Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας_old


Μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής θα έχει αποκτήσει τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες ώστε να μπορεί να κατανοεί βασικά ζητήματα σχετικά με την αναπαράσταση και τον χειρισμό ψηφιακών εικόνων, να κατανοεί τις μεθόδους επεξεργασίας εικόνων στο χώρο και το πεδίο συχνοτήτων και τέλος να κατανοεί τους βασικούς αλγόριθμους για αποκατάσταση εικόνων, βελτίωση, συμπίεση, κλπ.


Στόχοι Μαθήματος

Μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής θα έχει αποκτήσει τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες ώστε να μπορεί να κατανοεί βασικά ζητήματα σχετικά με την αναπαράσταση και τον χειρισμό ψηφιακών εικόνων, να κατανοεί τις μεθόδους επεξεργασίας εικόνων στο χώρο και το πεδίο συχνοτήτων και τέλος να κατανοεί τους βασικούς αλγόριθμους για αποκατάσταση εικόνων, βελτίωση, συμπίεση, κλπ


Προαπαιτούμενες Γνώσεις

-


Περιεχόμενα

- Εισαγωγή. 2-δ Σήματα και συστήματα - Μετασχηματισμός Ζ και οι ιδιότητες του - 2-δ Μετασχηματισμός Fourier. ζητήματα Υλοποίησης. 2-δ Διακριτός μετασχηματισμός Fourier (DFT). 2-δ Ταχύς μετασχηματισμός Fourier (FFT). Συνέλιξη με FFT - 2-δ Διακριτός μετασχηματισμός συνημίτονου (DCT). Μετασχηματισμός Hough - Βελτίωση ποιότητας εικόνας, αποκατάσταση εικόνας - Συμπίεση εικόνας - Περιγραφή Εικόνων

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Βαθμίδα:

Τύπος:

Προπτυχιακό

(A-)


Εκπαιδευτές: Γιώργος Τριανταφυλλίδης
Τμήμα: Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ
Ίδρυμα: ΤΕΙ Κρήτης
Θεματική Περιοχή: Άλλο Επιστημονικό Υπο-Πεδίο
Άδεια Χρήσης: CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα

Επισκεφτείτε το μάθημα

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ