Άσκηση στις αναπτυξιακές ηλικίες


Σκοπός του μαθήματος είναι να διδάξει στους φοιτητές την άσκηση στις αναπτυξιακές ηλικίες παρουσιάζοντας όλες τις ιδιαιτερότητες (αναπτυξιακές) αυτής της περιόδου της ζωής εξειδικεύοντας τις ως τώρα γνώσεις τους που αφορούν στην άσκηση. Όλα τα μαθήματα είναι προσαρμοσμένα στις αναπτυξιακές ηλικίες δίνοντας περισσότερη έμφαση στην άσκηση για την προαγωγή της υγείας και λιγότερο στην αθλητική προπόνηση. Η άσκηση στις αναπτυξιακές ηλικίες είναι ένα αντικείμενο που αφορά σε όλους τους μελλοντικούς Κ.Φ.Α., Γυμναστές και προπονητές. Όλα τα μαθήματα είναι προσαρμοσμένα στις ιδιαιτερότητες της συγκεκριμένης ηκλικιακής ομάδας δίνοντας έμφαση στην άσκηση για την προαγωγή της υγείας. Πιο αναλυτικά, στο συγκεκριμένο μάθημα αναφέρονται οι στόχοι της άσκησης, όσον αφορά στις ικανότητες της φυσικής κατάστασης, και οι μέθοδοι που χρησιμοποιούνται για την ανάπτυξή τους. Επίσης, αναφέρονται γενικές οδηγίες άσκησης με στόχο: α) την ασφαλή συμμετοχή των παιδιών και των εφήβων στα προγράμματα άσκησης και β) την πιο αποτελεσματική βελτίωση της φυσικής κατάστασης.


Στόχοι Μαθήματος

Σκοπός του μαθήματος είναι να διδάξει στους φοιτητές την άσκηση στις αναπτυξιακές ηλικίες παρουσιάζοντας όλες τις ιδιαιτερότητες (αναπτυξιακές) αυτής της περιόδου της ζωής εξειδικεύοντας τις ως τώρα γνώσεις τους που αφορούν στην άσκηση. Όλα τα μαθήματα είναι προσαρμοσμένα στις αναπτυξιακές ηλικίες δίνοντας περισσότερη έμφαση στην άσκηση για την προαγωγή της υγείας και λιγότερο στην αθλητική προπόνηση.


Προαπαιτούμενες Γνώσεις

Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα στο συγκεκριμένο μάθημα.


Περιεχόμενα

Αναπτυξιακά θέματα (Άσκηση, ανάπτυξη και ωρίμναση). Επίδραση της άσκησης στη σωματική και ψυχική υγεία. Δεξιότητες. Σχεδιασμός, εφαρμογή και καθοδήγηση προπόνησης δύναμης. Σχεδιασμός, εφαρμογή και καθοδήγηση προπόνησης ταχυδύναμης. Σχεδιασμός, εφαρμογή και καθοδήγηση προπόνησης ταχύτητας. Σχεδιασμός, εφαρμογή και καθοδήγηση προπόνησης αερόβιας ικανότητας. Σχεδιασμός, εφαρμογή και καθοδήγηση προπόνησης κινητικότητας. Σχεδιασμός, εφαρμογή και καθοδήγηση προπόνησης συντονιστικών ικανοτήτων. Προγραμματισμός προπόνησης ανάπτυξης φυσικής κατάστασης. Αξιολόγηση δεικτών υγείας (σωματικό λίπος, αρτηριακή πίεση, αναπνευστική λειτουργία κ.α.) και δεικτών φυσικής κατάστασης (δύναμη, αερόβια ικανότητα, κινητικότητα, ταχύτητα, συντονιστικές ικανότητες). Παρουσιάσεις εργασιών. Επανάληψη.

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Βαθμίδα:

Τύπος:

Προπτυχιακό

(A-)


Εκπαιδευτές: Βασίλειος/Κωνσταντίνα Γεροδήμος / Καρατράντου
Τμήμα: Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
Ίδρυμα: Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Θεματική Περιοχή: Άλλο Επιστημονικό Υπο-Πεδίο
Άδεια Χρήσης: CC - Αναφορά Δημιουργού

Επισκεφτείτε το μάθημα

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ