Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας


Γενικά περί συμβατικών και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ). Ενεργειακό ισοζύγιο. Συμμετοχή ενεργειακών πηγών. Ενεργειακές μετατροπές. Κατανάλωση ενέργειας. Γενικά περί ηλιακής και αιολικής ενέργειας. Βιομάζα – Βιοενέργεια. Γεωθερμία. Υδραυλική ενέργεια. Ενέργεια από θαλάσσια κύματα. ΄Εννοια, περιεχόμενο, αναγκαιότητα της εξοικονόμησης ενέργειας. Διαχείριση ενέργειας. Βασικές κατευθύνσεις για εξοικ. ενέργειας στις ηλεκτρομηχανολογικές εγκ/σεις. (στην ύδρευση - θέρμανση – ψύξη – κλιματισμό – στις βιομηχανικές εγκ/σεις. Εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας. Βελτίωση Σ.Ι. Εντοπισμός - τεχνική αξιολόγηση επεμβάσεων βελτίωσης της ενεργειακής αποδοτικότητας.. Μέθοδοι οικονομικής ανάλυσης και αξιολόγησης επεμβάσεων. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ. Επιδεικτικές εφαρμογές Α.Π.Ε. Κατάστρωση ενεργειακών ισοζυγίων σε διάφορες εγκ/σεις. Μετρήσεις ηλεκτρικών χαρακτηριστικών εγκ/σεων – Μετρήσεις βαθμού απόδοσης καύσης. Εφαρμογές οικονομικής αξιολόγησης επενδύσεων.


Στόχοι Μαθήματος

-


Προαπαιτούμενες Γνώσεις

-


Περιεχόμενα

Γενικά περί συμβατικών και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ). Ενεργειακόισοζύγιο. Συμμετοχή ενεργειακών πηγών. Ενεργειακές μετατροπές. Κατανάλωσηενέργειας. Γενικά περί ηλιακής και αιολικής ενέργειας. Βιομάζα – Βιοενέργεια. Γεωθερμία. Υδραυλική ενέργεια. Ενέργεια από θαλάσσια κύματα. ΄Εννοια, περιεχόμενο, αναγκαιότητα της εξοικονόμησης ενέργειας. Διαχείριση ενέργειας. Βασικέςκατευθύνσεις για εξοικ. ενέργειας στις ηλεκτρομηχανολογικές εγκ/σεις. (στην ύδρευση - θέρμανση – ψύξη – κλιματισμό – στις βιομηχανικές εγκ/σεις. Εξοικονόμηση ηλεκτρικήςενέργειας. Βελτίωση Σ.Ι. Εντοπισμός - τεχνική αξιολόγηση επεμβάσεων βελτίωσης τηςενεργειακής αποδοτικότητας.. Μέθοδοι οικονομικής ανάλυσης και αξιολόγησης επεμβάσεων. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ. Επιδεικτικές εφαρμογές Α.Π.Ε. Κατάστρωση ενεργειακών ισοζυγίων σεδιάφορες εγκ/σεις. Μετρήσεις ηλεκτρικών χαρακτηριστικών εγκ/σεων – Μετρήσειςβαθμού απόδοσης καύσης. Εφαρμογές οικονομικής αξιολόγησης επενδύσεων.

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Βαθμίδα:

Τύπος:

Προπτυχιακό

(A+)


Εκπαιδευτές: Δημήτριος Κατσαπρακάκης
Τμήμα: Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε.
Ίδρυμα: ΤΕΙ Κρήτης
Θεματική Περιοχή: Άλλο Επιστημονικό Υπο-Πεδίο
Άδεια Χρήσης: CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα

Επισκεφτείτε το μάθημα

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ