Βρέθηκαν 4 μαθήματα
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ

ΒΑΘΜΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
engineering subject

Βιοχημεία

Βασίλειος Σπυρόπουλος - Προπτυχιακό - (A-)
Τμήμα Μηχανικών Βιοϊατρικής Τεχνολογίας, ΤΕΙ Αθήνας

Εισαγωγή στη Χημεία του Άνθρακα και στη Βιοχημεία σχεδιασμένη για τις ανάγκες των φοιτητών του Τμήματος ΒΙΤ.

engineering subject

Ιατρικά Ηλεκτρονικά (Θ)

Παντελής Ασβεστάς - Προπτυχιακό - (A-)
Τμήμα Μηχανικών Βιοϊατρικής Τεχνολογίας TE, ΤΕΙ Αθήνας

Ιδανικός τελεστικός ενισχυτής (ΤΕ), μη ιδανικότητες ΤΕ, κυκλώματα σύγκρισης, αναστέφων και μη αναστρέφων ενισχυτής, απομονωτής, αθροιστής, ενισχυτές διαφορών, ενεργά φίλτρα, σχεδίαση- υλοποίηση βαθυπερατού-υψιπερατού φίλτρου, θυρίστορ.

engineering subject

Ιατρική Πληροφορική (Θ)

Παντελής Ασβεστάς - Προπτυχιακό - (A-)
Τμήμα Μηχανικών Βιοϊατρικής Τεχνολογίας, ΤΕΙ Αθήνας

Εισαγωγή, Δίκτυα Υπολογιστών, Βάσεις Δεδομένων (Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων, Σχεσιακές Βάσεις Δεδομένων, Πίνακες, Σχέσεις Πινάκων, Περιορισμοί, Κανονικοποίηση, Structured Query Language - SQL), Πρότυπα αποθήκευσης ιατρικών και εργαστηριακών δεδομένων (HL7, DICOM). Συστήματα διαχείρισης και μεταφοράς εικόνων (PACS), Ηλεκτρονικός φάκελος ασθενή. Εργαστηριακά και νοσοκομειακά πληροφοριακά συστήματα. Ασφάλεια και διεθνή πρότυπα σε ιατρικά πληροφοριακά συστήματα. Κλινικά συστήματα υποστήριξης αποφάσεων.

engineering subject

Ιατρικά Ηλεκτρονικά (Ε)

Παντελής Ασβεστάς - Προπτυχιακό - (A-)
Τμήμα Μηχανικών Βιοϊατρικής Τεχνολογίας, ΤΕΙ Αθήνας

Ειδικές απαιτήσεις για την απαγωγή και ενίσχυση ηλεκτρικών και μη βιοσημάτων. Α/Ψ και Ψ/Α μετατροπείς. Δειγματοληψία. Πολυπλεξία. Διαφορικοί ενισχυτές - Ενισχυτές οργάνων (Instrumentation amplifiers). Ανάλυση ολοκληρωμένων κυκλωμάτων ενισχυτών οργάνων. Διατάξεις γέφυρας σε μηχανοηλεκτρικούς και θερμοηλεκτρικούς μετατροπείς - ανάλυση ευαισθησίας. Κυκλώματα προστασίας ηλεκτρομαγνητικών παρεμβολών σε βιοϊατρικές συσκευές. Διαμόρφωση και αποδιαμόρφωση. Τεχνικές μετάδοσης. Διατάξεις μικροκυμάτων. Τροφοδοτικά χαμηλών, υψηλών και υπερυψηλών τάσεων. Δίοδοι και τρανζίστορ ισχύος, θυρίστορ, ταλαντωτές ισχύος. Τροφοδοτικά Βιοϊατρικών Συσκευών.