όπως: κειμενικά είδη, δομή κειμένου, ύφος, αναφορικός-κατευθυντικός λόγος (Κειμενογλωσσολογία), λόγιο-μη λόγιο λεξιλόγιο, μορφολογικά, σημασιολογικά, θεματικά πεδία οργάνωσης λεξιλογίου (θεωρία Λεξικού και διδασκαλία λεξιλογίου), γλωσσικές πράξεις (Πραγματολογία), κλιτικά συστήματα, δομή φράσης, δομή πρότασης (Γραμματική της Νέας Ελληνικής), κ.ά.

social sciences  subject

Στατιστική στην Εκπαίδευση II

Μιχάλης Λιναρδάκης - Προπτυχιακό - (A+)
Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Κρήτης

Η χρήση του στατιστικού πακέτου SPSS για ανάλυση ποσοτικών δεδομένων σε έρευνες στις Παιδαγωγικές Επιστήμες.

social sciences  subject

Δομή της Νέας Ελληνικής Γλώσσας: Λεξιλογικά ζητήματα

Παρασκευή Θώμου - Προπτυχιακό - (A-)
Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Κρήτης

Στο μάθημα αυτό οι εκπαιδευόμενοι εισάγονται σε ζητήματα περιγραφής του λεξιλογίου της Νέας Ελληνικής όπως είναι η πολυσημία, η συνωνυμία, η αντωνυμία, η μεταφορά, κ.ά. Παρουσιάζονται οι κατηγορίες λεξικών μονάδων της Νέας Ελληνικής, οι κατηγορίες παγιωμένου και ημι-παγιωμένου λεξιλογίου. Όλα αυτά τα θέματα ερευνώνται σε σώματα κειμένων.

social sciences  subject

Διαπολιτισμική Εκπαίδευση Ι

Γεώργιος Νικολάου - Προπτυχιακό - (A+)
Παιδαγωγικό, Δημοτικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Το μάθημα προσφέρει την επιστημονική γνώση που είναι απαραίτητη για να ανταποκριθεί κανείς επαρκώς στις απαιτήσεις της σύγχρονης πολυπολιτισμικής πραγματικότητας. Στοχεύει στην κατανόηση και αξιοποίηση της πολυπλοκότητας των κοινωνιών, όπως αυτές έχουν προκύψει μέσα από την ιστορική τους διαδρομή, αλλά και πιο πρόσφατα, μέσα από τη διαδικασία της παγκοσμιοποίησης. Επίσης, εστιάζει στην αποφυγή μηχανισμών αποκλεισμού ατόμων με διαφορετικό κοινωνικοπολιτισμικό υπόβαθρο.

social sciences  subject

Ειδικά Θέματα Μαθηματικών

Κωνσταντίνος Τάτσης - Προπτυχιακό - (A-)
Παιδαγωγικό, Δημοτικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Ανάλυση της εμφάνισης και χρήσης των Μαθηματικών σε τομείς: της καθημερινότητας (ρεαλιστικά Μαθηματικά, μοντελοποίηση), της κοινωνίας (ιστορία των Μαθηματικών και σχέση τους με την ιστορική εξέλιξη), του πολιτισμού (Μαθηματικά στην τέχνη), της επιστήμης (φυσική, πληροφορική).