Βρέθηκαν 67 μαθήματα
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ

ΒΑΘΜΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
engineering subject

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗΣ - Προπτυχιακό - (A-)
Σχολή Ηλεκτρονικών Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών, Πολυτεχνείο Κρήτης

Εισαγωγή στο ενεργειακό πρόβλημα. Κατηγορίες ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Αιολική ενέργεια (μέτρηση ταχύτητας ανέμου, εκτίμηση παραμέτρων κατανομής Weibull, τύποι και αρχές λειτουργίας ανεμογεννητριών, τύποι ηλεκτρογεννητριών, διασύνδεση με το ηλεκτρικό δίκτυο, αυτόνομη λειτουργία, μεγιστοποίηση απορροφούμενης ισχύος). Ηλιακή ενέργεια, θερμικά ηλιακά συστήματα, παθητικά ηλιακά συστήματα. Φωτοβολταϊκές διατάξεις (αρχές λειτουργίας, τύποι φωτοβολταϊκών, διασύνδεση με το δίκτυο, αυτόνομη λειτουργία ...

engineering subject

Ηλεκτροτεχνία και Ηλεκτρονική

Δημήτριος Θεμελής - Προπτυχιακό - (A-)
Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ, ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας

Τάση, ένταση, ωμική αντίσταση, πηνίο, πυκνωτής στο συνεχές ρεύμα. Τάση, ένταση, ωμική αντίσταση, πηνίο, πυκνωτής, σύνθετη αντίσταση στο εναλλασσόμενο ρεύμα. Συντονισμός. Έμμεση και άμεση μέτρηση πραγματικής, άεργης και φαινόμενης ισχύος μονοφασικής κατανάλωσης. Έμμεση και άμεση μέτρηση συντελεστή ισχύος μονοφασικής κατανάλωσης. Διόρθωση συντελεστή ισχύος. Τριφασική τάση, ρεύμα, ισχύς και συντελεστής ισχύος. Σχέσεις μεταξύ των ηλεκτρικών μεγεθών μετασχηματιστή. Παλμογράφος: μετρήσεις – έλεγχοι. Ανορθωτής, ανορθωτικές διατάξεις. Σχεδιομελέτες βιομηχανικών και βιοτεχνικών εγκαταστάσεων όσον αφορά την καλωδίωση και τον τρόπο τροφοδοσίας.

engineering subject

Ηλεκτρονική ΙΙ - Βιντεομάθημα

Ιωάννης Παπανάνος - Προπτυχιακό - (A+)
Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Καλωσορίσατε στο μάθημα "Ηλεκτρονική ΙΙ - Βιντεομάθημα".Το μάθημα περιλαμβάνει μία σύντομη εισαγωγή στην κατασκευή ολοκληρωμένων κυκλωμάτων VLSI καθώς και πρακτική θεώρηση των τεχνικών πόλωσης και θερμικής σταθεροποίησης τόσο των διακριτών όσο και των ολοκληρωμένων διπολικών τρανζίστορς. Ακολουθεί η ανάλυση και σχεδίαση κυκλωμάτων πόλωσης και ενίσχυσης με JFETs και MOSFETs τόσο σε διακριτή όσο και σε ολοκληρωμένη μορφή. Μελετώνται επίσης ενισχυτές ισχύος σε τάξη Α, ΑΒ, συμπληρωματικής συμμετρίας κλπ. Παράλληλα οι φοιτητές εξοικειώνονται στην χρήση του περιβάλλοντος του ORCAD το οποίο τους έχει δοθεί από το προηγούμενο εξάμηνο. Η παράδοση εργασίας που δίδεται στους σπουδαστές προσμετράται στην βαθμολογία του Ιουνίου μόνον.

engineering subject

Λειτουργικά Συστήματα Υπολογιστών

Νεκτάριος Κοζύρης, Γεώργιος Γκούμας, Ευάγγελος Κούκης - Προπτυχιακό - (A-)
Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Καλωσορίσατε στο μάθημα Λειτουργικά Συστήματα Υπολογιστών. Το μάθημα αυτό παρουσιάζει τις βασικές αρχές των λειτουργικών συστημάτων καθώς και την χρονική τους εξέλιξη. Μέσα στα πλαίσια του μαθήματος θα παρουσιαστούν έννοιες όπως: διεργασίες, χρονοδρομολόγηση, διαχείριση μνήμης και σύστημα εικονικής μνήμης, συστήματα αρχείων κλπ.

engineering subject

Λειτουργικά Συστήματα Υπολογιστών - Βιντεομάθημα

Νεκτάριος Κοζύρης, Γεώργιος Γκούμας, Ευάγγελος Κούκης - Προπτυχιακό - (A+)
Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Καλωσορίσατε στο μάθημα Λειτουργικά Συστήματα Υπολογιστών. Το μάθημα αυτό παρουσιάζει τις βασικές αρχές των λειτουργικών συστημάτων καθώς και την χρονική τους εξέλιξη. Μέσα στα πλαίσια του μαθήματος θα παρουσιαστούν έννοιες όπως: διεργασίες, χρονοδρομολόγηση, διαχείριση μνήμης και σύστημα εικονικής μνήμης, συστήματα αρχείων κλπ.

engineering subject

Αλγόριθμοι και Πολυπλοκότητα - Βιντεομάθημα

Στάθης Ζάχος, Δημήτρης Φωτάκης - Προπτυχιακό - (A+)
Σχολη Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Καλωσορίσατε στο μάθημα "Αλγόριθμοι και Πολυπλοκότητα". Μέσα στα πλαίσια του μαθήματος θα παρουσιαστούν έννοιες όπως: Aσυμπτωτικός συμβολισμός. Ουρές Προτεραιότητας: Σωρός. Αλγόριθμοι ταξινόμησης, Union - Find, Αλγόριθμοι Διαίρει-και-Βασίλευε: Πολλαπλασιασμός αριθμών και πινάκων, Ύψωση σε δύναμη, Quicksort, πιθανοτική Quicksort. Το πρόβλημα της επιλογής, δυαδική αναζήτηση, αναζήτηση με Παρεμβολή, άπληστοι Αλγόριθμοι, δυναμικός προγραμματισμός.

engineering subject

Δίκτυα Προστιθέμενης Αξίας EDI και Εφαρμογές Ηλεκτρονικού Εμπορίου

Βασίλης Μάγκλαρης, Iωάννης Βασιλείου, Δρ. Μαίρη Γραμματικού - Προπτυχιακό - (A-)
Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Το μάθημα εξετάζει το θέμα του Ηλεκτρονικού Εμπορίου / Ηλεκτρονικού Επιχειρείν και των Δικτύων Προστιθέμενης Αξίας Electronic Data Interchange (EDI) από πολλές πλευρές. Παρουσιάζεται η συμβολή των Δικτύων Υπολογιστών στις Εφαρμογές Ηλεκτρονικού Εμπορίου (TCP/IP - Internet, Intranets). Εξετάζονται θέματα ασφάλειας και προστασία των πληροφοριών (μηχανισμοί πρόσβασης και πιστοποίησης, ακεραιότητα και αυθεντικότητα συναλλαγών). Παρουσιάζονται Περιβάλλοντα Λογισμικού για Εφαρμογές Ηλεκτρονικού Εμπορίου (αυτοματοποίηση συναλλαγών, πρότυπα λογισμικού). Παρουσιάζεται η αρχιτεκτονική των πληροφοριακών συστημάτων για εφαρμογές Ηλεκτρονικού Εμπορίου (οφέλη, επίδραση στην οργάνωση της παραγωγής και διακίνηση αγαθών, εφαρμογές μεταξύ επιχειρήσεων - πιστωτικών φορέων - δημοσίου - πολιτών, νομικό - κανονιστικό πλαίσιο, διεθνής και ελληνική εμπειρία). Τέλος παρουσιάζεται η συμβολή των Βάσεων Δεδομένων για εφαρμογές Ηλεκτρονικού Εμπορίου (Web-based data bases, ηλεκτρονικά σημεία συναλλαγών, διαλειτουργικότητα Βάσεων Δεδομένων, εφαρμογές τηλεσυνεργασίας - κατανεμημένο workflow) καθώς και η Ολοκλήρωση Τεχνολογιών Ηλεκτρονικού Εμπορίου, δηλαδή η αρχιτεκτονική ενοποιημένου λογισμικού.

engineering subject

Πολυμεσικό Υλικό στο Internet: Συγχρονισμός, Επεξεργασία και Διακίνηση

Βασίλης Μάγκλαρης, Δημήτρης Καλογεράς, Μαίρη Γραμματικού - Προπτυχιακό - (A-)
Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Καλωσορίσατε στο μάθημα "Πολυμεσικό Υλικό στο Internet: Συγχρονισμός, Επεξεργασία και Διακίνηση". Μέσα στα πλαίσια του μαθήματος θα παρουσιαστούν έννοιες όπως: Kωδικοποίηση video (H264, MPEG-4, DivX codecs), περιγραφή πολυμεσικού υλικού (metadata standards, RDF, SAML), containers (AVI, MP4, FLV), συγχρονισμός πολυμεσικών εφαρμογών (SMIL, HTML5) και εργαλεία συγχρονισμού (Mozilla Popcorn), ανάλυση και προσομοίωση επιδόσεων CDN (quality of experience, ουρές αναμονής), απλά μοντέλα πηγών video, προχωρημένα μοντέλα μακράς μνήμης, πολυμεσικές εφαρμογές σε smart phones/tablets.

engineering subject

Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών

Ευστάθιος Ζάχος, Αριστείδης Παγουρτζής, Δημήτρης Σούντρης, Γιώργος Γκούμας - Προπτυχιακό - (A-)
Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Το μάθημα Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών, εισαγάγει τους φοιτητές στον κλάδο της πληροφορικής ο οποίος, μελετάει την αναπαράσταση, αποθήκευση, επεξεργασία και μετάδοση πληροφοριών μέσω υπολογιστών και δικτύων και αναζητά και εξετάζει τρόπους (αλγόριθμους, δομές δεδομένων, γλώσσες προγραμματισμού, αρχιτεκτονικές) για την αποδοτική υλοποίηση των παραπάνω εργασιών.

engineering subject

Γλώσσες Προγραμματισμού ΙΙ

Νικόλαος Παπασπύρου, Κωστής Σαγώνας - Προπτυχιακό - (A-)
Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Καλώς ορίσατε στο μάθημα Γλωσσες Προγραμματισμού ΙΙ. Το μάθημα αυτό ασχολείται με θέματα θεωρίας και υλοποίησης των γλωσσών προγραμματισμού. Θέματα θεωρίας: Εξετάζεται σε βάθος το θεωρητικό υπόβαθρο των κυριότερων μοντέλων γλωσσών προγραμματισμού: προστακτικού, συναρτησιακού, λογικού, αντικειμενοστρεφούς και ταυτόχρονου προγραμματισμού. Θεωρία πεδίων και λ-λογισμός. Συστήματα τύπων. Σημασιολογία γλωσσών προγραμματισμού: λειτουργική, δηλωτική και αξιωματική. Θέματα υλοποίησης: Εξετάζονται θέματα αποδοτικής υλοποίησης συναρτησιακών (ML και Haskell), λογικών (Prolog), και αντικειμενοστρεφών (π.χ. C++, Java και C#) γλωσσών προγραμματισμού. Αφηρημένες μηχανές και αλγόριθμοι αυτόματης διαχείρισης μνήμης. Θέματα υλοποίησης ταυτοχρονισμού και εξαιρέσεων. Γλώσσες σεναρίων (π.χ. Perl, Python, Ruby).