Εθνογραφία: Διαμορφώνοντας το σύγχρονο πεδίο


Το μάθημα αυτό φέρνει φοιτητές/ριες σε επαφή με τρέχοντα ζητήματα στην εθνογραφική έρευνα, ενώ προσφέρει ευκαιρία για εξάσκηση με βασικές τεχνικές έρευνας. Το μάθημα δεν αποτελεί ιστορική επισκόπηση της μεθοδολογίας της εθνογραφίας. Αντίθετα, ξεκινάει από σημερινούς προβληματισμούς των εν ενεργεία εθνογράφων. Η κεντρική ερώτησή μας θα είναι: ποιο είναι—και ποιο θα μπορούσε να είναι—το «πεδίο» της εθνογραφικής μελέτης στη σύγχρονη συνθήκη. Στην εξερεύνηση του θέματος θα διευρύνουμε τη συζήτηση πέρα από τα κανονικά όρια ώστε να μιλήσουμε για θέματα όπως η μη-ακαδημαϊκη χρήση της ενθογραφίας (π.χ., στο μάρκετιγκ και το στρατό), η χρήση της εθνογραφίας σε άλλες επιστήμες (π.χ., εκπαίδευση), η σχέση της εθνογραφίας με τον πολιτικό ακτιβισμό και, τέλος, οι δυνατότητες ύπαρξης μιας ποιοτικής μεθοδολογίας στο σύγχρονο τεχνοκρατικό πανεπιστήμιο. Το σπονδυλωτό αυτό μάθημα διδάσκεται από τα μέλη του τομέα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας. Εντάσσεται στο πρόγραμμα «Ανοικτά Ψηφιακά Μαθήματα» και οι περισσότερες από τις παραδόσεις του θα βιντεοσκοπηθούν. Ενώ το μάθημα απευθύνεται κυρίως σε προπτυχιακούς φοιτητές/ριες κοινωνικής ανθρωπολογίας, φοιτητές/ριες άλλων κατευθύνσεων που έχουν ένα αποδεδειγμένο ενδιαφέρον για στο αντικείμενο και έχουν ήδη παρακολουθήσει ένα αριθμό ανθρωπολογικών μαθημάτων μπορούν να γίνουν δεκτοί στο μάθημα κατόπιν συνεννόησης με τους διδάσκοντες.


Στόχοι Μαθήματος

Σκοπός του μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών/τριών με τις σύγχρονες τάσεις της εθνογραφικής έρευνας. Εθνογράφοι τοι ΙΑΚΑ, αλλά και άλλων πανεπιστημίων της Ευρώπης και των ΗΠΑ θα παρουσιάσουν τις δικές τους έρευνες, καθώς επίσης και τις σκέψεις και απόψεις τους αναφορικά με νέες κατευθύνσεις της εθνογραφίας. Επιπλέον, το μάθημα αποσκοπεί στο να βοηθήσει τους φοιτητές/τριες να αναπτύξουν τις ικανότητές τους αναφορικά με δύο βασικά μεθοδολογικά ζητήματα. 1) Τη διεξαγωγή εθνογραφικών συνεντεύξεων και 2) τη συγγραφή μιας ανθρωπολογικής ερευνητικής πρότασης προπτυχιακού επιπέδου.


Προαπαιτούμενες Γνώσεις

Δεν υπάρχουν.


Περιεχόμενα

Η Εθνογραφία Σήμερα Εθνογραφείν Ι: Η Συνέντευξη ως Εργαλείο Εθνογραφικής Έρευνας Πειραματισμοί: Εθνογραφία / Ήχος Εθνογραφείν ΙΙ: Οι Σημειώσεις Πεδίου Δικάναλη Εθνογραφία: Όταν δύο εθνογράφοι συνεργάζονται στο πεδίο Ψηφιακή Εθνογραφία Η Εθνογραφία έξω από το πανεπιστήμιο Ι: Πόλεμος και Μπίζνες Εθνογραφία και Πολιτικοποίηση Εθνογραφείν ΙΙΙ: Η Πρόταση Η εθνογραφία έξω από το πανεπιστήμιο ΙΙ: Το μουσείο

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Βαθμίδα:

Τύπος:

Προπτυχιακό

(A+)


Εκπαιδευτές: Πηνελόπη, Ρίκη, Δάφνη, Βασιλική Παπαηλία, Βαν Μπούσχοτεν, Τραγάκη, Γιακουμάκη
Τμήμα: Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας
Ίδρυμα: Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Θεματική Περιοχή: Ανθρωπολογία
Άδεια Χρήσης: CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή

Επισκεφτείτε το μάθημα

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ