ΔΕ10Γ Δομημένος Προγραμματισμός


Περιγραφή Μαθήματος: Εισαγωγή στο προγραμματισμό. Η έννοια της μεταβλητής και οι τύποι της. Τελεστές, διατύπωση εκφράσεων και η δομή ελέγχου ροής if. Δομημένη ανάπτυξη προγραμμάτων. Οι επαναληπτικές εντολές do ... while και for. Οι εντολές switch, break και continue. Η έννοια των συναρτήσεων στη γλώσσα προγραμματισμού C. Αναδρομικές συναρτήσεις. Εισαγωγή στις βασικές δομές δεδομένων, πίνακες, αλφαριθμητικά, απαρηθμιτικά και η έννοια της δομής (structure). Δείκτες στη C. Διαχείριση αρχείων και ρεύματα εισόδου και εξόδου αρχείων. Εισαγωγή στη δυναμική διαχείριση μνήμης. Εργαστήριο: Εισαγωγή στη γλώσσα προγραμματισμού C και ανάπτυξη απλών εφαρμογών


Στόχοι Μαθήματος

Στόχος/Σκοπός Μαθήματος:Κατανόηση βασικών αρχών προγραμματισμού. Εκμάθηση της γλώσσας προγραμματισμού C.


Προαπαιτούμενες Γνώσεις

-


Περιεχόμενα

Περιγραφή Μαθήματος: Εισαγωγή στο προγραμματισμό. Η έννοια της μεταβλητής και οι τύποι της. Τελεστές, διατύπωση εκφράσεων και η δομή ελέγχου ροής if. Δομημένη ανάπτυξη προγραμμάτων. Οι επαναληπτικές εντολές do ... while και for. Οι εντολές switch, break και continue. Η έννοια των συναρτήσεων στη γλώσσα προγραμματισμού C. Αναδρομικές συναρτήσεις. Εισαγωγή στις βασικές δομές δεδομένων, πίνακες, αλφαριθμητικά, απαρηθμιτικά και η έννοια της δομής (structure). Δείκτες στη C. Διαχείριση αρχείων και ρεύματα εισόδου και εξόδου αρχείων. Εισαγωγή στη δυναμική διαχείριση μνήμης.

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Βαθμίδα:

Τύπος:

Προπτυχιακό

(A-)


Εκπαιδευτές: Νικόλαος, Γιάννης Μιχαλοδημητράκης, Αικατερινίδης
Τμήμα: Τμήμα Επιχειρηματικού Σχεδιασμού και Πληροφοριακών Συστημάτων
Ίδρυμα: ΤΕΙ Κρήτης
Θεματική Περιοχή: Οικονομικά και Διοίκηση Επιχειρήσεων
Άδεια Χρήσης: CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα

Επισκεφτείτε το μάθημα

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ