Βρέθηκαν 39 μαθήματα
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ

ΒΑΘΜΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
natural sciences subject

Ηλεκτρικά κυκλώματα - Θ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΧΙΔΗΣ - Προπτυχιακό - (A-)
Μηχανικών Πληροφορικής, ΤΕΙ Αν. Μακεδονίας και Θράκης

Στα πλαίσια του μαθήματος θα εξεταστούν θέματα όπως: Ένταση ρεύματος, Τάση, Ισχύς, Αντίσταση,Κυκλώματα R-C, R-L, R-L-C, Πυκνωτές, Πηνία, Κυματομορφές, Εναλλασόμενο ρεύμα, κ.α

natural sciences subject

Γραφικά Υπολογιστών

Θεόδωρος Παχίδης - Προπτυχιακό - (A-)
Μηχανικών Πληροφορικής, ΤΕΙ Αν. Μακεδονίας και Θράκης

Στα πλαίσια του μαθήματος θα εξεταστούν θέματα όπως:Γραφικά, αλγόριθμοι επεξεργασίας και απεικόνισης γραφικής πληροφορίας, μετασχηματισμοί και αναπαράσταση αντικειμένων σε 2Δ και 3Δ, εφαρμογή φωτισμού, βιβλιοθήκη OpenGL κ.α.

natural sciences subject

Εισαγωγή στις βάσεις δεδομένων

Αικατερίνη Μήτσα - Προπτυχιακό - (A+)
Μηχανικών Πληροφορικής, ΤΕΙ Αν. Μακεδονίας και Θράκης

ΕΠΩΝΥΜΑ, ΟΝΟΜΑΤΑ, ΚΛΕΙΔΙΑ, ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ (BUSINESS RULES) ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΚΑΙ ΜΟΝΤΕΛΑ ΜΟΝΤΕΛΟ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΣΥΣΧΕΤΙΣΕΩΝ ΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΩΣ ΒΡΙΣΚΟΥΜΕ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΧΕΤΙΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΜΟΣ ΣΤΑ ΣΧΕΣΙΑΚΑ ΣΧΗΜΑΤΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΛΟΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Η ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ is_a ΚΑΙ ΑΛΛΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ Παράδειγμα 2 Εννοιακή Σχεδίαση Η Συμμετοχή ΞΑΝΑ ΣΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 2 (ΣΥΝΕΧΕΙΑ) Λογική Σχεδίαση Φυσική Σχεδίαση ΑΣΚΗΣΕΙΣ Άσκηση 1 Άσκηση 2

natural sciences subject

Υλικά Ι: Εισαγωγή στην Επιστήμη Υλικών

Δημήτρης Παπάζογλου - Προπτυχιακό - (A+)
Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών, Πανεπιστήμιο Κρήτης

Εισαγωγή στις βασικές έννοιες της επιστήμης των υλικών.

natural sciences subject

Διδακτικές Προσεγγίσεις Διερευνητικής Μάθησης

Νικόλαος Χανιωτάκης, Μαρία Φουσκάκη, Κάλλια Κατσαμποξάκη-Hodgetts - Προπτυχιακό - (A+)
Τμήμα Χημείας, Πανεπιστήμιο Κρήτης

Το μάθημα αυτό διαμορφώθηκε από τον καθ. Νικόλαο Χανιωτάκη, την κ Καλλια Κατσαμποξακη-Hodgetts και την κ. Μαρία Φουσκάκη (Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας, Πανεπιστήμιο Κρήτης) στο Τμήμα Χημείας. Έχει δημιουργηθεί στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού προγράμματος «Chain Reaction: A sustainable Approach to Inquiry Based Science Education» 2013-2016*. Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα για το μάθημα αυτό και μπορούν να το παρακολουθούν τελειόφοιτοι φοιτητές ή καθηγητές ΠΕ04. Τα μαθήματα είναι δομημένα σε 10 ενότητες/εβδομάδες. Οι βιβλιογραφικές πηγές θα δίνονται στο τέλος κάθε διάλεξης και ενότητας. Επίσης οι φοιτητές θα λαμβάνουν τις διαφάνειες της διάλεξης, ηλεκτρονικές διδακτικές σημειώσεις και ερωτήματα προς συζήτηση και ανασκόπηση.

natural sciences subject

Ιστορία της Αρχαίας Ελληνικής Τέχνης Ι

Νικόλαος Κατσικούδης - Προπτυχιακό - (A-)
Τμήμα Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Επισκόπηση της ελληνικής τέχνης των πρώιμων, των γεωμετρικών και των αρχαϊκών χρόνων από το 1100-480 π.Χ. Προηγείται επιλεκτική εξέταση έργων της αυγής της ελληνικής τέχνης – Κυκλαδική, Μινωική και Μυκηναϊκή τέχνη - και ακολουθεί αναλυτική παρουσίαση της ελληνικής τέχνης. Ειδικότερα, παρουσιάζονται οι ιστορικές και κοινωνικές συνθήκες που οδήγησαν την ανάπτυξη της τέχνης από τα πρώιμα γεωμετρικά χρόνια (1000‐900 π.Χ.) έως την ύστερη αρχαϊκή περίοδο, εστιάζοντας με χαρακτηριστικά παραδείγματα στα βασικά είδη της τέχνης (γλυπτική, αγγειογραφία, αρχιτεκτονική) ανά εποχή.

natural sciences subject

Πολυμερικά Υλικά

Απόστολος Αυγερόπουλος - Προπτυχιακό - (A-)
Τμήμα Μηχανικών Επιστήμης Υλικών, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Εισαγωγή σε βασικές έννοιες πολυμερών. Σύνθεση, χαρακτηρισμός σε διάλυμα και στερεά κατάσταση. Ανάλυση βασικών ιδιοτήτων διάφορων σημαντικών πολυμερών.

natural sciences subject

Συνθετική Χημεία και Μέθοδοι Τροποποίησης Πολυμερών

Απόστολος Αυγερόπουλος - Προπτυχιακό - (A-)
Τμήμα Μηχανικών Επιστήμης Υλικών, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Σύνθεση γραμμικών και μη γραμμικών συμπολυμερών με διάφορες μεθόδους. Μέθοδοι τροποποίησης και μοριακού χαρακτηρισμού πολυμερών.

natural sciences subject

Βιοοργανικές Νανοδομές

Κέλλυ Βελώνια - Προπτυχιακό - (A-)
Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών, Πανεπιστήμιο Κρήτης

Ανάλυση των αρχών που διέπουν την αυθόρμητη και προγραμματισμένη δημιουργία (βιο)νανοδομών. Αρχές υπερμοριακής χημείας στη δημιουργία νανοδομών. Νέα –υπερμοριακά- βιοϋλικά, προχωρημένες και εξειδικευμένες εφαρμογές στους τομείς της νανο- και βιο- τεχνολογίας.

natural sciences subject

Επιστημονική Φωτογραφία (Θ)

Αθανάσιος Αραβαντινός - Προπτυχιακό - (A-)
Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών Τεχνών, ΤΕΙ Αθήνας

Είναι µάθηµα µε αποκλειστικό στόχο την διδασκαλία των φοιτητών σε εξειδικευµένες απεικονιστικές τεχνικές. Το εργαστηριακό µέρος του µαθήµατος προϋποθέτει συγκεκριµένη οργανολογία αποτελεί όµως απαραίτητο συµπλήρωµα της θεωρίας.