ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ


-


Στόχοι Μαθήματος

Μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα πρέπει: 1. να γνωρίζουν και να εφαρμόζουν στην πράξη μεθόδους κλινικής εξέτασης ασθενών 2. να είναι ικανοί να εντοπίζουν και να καταγράφουν παθολογικά ευρήματα κατά την κλινική εξέταση του ασθενούς 3. να είναι σε θέση να πάρουν ένα λεπτομερές κλινικό ιστορικό από τους ασθενείς 4. να γνωρίζουν τα απαραίτητα όργανα που χρησιμοποιούνται κατά την κλινική εξέταση 5. να αναπτύξουν ικανότητες επικοινωνίας με τον ασθενή και το περιβάλλον του


Προαπαιτούμενες Γνώσεις

ΟΧΙ


Περιεχόμενα

1η εβδ • Εισαγωγή στη λήψη Νοσηλευτικού Ιστορικού 2η εβδ • Χαρακτηριστικά Κλινικής Εξέτασης- Τεχνικές Εξέτασης- Γενική Επισκόπηση- Ζωτικά Σημεία 3η εβδ • Τεχνικές Εξέτασης- Αναζήτηση συμπτωμάτων Δέρμα - Κεφαλή- Τράχηλος 4η εβδ • Τεχνικές Εξέτασης- Αναζήτηση συμπτωμάτων Θώρακα - Πνεύμονες 5η εβδ • Τεχνικές Εξέτασης- Αναζήτηση συμπτωμάτων Καρδιαγγειακό Σύστημα - Περιφερικό Αγγειακό Σύστημα 6η εβδ • Τεχνικές Εξέτασης- Αναζήτηση συμπτωμάτων Κοιλιά 7η εβδ • Τεχνικές Εξέτασης- Αναζήτηση συμπτωμάτων Μαστοί - Μασχάλες 8η εβδ • Τεχνικές Εξέτασης- Αναζήτηση συμπτωμάτων Γυναικεία Γεννητικά Όργανα 9η εβδ • Τεχνικές Εξέτασης- Αναζήτηση συμπτωμάτων Ανδρικά Γεννητικά Όργανα - Προστάτης- Κήλες 10η εβδ • Τεχνικές Εξέτασης- Αναζήτηση συμπτωμάτων Μυοσκελετικό - Νευρικό Σύστημα 11η εβδ • Τεχνικές Εξέτασης- Αναζήτηση συμπτωμάτων στην Παιδική και Εφηβική Ηλικία 12η εβδ • Κλινικές Αποφάσεις Εκτίμηση και Σχεδιασμός 13η εβδ • Κλινικές Αποφάσεις Εκτίμηση και Σχεδιασμός

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Βαθμίδα:

Τύπος:

Προπτυχιακό

(A-)


Εκπαιδευτές: Νικόλαος Ρίκος
Τμήμα: Νοσηλευτικής
Ίδρυμα: ΤΕΙ Κρήτης
Θεματική Περιοχή: Άλλες Ιατρικές Επιστήμες
Άδεια Χρήσης: Προστατεύονται όλα τα δικαιώματα

Επισκεφτείτε το μάθημα

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ