Εισαγωγή στην Κυματική


Προσεγγίζονται διαδοχικά οι ακόλουθες θεματικές ενότητες: Η έννοια του κύματος, Κυματική εξίσωση – Διαφορική εξίσωση κύματος, Διάδοση εγκάρσιας διαταραχής σε χορδή, Ενέργεια – ορμή κύματος, Τίτλος Ενότητας, Εμπέδηση, Ομαδική ταχύτητα, Στάσιμο κύμα, Διέγερση χορδής πακτωμένης στα δύο άκρα της, Διέγερση χορδής που είναι πακτωμένη στο ένα άκρο της και διεγείρεται στο άλλο άκρο.


Στόχοι Μαθήματος

Επιδιώκεται: (i) η εννοιολογική προσέγγιση των εννοιών που εισάγονται πέραν της μαθηματικής τους θεμελίωσης, (ii) η ανάδειξη «παραδόξων» ώστε ο διδασκόμενος να αναρωτηθεί τι πράγματι συμβαίνει, (iii) η κατανόηση της σοφίας που περικλείουν οι φυσικοί νόμοι, (iv) η εξοικείωση στην αναζήτηση όχι μόνο του τι περιγράφουν οι φυσικοί νόμοι αλλά και γιατί είναι έτσι οι φυσικοί νόμοι.


Προαπαιτούμενες Γνώσεις

-


Περιεχόμενα

Προσεγγίζονται διαδοχικά οι ακόλουθες θεματικές ενότητες: Η έννοια του κύματος, Κυματική εξίσωση – Διαφορική εξίσωση κύματος, Διάδοση εγκάρσιας διαταραχής σε χορδή, Ενέργεια – ορμή κύματος, Τίτλος Ενότητας, Εμπέδηση, Ομαδική ταχύτητα, Στάσιμο κύμα, Διέγερση χορδής πακτωμένης στα δύο άκρα της, Διέγερση χορδής που είναι πακτωμένη στο ένα άκρο της και διεγείρεται στο άλλο άκρο.

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Βαθμίδα:

Τύπος:

Προπτυχιακό

(A+)


Εκπαιδευτές: Κωνσταντίνος Ευταξίας
Τμήμα: Τμήμα Φυσικής
Ίδρυμα: Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Θεματική Περιοχή: Φυσική
Άδεια Χρήσης: CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή

Επισκεφτείτε το μάθημα

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ