Κοινωνιογλωσσολογία (Ανοιχτό μάθημα)


Το μάθημα αποβλέπει στην εξοικείωση και την ευαισθητοποίηση των φοιτητών για ζητήματα που εντάσσονται στο ευρύ πλέγμα σχέσεων της γλώσσας και της κοινωνίας, στο πεδίο δηλαδή της κοινωνιογλωσσολογίας. Αφού διερευνηθεί η θέση της κοινωνιογλωσσολογίας ως «αντι-γλωσσολογίας» αλλά και τα σημεία συνάντησής τους, η προσοχή θα επικεντρωθεί στην επίγνωση για θέματα γλωσσικής ποικιλότητας, γλωσσικής αλλαγής, γλωσσικής επαφής και γλωσσικών πολιτικών, καθώς και για τις συνέπειες που έχουν οι αρχές και τα συμπεράσματα της σύγχρονης κοινωνιογλωσσολογίας για τη διδακτική πράξη.


Στόχοι Μαθήματος

Σκοπός του μαθήματος:  Το μάθημα αποβλέπει στην εξοικείωση και την ευαισθητοποίηση των φοιτητών για ζητήματα που εντάσσονται στο ευρύ πλέγμα σχέσεων της γλώσσας και της κοινωνίας, στο πεδίο δηλαδή της κοινωνιογλωσσολογίας. Αφού διερευνηθεί η θέση της κοινωνιογλωσσολογίας ως «αντι-γλωσσολογίας» αλλά και τα σημεία συνάντησής τους, η προσοχή θα επικεντρωθεί στην επίγνωση για θέματα γλωσσικής ποικιλότητας, γλωσσικής αλλαγής, γλωσσικής επαφής και γλωσσικών πολιτικών, καθώς και για τις συνέπειες που έχουν οι αρχές και τα συμπεράσματα της σύγχρονης κοινωνιογλωσσολογίας για τη διδακτική πράξη.


Προαπαιτούμενες Γνώσεις

Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα μαθήματα.


Περιεχόμενα

Περιεχόμενο του μαθήματος: Ορισμένα από τα θέματα και οι κυριότερες από τις έννοιες που προσεγγίζονται στο μάθημα είναι: Η μελέτη της γλώσσας από τη σκοπιά της κοινωνιογλωσσολογίας. Το πεδίο έρευνας της  κoινωνιογλωσσολογίας. Η γλωσσική ποικιλότητα (οριζόντια και κάθετη). Λειτουργικές ποικιλίες. Περίσταση επικοινωνίας. Διμορφία και γλωσσικό ζήτημα στην Ελλάδα. Διγλωσσία, πολυγλωσσία και επαφή γλωσσών. Γλωσσικές πολιτικές, γλωσσικός σχεδιασμός. Οι γλωσσικές στάσεις και η έρευνά τους. Κοινωνιογλωσσολογία και σχολείο: γλωσσική ανισότητα, ανεπάρκεια, ασυνέχεια. Κριτική προσέγγιση της γλωσσικής διδασκαλίας: εφαρμογές.  

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Βαθμίδα:

Τύπος:

Προπτυχιακό

(A+)


Εκπαιδευτές: Γιώργος Ανδρουλάκης
Τμήμα: Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης
Ίδρυμα: Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Θεματική Περιοχή: Άλλες Ανθρωπιστικές Επιστήμες
Άδεια Χρήσης: CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση

Επισκεφτείτε το μάθημα

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ