Βρέθηκαν 26 μαθήματα
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ

ΒΑΘΜΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
humanities and arts subject

Εισαγωγή στη Φιλοσοφία

Κωνσταντίνος Θεολόγου - Προπτυχιακό - (A-)
Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Το μάθημα Εισαγωγή στη Φιλοσοφία αποτελεί μια εισαγωγή σε βασικές έννοιες και μεθόδους της Φιλοσοφίας και ειδικότερα της Γνωσιοθεωρία ή Θεωρίας της Γνώσης και της Ηθικής. Στα πλαίσια του μαθήματος θα παρουσιαστούν συνοπτικά και κατανοητά έννοιες, θεωρίες και τεχνικές μέθοδοι που αφορούν: τη φιλοσοφική πρακτική του ηθικού στοχασμού και την κριτική αξιολόγησή του, τις βασικές αρχές της επιχειρηματολογίας και τα οριά της, την διαλογική θέσπιση της γνωσιολογίας και του σκεπτικισμού, τις πολιτικές χρωστικές του νιτσεϊκού Υπεράνθρωπου, τον πολιτισμικό σχετικισμό και τέλος τα ενορατικά μαθηματικά και την λογική τους.

humanities and arts subject

Ελληνική Εξωτερική Πολιτική [open]

Χαράλαμπος Τσαρδανίδης - Προπτυχιακό - (A-)
Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Κεντρικός στόχος του μαθήματος είναι η εξοικείωση των συμμετεχόντων με σειρά πεδίων ανάπτυξης της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής που αφορούν σε ζητήματα και θεματικές περιοχές που στο σύγχρονο παγκοσμιοποιημένο διεθνές περιβάλλον αποκτούν όλο και μεγαλύτερη σημασία, με αποτέλεσμα να εντάσσονται με ολοένα και περισσότερο δυναμικό τρόπο στη σύγχρονη ατζέντα της εξωτερικής πολιτικής μιας "μικρής μεσαίας χώρας" όπως η Ελλάδα.

humanities and arts subject

Τεχνολογικές και Διδακτικές Καινοτομίες με τη Χρήση της Πληροφορικής: Εικονική Πραγματικότητα [open]

Εμμανουήλ Φωκίδης - Προπτυχιακό - (A+)
Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Το μάθημα αναλύει διεξοδικά μια σειρά από εξειδικευμένα θέματα που αφορούν εφαρμογές της Πληροφορικής στην εκπαιδευτική διαδικασία. Συγκεκριμένα ασχολείται με τα τρισδιάστατα γραφικά, με τους εικονικούς κόσμους, τη χρήση προηγμένου τεχνολογικού εκπαιδευτικού εξοπλισμού και τέλος με τις εκπαιδευτικές εφαρμογές της Εικονικής Πραγματικότητας. Η Εικονική Πραγματικότητα (Ε.Π.) είναι μία τεχνολογική εξέλιξη που δυνητικά μπορεί να επηρεάσει σημαντικά τις αντιλήψεις που έχουμε σχετικά με τη μαθησιακή διαδικασία. Η σειρά των διαλέξεων αποσκοπεί στην ανάπτυξη μίας -κατά το δυνατό- ολοκληρωμένης αντίληψης για τους τρόπους με τους οποίους αυτό μπορεί να επιτευχθεί. Το αντικείμενο προσεγγίζεται τόσο θεωρητικά όσο και πρακτικά. Αναλύεται η θεωρητική τεκμηρίωση που παρέχεται από τις σημαντικότερες θεωρίες μάθησης, οι κατηγορίες, το λογισμικό που χρησιμοποιείται και το ενδιαφέρον εστιάζεται στις εκπαιδευτικές εφαρμογές. Στο πρακτικό σκέλος, με τη χρήση ανάλογου προγράμματος οι φοιτητές έχουν την ευκαιρία να αποκτήσουν εμπράγματες εμπειρίες με την ανάπτυξη απλών εφαρμογών Ε.Π. για εκπαιδευτική χρήση.

humanities and arts subject

Ελληνο-τουρκικές Σχέσεις [Open]

Παναγιώτης Τσάκωνας - Προπτυχιακό - (A-)
Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Στο μάθημα συζητούνται τα προβλήματα ασφάλειας που δημιουργεί η ελληνο-τουρκική αντιπαράθεση στη περιοχή της Νοτιοανατολικής Μεσογείου καθώς και οι προσπάθειες αντιμετώπισής τους, κυρίως στα πλαίσια των νέων δεδομένων που δημιούργησε το μεταδιπολικό διεθνές σύστημα. Ειδικότερα αναλύονται και συζητούνται μια σειρά από ζητήματα που αφορούν, μεταξύ άλλων: στην εξελικτική διαμόρφωση της ατζέντας των ελληνο-τουρκικών διαφορών, στις πολιτικές και στρατηγικές παραμέτρους της ελληνο-τουρκικής αντιπαράθεσης, στην οικονομική διάσταση των ελληνοτουρκικών σχέσεων και στην πολιτική των Ηνωμένων Πολιτειών και συγκεκριμένων διεθνών οργανισμών ασφαλείας (ΝΑΤΟ και ΕΕ) απέναντι στην Ελλάδα, την Τουρκία και την Κύπρο. Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στην εξέταση των ελληνοτουρκικών σχέσεων όπως αυτές διαμορφώθηκαν μετά το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στο Ελσίνκι (1999) –και την υιοθέτηση της νέας εξισορρο6ητικής στρατηγικής της Ελλάδας απέναντι στην Τουρκία μέσω της «ευρωπαϊκής εμπλαισίωσης» της τελευταίας— καθώς και στις προϋποθέσεις και δυνατότητες ουσιαστικού μετασχηματισμού της συγκρουσιακής σχέσης Ελλάδας και Τουρκίας και στην τελική επίλυση της σημαντικότερης διακρατικής αντιπαράθεσης στη περιοχή της Νοτιοανατολικής Μεσογείου.

humanities and arts subject

Ευρωπαϊκή Ενοποίηση και Παγκοσμιοποίηση [open]

Σωτήριος Ντάλης - Προπτυχιακό - (A-)
Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Η Ευρωπαϊκή ενοποιητική διαδικασία αποτελεί αναμφίβολα ένα κορυφαίο πολιτικό και οικονομικό εγχείρημα το οποίο πέρα από τη γεωπολιτική του σημασία, προκαλεί ορισμένα κομβικά ερωτήματα σε ό,τι αφορά τη φύση του και την προοπτική του. Στο πλαίσιο του μαθήματος «Ευρωπαϊκή Ενοποίηση και Παγκοσμιοποίηση » θα μελετήσουμε τις ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες που στοχεύουν, σε μια ασφαλή Ευρώπη, σε έναν καλύτερο κόσμο. Θα εξετάσουμε επίσης τη Μεταρρυθμιστική Συνθήκη της Λισσαβώνας, η οποία καταρτίστηκε για τη βελτίωση της λειτουργίας της ΕΕ και την ενίσχυση της θέσης της στη διεθνή σκηνή. Η ΕΕ διαθέτει πλέον περισσότερα εφόδια προκειμένου να ανταποκριθεί στις προσδοκίες για την επίλυση θεμάτων όπως οι τομείς της ενέργειας, της κλιματικής αλλαγής και της μετανάστευσης.

humanities and arts subject

Παιδαγωγικός Σχεδιασμός με ΤΠΕ στην Πρώτη Σχολική Ηλικία

Βασίλης Κόμης - Προπτυχιακό - (A+)
Περιγραφή: Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος Να αναπτύξουν οι φοιτητές γνώσεις σχετικές με το διεπιστημονικό πεδίο της εφαρμογής των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην προσχολική και την πρώτη σχολική ηλικία και να αποκτήσουν ικανότητες σχεδίασης, ανάπτυξης και αξιολόγησης κατάλληλων αναπτυξιακά εκπαιδευτικών σεναρίων με υπολογιστικά περιβάλλοντα. Προαπαιτήσεις Είναι σκόπιμο οι φοιτήτριες και οι φοιτητές να έχουν εξεταστεί επιτυχώς στο μάθημα ΤΠΕ στην εκπαίδευση (Β’ έτους) Στοιχεία Μαθήματος: Περιεχόμενα (ύλη) του μαθήματος 1. Η προβληματική της ένταξης των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην προσχολική και την πρώτη σχολική ηλικία 2. Οι ΤΠΕ στο πρόγραμμα σπουδών του Νηπιαγωγείου και του Δημοτικού Σχολείου 3. Οι ΤΠΕ στα γνωστικά αντικείμενα της προσχολικής και της πρώτης σχολικής ηλικίας 4. Εποικοδομιστικές, κοινωνιογνωστικές και κοινωνιοπολιτισμικές θεωρίες μάθησης και ΤΠΕ. 5. Βασικές έννοιες Διδακτικής 6. Διδακτικές στρατηγικές και ΤΠΕ 7. Η έννοια του παιδαγωγικού σχεδιασμού: μοντέλα σχεδίασης διδασκαλίας και μάθησης με ΤΠΕ 8. Η έννοια του εκπαιδευτικού σεναρίου με ΤΠΕ 9. Εκπαιδευτικό λογισμικό προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας 10. Συνεργατικές χρήσεις των ΤΠΕ στην προσχολική εκπαίδευση 11. Ψηφιακά παιγνίδια και μάθηση 12. Ιδέες και αναπαραστάσεις των νηπίων για τους υπολογιστές και την τεχνολογία 13. Κριτική ανάλυση και αξιολόγηση εκπαιδευτικού λογισμικού για προσχολική και πρώτη σχολική ηλικία, Πανεπιστήμιο Πατρών

Να αναπτύξουν οι φοιτητές γνώσεις σχετικές με το διεπιστημονικό πεδίο της εφαρμογής των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην προσχολική και την πρώτη σχολική ηλικία και να αποκτήσουν ικανότητες σχεδίασης, ανάπτυξης και αξιολόγησης κατάλληλων αναπτυξιακά εκπαιδευτικών σεναρίων με υπολογιστικά περιβάλλοντα.

humanities and arts subject

Διδακτική της Πληροφορικής και των ΤΠΕ

Βασίλης Κόμης - Προπτυχιακό - (A-)
Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία, Πανεπιστήμιο Πατρών

Να αναπτύξουν οι φοιτητές γνώσεις σχετικές με διδασκαλία της Πληροφορικής και των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών και να αποκτήσουν ικανότητες σχεδίασης, ανάπτυξης και αξιολόγησης κατάλληλων διδακτικών παρεμβάσεων (εκπαιδευτικών σεναρίων) οι οποίες αποσκοπούν στη μάθηση βασικών εννοιών Πληροφορικής (προγραμματισμός, ρομποτική, λογισμικά γενικής χρήσης, διαδίκτυο).

humanities and arts subject

Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση

Βασίλης Κόμης - Προπτυχιακό - (A+)
Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία, Πανεπιστήμιο Πατρών

Παιδαγωγική θεμελίωση της εκπαιδευτικής τεχνολογίας, αναφορά στις αρχές της προγραμματισμένης διδασκαλίας και στις εφαρμογές εκπαιδευτικού λογισμικού. Προβληματική και ενδιαφέρον της προσέγγισης 'Πληροφορική και Εκπαίδευση'. --Προβληματική για την ενσωμάτωση των ΤΠΕ στη διδακτική και τη μαθησιακή διαδικασία. --Πρότυπα εισαγωγής των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία: τεχνικό, πραγματολογικό, ολοκληρωμένο. --Χρονολογική εξέλιξη και φάσεις εισαγωγής των ΤΠΕ στα εκπαιδευτικά συστήματα. --Διεθνής και ελληνική εμπειρία, ιστορική ανασκόπηση, αξιολόγηση της τρέχουσας πρακτικής. --Μελέτη της εισαγωγής και ένταξης της Πληροφορικής στην ελληνική εκπαίδευση με έμφαση στην υποχρεωτική εκπαίδευση. --Θεωρίες μάθησης και εφαρμογές των ΤΠΕ στην εκπαίδευση. --Ψυχοπαιδαγωγικό και κοινωνικοπολιτισμικό πλαίσιο σχετικό με την ενσωμάτωση, χρήση και υποστήριξη των εκπαιδευτικών εφαρμογών των ΤΠΕ στην εκπαίδευση. --Κριτική προσέγγιση της επιχειρηματολογίας (υπέρ και ενάντια) της εισαγωγής των ΤΠΕ στην εκπαίδευση. --Προσέγγιση βασικών εκπαιδευτικών εφαρμογών με υπολογιστές (εκπαιδευτικό λογισμικό πολυμέσων, υπερμέσων, εικονικής πραγματικότητας, συνεργατικών διαδικτυακών εφαρμογών).

humanities and arts subject

Ο ΓΡΑΠΤΟΣ ΛΟΓΟΣ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

Νεκτάριος Στελλάκης - Προπτυχιακό - (A-)
Τμήμα Επιστημών της Αγωγής και Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία, Πανεπιστήμιο Πατρών

Στο μάθημα εξετάζονται οι βασικές έννοιες της πορείας της γλωσσικής ανάπτυξης καθώς και οι σκοποί της γλωσσικής αγωγής στην πρώτη αγωγή και εκπαίδευση, η διδασκαλία της γλώσσας στο αναλυτικό πρόγραμμα, ο φυσικός/αναδυόμενος και οικογενειακός γραμματισμός οι σχέσεις προφορικού/καθημερινού & γραπτού/επεξεργασμένου λόγου, η προαλφαβητική και αλφαβητική φάση ανάγνωσης και γραφής, η οργάνωση του χώρου του νηπιαγωγείου και η ενίσχυση της λειτουργικής ανάγνωσης και γραφής με τη λειτουργία της βιβλιοθήκης της τάξης, οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες για την ενίσχυση της μετάβασης στον επεξεργασμένο λόγο, οι πρακτικές γραμματισμού στην πρώτη αγωγή κι εκπαίδευση, η ενίσχυση της γλωσσικής ανάπτυξης στα σχέδια εργασίας (projects), ο οικογενειακός γραμματισμός, η συνεργασία οικογένειας και σχολείου, η αξιολόγηση γλωσσικών ικανοτήτων, τα πολυτροπικά κείμενα και λειτουργική ανάγνωση. Το μάθημα διαρθρώνεται σε εννιά ενότητες. Σε κάθε ενότητα θα βρείτε αρχεία με παρουσιάσεις, συνοπτικές σημειώσεις και συνδέσμους προς σχετικές ιστοσελίδες. Επίσης, θα βρείτε και ενδεικτικές ερωτήσεις που έχουν στόχο να σας προβληματίσουν σχετικά με το περιεχόμενο της κάθε ενότητας. Εκτός από τις διαλέξεις το μάθημα περιλαμβάνει και εργαστηριακές ασκήσεις. Λέξεις Κλειδιά: γλωσσική ανάπτυξη, αναλυτικό πρόγραμμα, φυσικός/αναδυόμενος γραμματισμός, οικογενειακός γραμματισμός, βιβλιοθήκη, οργάνωση χώρου.

Εισαγωγή στη Φιλοσοφία

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΝΤΖΑΝΑΡΗΣ - Προπτυχιακό - (A-)
Τμήμα θεολογικών και ιερατικών σπουδών, ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας

Επιχειρείται μια διαχρονική ανασκόπηση της φιλοσοφικής σκέψης μέσα από τις πηγές, προκειμένου να διαμορφωθεί μια κριτική συζήτηση για τις βασικές έννοιές της. Αρωγός σε μια τέτοια προσέγγιση αποτελεί η σκέψη της αρχαίας και της νεώτερης φιλοσοφικής σκέψης.