Γραμμική Άλγεβρα και Μαθηματικός Λογισμός για Οικονομικά και Επιχειρησιακά Προβλήματα - Open Courses


Σκοπός του μαθήματος είναι να καλύψει διεξοδικά κάποιες βασικές αρχές και μεθόδους μαθηματικού λογισμού και γραμμικής άλγεβρας που θεωρούνται απαραίτητες για τον εξειδικευμένο χρηματοοικονομικό αναλυτή/λογιστή σήμερα. Προκειμένου να επιτευχθεί ο σκοπός αυτός, η διδασκαλία του μαθήματος αναπτύσσει θέματα των γνωστικών αντικειμένων της άλγεβρας, της ανάλυσης, του διαφορικού και ολοκληρωτικού λογισμού, που αποτελούν και το μαθηματικό υπόβαθρο των ποσοτικών εργαλείων της σύγχρονης χρηματοοικονομικής και λογιστικής θεωρίας.


Στόχοι Μαθήματος

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής γνωρίζει τις βασικές αρχές της γραμμικής άλγεβρας και του διαφορικού και ολοκληρωτικού λογισμού. Επίσης αντιλαμβάνεται πως οι βασικές αυτές αρχές μπορούν, με την εφαρμογή τους, να δώσουν απαντήσεις σε πραγματικά επιχειρησιακά προβλήματα.


Προαπαιτούμενες Γνώσεις

Δεν υφίστανται προαπαιτούμενα.


Περιεχόμενα

Αναλυτικότερα καλύπτονται οι εξής ενότητες: Απειροδιάστατος διανυσματικός χώρος πραγματικών συναρτήσεων, Πίνακες και Γραμμικά Συστήματα: Ο Αλγόριθμος Gauss, Διανυσματικοί Χώροι και Υπόχωροι: Βάσεις και Διάσταση, Γραμμικοί Μετασχηματισμοί, Ορθοκανονικοποίηση, Ορίζουσες, Ιδιοτιμές και Ιδιοδιανύσματα, Θεωρία Συνόλων, Συναρτήσεις Πραγματικής Μεταβλητής, Όριο και Συνέχεια, Διαφορικός Λογισμός, Πραγματικές Συναρτήσεις Πολλών Μεταβλητών, Βελτιστοποίηση Συναρτήσεων (απλών και με περιορισμούς), Ολοκληρωτικός Λογισμός, Διαφορικές Εξισώσεις.

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Βαθμίδα:

Τύπος:

Προπτυχιακό

(A-)


Εκπαιδευτές: Ανδριανός Τσεκρέκος
Τμήμα: Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής
Ίδρυμα: Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Θεματική Περιοχή: Μαθηματικά
Άδεια Χρήσης: CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση

Επισκεφτείτε το μάθημα

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ