Βρέθηκαν 3 μαθήματα
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ

ΒΑΘΜΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
agricultural sciences subject

Βιοπληροφορική

Τριάς Θηραίου - Προπτυχιακό - (A-)
Βιοπληροφορική, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Το μάθημα στοχεύει στην κατανόηση και πρακτική εφαρμογή των βασικών εννοιών, μεθόδων και εργαλείων της Βιοπληροφορικής. Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να παρακολουθεί τις συνεχείς εξελίξεις του εν λόγω διεπιστημονικού πεδίου και να χρησιμοποιεί τα εργαλεία Βιοπληροφορικής για την επίλυση προβλημάτων ερευνητικού ενδιαφέροντος.

agricultural sciences subject

Μικροβιολογία Τροφίμων Ι (Εργαστήριο)

Ευστάθιος Πανάγου, Πασχαλίτσα Τρυφινοπούλου, Αναστάσιος Σταματίου - Προπτυχιακό - (A-)
Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής Του Ανθρώπου, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Η εξοικείωση των φοιτητών με όρους που άπτονται στην επιστήμη της μοριακής βιολογίας. Η κατανόηση της δυναμικής των διαφόρων μοριακών τεχνικών με σκοπό την χρήση τους στην Μικροβιολογία τροφίμων. Η πραγματοποίηση επιλεγμένων μοριακών μεθόδων στο εργαστήριο και την επιλογή της καταλληλότερης τεχνικής που μπορεί να εφαρμοστεί για την εξυπηρέτηση του σκοπού του κάθε πειραματικού σχεδιασμού.

agricultural sciences subject

Βιοχημεία

Γρηγόριος Διαμαντίδης - Προπτυχιακό - (A-)
Γεωπονίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Το μάθημα στοχεύει στην εισαγωγή της επιστήμης της βιοχημείας. Μεταξύ των πεδίων που καλύπτονται, περιλαμβάνονται τα αμινοξέα, οι πρωτεΐνες, οι πολυπεπτιδικές αλυσίδες, οι αναστολείς των ενζύμων, η σύνθεση των αμινοξέων και η σύνθεση των πρωτεϊνών. Το μάθημα επίσης ασχολείται με το μεταβολισμό του DNA, τον ενεργειακό μεταβολισμό, το μεταβολισμό του οξυγόνου και το μεταβολισμό των λιπιδίων. Επίσης, το μάθημα προσφέρει μία λεπτομερή περιγραφή των διαδικασιών της αποικοδόμησης και της βιοσύνθεσης υδατανθράκων.