Βρέθηκαν 63 μαθήματα
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ

ΒΑΘΜΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
medicine science health professions subject

Αιμοδυναμική Παθοφυσιολογία των Αγγειακών Παθήσεων και Αρχές στην Αναίμακτη Αγγειοδιαγνωστική

Χρήστος Ιωάννου - Προπτυχιακό - (A-)
Σχολή Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Κρήτης

H εξοικείωση με τις αναίμακτες μεθόδους που χρησιμοποιούνται σήμερα για τη διάγνωση των αγγειοχειρουργικών παθήσεων και την εκτίμηση των αποτελεσμάτων των αγγειοχειρουργικών επεμβάσεων καθώς και με την οργάνωση και τη λειτουργία της Mονάδας της Aναίμακτης Aγγειοδιαγνωστικής. H κατανόηση της εφαρμογής των βασικών αρχών της αιμοδυναμικής στην προεγχειρητική, διεγχειρητική και μετεγχειρητική εκτίμηση των αγγειοχειρουργικών ασθενών.

medicine science health professions subject

Εντατική Ιατρική

Δημήτρης Γεωργόπουλος, Αικατερίνη Βαπορίδη, Ευμορφία Κονδύλη - Προπτυχιακό - (A-)
Σχολή Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Κρήτης

Εισαγωγή στις βασικές αρχές αντιμετώπισης του βαρέως πάσχοντος. Κατανόηση της παθοφυσιολογίας των απειλητικών για τη ζωή διαταραχών του αναπνευστικού, καρδιαγγειακού και κεντρικού νευρικού συστήματος και των βασικών αρχών αντιμετώπισης.

medicine science health professions subject

Βιοτεχνολογία

Μαρία Φράγκου - Προπτυχιακό - (A+)
Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Το μάθημα περιλαμβάνει την αναζήτηση και παρουσίαση σύγχρονων ερευνητικών άρθρων. Με αυτόν τον τρόπο οι φοιτητές συνειδητοποιούν την πολυπλοκότητα των επιστημονικών ερωτημάτων και κατανοούν την επιλογή και τα ορία των τεχνικών στη διάγνωση και θεραπεία.

medicine science health professions subject

Φαρμακολογία Ι

Μάριος Μαρσέλος, Μαρία Κωνσταντή, Περικλής Παππάς, Αικατερίνη Αντωνίου - Προπτυχιακό - (A-)
Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Η διδασκαλία του μαθήματος περιλαμβάνει αρχικά την εισαγωγή σε θέματα που αφορούν τη Φαρμακοκινητική, τη Φαρμακοδυναμική, την Τοξικότητα, την Ανάπτυξη νέων φαρμάκων και τη Συνταγογράφηση. Στη συνέχεια αναπτύσσονται τα φάρμακα του περιφερικού και κεντρικού νευρικού συστήματος, τα ναρκωτικά αναλγητικά και τα κλασικά αντιφλεγμονώδη αναλγητικά φάρμακα. Έμφαση δίνεται στους μηχανισμούς δράσης των φαρμάκων, τις ιδιότητές τους, τις εφαρμογές τους στην κλινική πράξη (ενδείξεις) και τις ανεπιθύμητες ενέργειες τους.

medicine science health professions subject

Φαρμακολογία ΙI

Μάριος Μαρσέλος, Μαρία Κωνσταντή, Περικλής Παππάς, Αικατερίνη Αντωνίου - Προπτυχιακό - (A-)
Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Το μάθημα «Φαρμακολογία ΙΙ» αναφέρεται στα φάρμακα που έχουν εφαρμογή στην κλινική πράξη, τα οποία διδάσκονται σε ενότητες συστημάτων ή ιατρικών ειδικοτήτων. Εκτός από τον μηχανισμό δράσης, ειδική αναφορά γίνεται στην κλινική αξιοποίηση των φαρμάκων σε συγκεκριμένες ασθένειες (ενδείξεις). Διδάσκεται επίσης η τοξικότητά τους (παρενέργειες, αντενδείξεις, κλινικά σημαντικές αλληλεπιδράσεις με άλλα φάρμακα κλπ).

medicine science health professions subject

Χημεία

Ελένη Μπαϊρακτάρη - Προπτυχιακό - (A-)
Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ: Γεωμετρία των μορίων - Πρόβλεψη της μοριακής γεωμετρίας. Οξέα – βάσεις. Ωσμωμοριακότητα διαλυμάτων. Βασικές αρχές φωτομετρίας. Χημική θερμοδυναμική. Κινητική χημικών αντιδράσεων. Ιχνοστοιχεία. ΕΝΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ: Ονοματολογία και ταξινόμηση των οργανικών ενώσεων. Συσχέτιση δομής και δραστικότητας. Στερεοχημεία. Αλκάνια. Αλκένια. Αλκίνια. Κυκλοαλκάνια. Αλκυλαλογονίδια. Εστέρες ανόργανων οξέων. Αλκοόλες. Αιθέρες. Καρβονυλικές ενώσεις. Καρβοξυλικά οξέα. Υδροξυοξέα και κετονοξέα. Εστέρες καρβοξυλικών οξέων. Αμίνες. Θειόλες. Αρωματικές ενώσεις. ΥΔΑΤΑΝΘΡΑΚΕΣ: Δομή, στερεοϊσομέρεια και απεικόνιση μονοσακχαριτών. Πολυστροφισμός. Φυσικές και χημικές ιδιότητες μονοσακχαριτών και αντιδράσεις ανίχνευσής τους. Γλυκοζiτες. Δεοξυσάκχαρα. Αμινοσάκχαρα. Δισακχαρίτες. Πολυσακχαρίτες. ΛΙΠΙΔΙΑ: Λιπαρά οξέα. Γλυκερίδια. Φωσφογλυκερίδια. Σφιγγολιπίδια. Στερόλες. Βιταμίνες - D. Χολικά οξέα. Ορμόνες του φύλου. Κορτικοειδή. Τερπένια. Εικοσανοειδή. Φερομόνες. ΑΜΙΝΟΞΕΑ: Δομή αμινοξέων και γενικές ιδιότητες αμινοξέων. Υπολογισμός ισοηλεκτρικού σημείου. Στερεοχημεία αμινοξέων. Χημικές ιδιότητες των αμινοξέων. Διαχωρισμός και ανάλυση αμινοξέων. Πεπτίδια. Πρωτεΐνες. ΝΟΥΚΛΕΟΤΙΔΙΑ: Δομή Νουκλεοτιδίων. Βιολογικός ρόλος ΑΤΡ και φωσφορικού. Δομή νουκλεϊκών οξέων. Δευτεροταγής δομή του DNA.

medicine science health professions subject

Πρώτες Βοήθειες για Γενικό Πληθυσμό

Γιάνης Δημολιάτης - Προπτυχιακό - (A-)
Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Προσδιορισμός των καταστάσεων που χρειάζονται πρώτες βοήθειες, αντιμετώπισή τους από μη επαγγελματίες υγείας (τι, πότε και πώς να κάνουν και τι να μην κάνουν), αναγνωρίζοντας τον ασθενή ως ολότητα και ταυτόχρονα ως μέρος του φυσικού και κοινωνικού περιβάλλοντος, και προστατεύοντας τον εαυτό τους.

medicine science health professions subject

Βιοχημεία Ι

Δημήτριος Γαλάρης, Αναστασία Πολίτου, Σάββας Χριστοφορίδης, Θωμαΐς Παπαμαρκάκη, Θεόδωρος Φώτσης - Προπτυχιακό - (A-)
Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Οργάνωση της ζωής σε επάλληλα επίπεδα, Η φυσική επιλογή στο οργανισμικό και το μοριακό επίπεδο, Αβιοτική προέλευση της ζωής, Μοριακή εξέλιξη, Μοριακός σχεδιασμός της ζωής- Φυσικοχημική βάση, Δομή πρωτεϊνών, Συμπαγείς και ινώδεις πρωτεΐνες-Κολλαγόνο-Ελαστίνη-Κερατίνες, Αναδίπλωση πρωτεϊνών-Λανθασμένη αναδίπλωση και παθογένεια, Δομή και τοπολογία νουκλεϊνικών οξέων, Μέθοδοι μελέτης και απομόνωσης πρωτεϊνών, Μέθοδοι μελέτης και απομόνωσης νουκλεϊνικών οξέων, Αρχές Βιοπληροφορικής-Φυλογενετικά δένδρα, Σχέσεις δομής λειτουργίας πρωτεϊνών: Το παράδειγμα της αιμοσφαιρίνης, Ενζυμα: Βασικές αρχές και κινητική, Ενζυμα: Καταλυτικές και ρυθμιστικές στρατηγικές, Ακολουθίες ενζυμικών αντιδράσεων: Πήξη του αίματος, Λιπίδια και βιολογικές μεμβράνες, Πρωτεογλυκάνες και μεμβρανικοί πολυσακχαρίτες, Διάβαση μέσω μεμβρανών-μεταφορικά συστήματα, Αντιγραφή και επιδιόρθωση του DNA, Βασική μεταγραφική μηχανή, Σύνθεση και ωρίμανση του RNA - Γενετικός κώδικας.

medicine science health professions subject

Βιοχημεία ΙΙ

Ευστάθιος Φριλίγγος, Θωμαΐς Παπαμαρκάκη, Δημήτριος Γαλάρης, Αριστοτέλης Αστρεινίδης, Θεόδωρος Φώτσης - Προπτυχιακό - (A-)
Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Μεταβολισμός, βασικές θεωρήσεις του μεταβολισμού, αρχές ορμονικής ρύθμισης, μεταγωγή σήματος, γλυκόλυση-γλυκονεογένεση, δρόμος φωσφορικών πεντοζών, κύκλος του κιτρικού οξέος, οξειδωτική φωσφορυλίωση, μεταβολισμός του γλυκογόνου, μεταβολισμός λιπαρών οξέων, αποικοδόμηση πρωτεϊνών και αμινοξέων, βιοσύνθεση λιπιδίων, βιοσύνθεση αμινοξέων, μεταβολισμός νουκλεοτιδίων, ολοκλήρωση του μεταβολισμού.

medicine science health professions subject

Ναρκωτικά

Μάριος Μαρσέλος - Προπτυχιακό - (A-)
Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Περιγράφονται οι εξαρτησιογόνες ουσίες (“Ναρκωτικά”), με έμφαση στις φαρμακολογικές και στις τοξικολογικές τους ιδιότητες. Επίσης, γίνεται αναφορά σε ιστορικούς, κοινωνικούς και νομικούς παράγοντες που σχετίζονται με τη χρήση και την κατάχρηση εξαρτησιογόνων ουσιών.