Τεχνολογία Υλικών - Ηλεκτροχημεία


Τεχνολογία Υλικών Δομή της ύλης, ιδιότητες υλικών, ελαστική και πλαστική παραμόρφωση υλικών - αστοχία υλικών, Διάβρωση. Ηλεκτρική αγωγιμότητα -Αγώγιμα υλικά ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών εφαρμογών, Υπεραγωγιμότητα – Υπεραγώγιμα υλικά. Ημιαγωγιμότητα –Ημιαγώγιμα υλικά –Μελέτη των ιδιοτήτων τους: Ενδογενείς και εξωγενείς ημιαγωγοί, Ημιαγώγιμες χημικές ενώσεις, Παραγωγή ημιαγώγιμων υλικών (Παραγωγή μονοκρυστάλλων, Τεχνικές παραγωγής επαφών p-n), Εφαρμογές ημιαγωγών Διηλεκτρικά υλικά: Παθητικά διηλεκτρικά.(μονωτικά), Ενεργά Διηλεκτρικά – Ιδιότητες και εφαρμογές Μαγνητικά υλικά.- Ιδιότητες και εφαρμογές Μεταλλικά μαγνητικά υλικά, Κεραμικά μαγνητικά υλικά Οπτικές ιδιότητες των υλικών Φάσμα απορρόφησης εκπομπής ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας, Απορρόφηση ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας, Φωτοαγωγιμότητα, Φωταύγεια, Φωτονικά πολυμερή Εργαστήριο Οπτική μικροσκοπία, μικροσκοπική δομή μετάλλων. Μηχανικές ιδιότητες υλικών. Σκληρότητα, εφελκυσμός, δυσθραυστότητα. Ηλεκτρολυτικά και γαλβανικά συστήματα. Ηλεκτρόδια. Αγωγιμότητα ηλεκτρολυτικών αγωγών. Μέτρηση κανονικών δυναμικών. Κατασκευή γαλβανικών στοιχείων. Τάση διάσπασης ηλεκτρολύτη. Ηλεκτρόλυση – Σταθερά Faraday, Ηλεκτρολυτικές επιμεταλλώσεις, Ηλεκτροχημικές πηγές ενέργειας – Συσσωρευτής Pb. Συνδεσμολογίες πηγών. Διάβρωση μεταλλικών υλικών – Καθοδική προστασία


Στόχοι Μαθήματος

Απόκτηση των απαραίτητων γνώσεων για τη δομή των υλικών και των ιδιοτήτων τους, με έμφαση στις ηλεκτρονικές ιδιότητες των υλικών και τα υλικά για Ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές εφαρμογές. Ενημέρωση και εκπαίδευση των φοιτητών στα ηλεκτροχημικά συστήματα.


Προαπαιτούμενες Γνώσεις

-


Περιεχόμενα

Τεχνολογία Υλικών Δομή της ύλης, ιδιότητες υλικών, ελαστική και πλαστική παραμόρφωση υλικών - αστοχία υλικών,  Διάβρωση. Ηλεκτρική αγωγιμότητα -Αγώγιμα υλικά ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών εφαρμογών, Υπεραγωγιμότητα – Υπεραγώγιμα  υλικά. Ημιαγωγιμότητα –Ημιαγώγιμα υλικά –Μελέτη των ιδιοτήτων τους: Ενδογενείς και εξωγενείς ημιαγωγοί, Ημιαγώγιμες χημικές ενώσεις, Παραγωγή ημιαγώγιμων υλικών (Παραγωγή μονοκρυστάλλων, Τεχνικές παραγωγής επαφών p-n), Εφαρμογές ημιαγωγών Διηλεκτρικά υλικά: Παθητικά διηλεκτρικά.(μονωτικά), Ενεργά Διηλεκτρικά – Ιδιότητες και εφαρμογές Μαγνητικά υλικά.- Ιδιότητες και εφαρμογές Μεταλλικά μαγνητικά υλικά, Κεραμικά μαγνητικά υλικά Οπτικές ιδιότητες των υλικών Φάσμα απορρόφησης εκπομπής ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας, Απορρόφηση ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας, Φωτοαγωγιμότητα, Φωταύγεια, Φωτονικά πολυμερή Εργαστήριο Οπτική μικροσκοπία, μικροσκοπική δομή μετάλλων. Μηχανικές ιδιότητες υλικών. Σκληρότητα, εφελκυσμός, δυσθραυστότητα. Ηλεκτρολυτικά και γαλβανικά συστήματα. Ηλεκτρόδια. Αγωγιμότητα ηλεκτρολυτικών αγωγών. Μέτρηση κανονικών δυναμικών. Κατασκευή γαλβανικών στοιχείων. Τάση διάσπασης ηλεκτρολύτη. Ηλεκτρόλυση – Σταθερά Faraday, Ηλεκτρολυτικές επιμεταλλώσεις, Ηλεκτροχημικές πηγές ενέργειας – Συσσωρευτής Pb. Συνδεσμολογίες πηγών. Διάβρωση μεταλλικών υλικών – Καθοδική προστασία.

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Βαθμίδα:

Τύπος:

Προπτυχιακό

(A-)


Εκπαιδευτές: Νίκος Κατσαράκης
Τμήμα: Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε.
Ίδρυμα: ΤΕΙ Κρήτης
Θεματική Περιοχή: Γεωεπιστήμες και Επιστήμες Περιβάλλοντος
Άδεια Χρήσης: CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα

Επισκεφτείτε το μάθημα

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ