Αρχές Μάρκετινγκ - Open Courses


Ζούμε σε ένα περιβάλλον που το όνομα και η επωνυμία παίζουν πλέον κεντρικό ρόλο. Επιχειρήσεις όπως η Coca Cola, η Apple, η Nike, με το ευδιάκριτο πλέον σύστημα αξιών τους (corporate identity), έχουν καταφέρει να κερδίσουν τους καταναλωτές, σε ένα περιβάλλον που οι επιλογές είναι τεράστιες. Στο μάθημα αυτό θα δοθούν οι γνώσεις για να μπορεί κανείς να κατανοεί τις ανάγκες του καταναλωτή, τα υποσυνείδητα και τα συνειδητά του κίνητρα αλλά και το πώς αυτά διαφοροποιούνται στις διαφορετικές κοινωνικές ομάδες που στοχεύει η επιχείρηση. Θα δοθούν τα εργαλεία για να μπορεί κανείς να εντοπίζει τα πλέον συμφέροντα τμήματα πελατών μέσα από σωστή τμηματοποίηση (segmentation) και στόχευση (targeting) και να τους προσφέρει ένα διαφοροποιημένο προϊόν που όχι μόνο να τους ικανοποιήσει, αλλά θα δημιουργήσει μακροχρόνιες σχέσεις πιστότητας (consumer loyalty). Έννοιες όπως το experiential marketing, το viral marketing, το guerilla marketing, το mega marketing θα αναλυθούν, για να μπορεί κανείς όχι μονάχα να τις αντιλαμβάνεται αλλά και να τις χρησιμοποιεί αποτελεσματικά ανά περίπτωση, σαν αποτελεσματικό στέλεχος.


Στόχοι Μαθήματος

Σκοπός του μαθήματος είναι να μπορεί ο φοιτητής να βλέπει αγορές, πελάτες, ευκαιρίες εκεί που υπάρχουν αλλά να είναι και σε θέση να τις δημιουργεί, όπου απαιτείται. Στη σημερινή εποχή των social media, έμφαση θα δοθεί και στην ανάλυση των διαφημίσεων, των μηνυμάτων τους και της έκκλησης που χρησιμοποιούν (humor appeal, sex appeal, fear appeal), στα διάφορα μέσα που χρησιμοποιούνται σήμερα από τις επιχειρήσεις αλλά και από μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς, πόλεις, διοργανώσεις ακόμη και από πρόσωπα και ιδέες (perception management). Έτσι, με τον δημιουργικό συνδυασμό επιστημών όπως η ψυχολογία, η κοινωνιολογία και η επιστήμη της διοίκησης με διάφορες μορφές τεχνών όπως ο κινηματογράφος, η ζωγραφική και η μουσική θα μπορέσει ο φοιτητής να υιοθετήσει τον τόσο απαραίτητο σήμερα προσανατολισμό στο μάρκετινγκ.


Προαπαιτούμενες Γνώσεις

Το συγκεκριμένο μάθημα δεν έχει κάποια προαπαιτούμενη γνώση 


Περιεχόμενα

Έννοια και φιλοσοφία του Μάρκετινγκ (ορισμοί, ιδέες, ηθική κλπ.) Το Περιβάλλον του Μάρκετινγκ Εισαγωγή στη Συμπεριφορά του Αγοραστή (Καταναλωτική και Οργανωσιακή) Τμηματοποίηση της αγοράς, επιλογή θέσεων και στόχων (segmentation-targeting-positioning) Εισαγωγή στο Συνδυαστικό Μάρκετινγκ για προϊόντα και υπηρεσίες Μείγμα Μάρκετινγκ Προϊόν Τιμή Διανομή Προώθηση Διοίκηση Προϊόντος (strategic brand management)

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Βαθμίδα:

Τύπος:

Προπτυχιακό

(A-)


Εκπαιδευτές: Γεώργιος Πανηγυράκης
Τμήμα: Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
Ίδρυμα: Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Θεματική Περιοχή: Οικονομικά και Διοίκηση Επιχειρήσεων
Άδεια Χρήσης: CC - Αναφορά Δημιουργού

Επισκεφτείτε το μάθημα

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ