Διεθνές Μάρκετινγκ - Open Courses


Καθημερινά, εκατομμύρια άνθρωποι ανά τον κόσμο χρησιμοποιούν προϊόντα και υπηρεσίες που προέρχονται από διαφορετικές χώρες. Στα πλαίσια μίας παγκοσμιοποιημένης οικονομίας στην οποία παρατηρείται ραγδαία αύξηση τν διεθνών συναλλαγών την τελευταία δεκαετία, το διεθνές μάρκετινγκ αναδεικνύεται σε ένα από τα σημαντικότερα αντικείμενα έρευνας. Το διεθνές στέλεχος καλείται να γνωρίζει τις παραμέτρους και τις μεταβλητές τόσο της χώρας του όσο και των χωρών που δραστηριοποιείται η επιχείρησή του, ως βασικό παράγοντα διασφάλισης της βιωσιμότητας της σύγχρονης επιχείρησης. Συνεπώς, κύριος στόχος του μαθήματος είναι να παρουσιάσει και να αναλύσει τις τρέχουσες πρακτικές στο σχεδιασμό, την ανάπτυξη, την υλοποίηση και την αξιολόγηση ενός διεθνούς σχεδίου μάρκετινγκ.


Στόχοι Μαθήματος

Ο στόχος του μαθήματος είναι να βοηθήσει τους φοιτητές να κατανοήσουν: Το ευρύτερο διεθνές οικονομικό, τεχνολογικό, πολιτικό και κοινωνικό περιβάλλον στο οποίο δραστηριοποιούνται οι επιχειρήσεις. Τις ευκαιρίες που προκύπτουν στη διεθνή αγορά. Το σχεδιασμό, την υλοποίηση και τον έλεγχο του διεθνούς προγράμματος μάρκετινγκ. Τις στρατηγικές εισόδου στη διεθνή αγορά. Το μίγμα μάρκετινγκ στο διεθνές περιβάλλον (προϊόν, διανομή, προβολή και τιμολόγηση).


Προαπαιτούμενες Γνώσεις

Μάρκετινγκ Ι (Αρχές Μάρκετινγκ)


Περιεχόμενα

Εισαγωγή στο Διεθνές Μάρκετινγκ. Εισαγωγή στο Διεθνές Μάρκετινγκ. Παγκοσμιοποίηση. Το Μάρκετινγκ και το Διεθνές Μάρκετινγκ Στρατηγικές Διεθνούς Μάρκετινγκ. Στρατηγικές και Στάδια Διεθνοποίησης. Το διεθνές περιβάλλον μάρκετινγκ. Το πολιτισμικό περιβάλλον. Το πολιτικό και οικονομικό περιβάλλον. Διεθνές Μάρκετινγκ. Πρωταγωνιστές και νέες τάσεις. Διεθνές Οικονομικό Περιβάλλον. Το παγκόσμιο οικονομικό σύστημα. Το Μακροοικονομικό περιβάλλον. Παγκόσμιο περιβάλλον και σημαντικά μεγέθη. Το μικροοικονομικό περιβάλλον. Διεθνές Πολιτισμικό Περιβάλλον. Η σπουδαιότητα του πολιτισμικού περιβάλλοντος για το μάρκετινγκ. Τα στοιχεία του πολιτισμικού περιβάλλοντος. Οι διαστάσεις του συστήματος αξιών και ταξινόμηση πολιτιστικών συστημάτων. Πολιτισμικές αξίες: Επίδραση στην καταναλωτική συμπεριφορά και στη Διεθνή Διοίκηση των Επιχειρήσεων. Βασικές πολιτισμικές ιδιαιτερότητες. Διεθνές Πολιτικό και Νομικό Περιβάλλον. Διεθνές πολιτικό περιβάλλον. Διεθνές νομικό περιβάλλον. Διεθνής Έρευνα Αγοράς. Πληροφοριακά συστήματα διοίκησης για τη διεθνή αγορά. Είδη πληροφοριών. Έρευνα αγοράς και διεθνή έρευνα αγοράς. Τα στάδια της έρευνας αγοράς. Διαδίκτυο και ζητήματα ηθικής στη διεθνή έρευνα αγοράς. Είσοδος σε Αγορές του εξωτερικού – Ανάπτυξη Στρατηγικών. Αξιολόγηση αγορών του εξωτερικού. Αξιολόγηση αγορών του εξωτερικού. Επιλογή μεθόδου εισόδου και εξόδου από μία διεθνή αγορά. Διεθνής πολιτική προϊόντος. Διεθνοποίηση και επώνυμα προϊόντα. Η σημασία του προϊόντος κατά την εξαγωγική διαδικασία. Ισχυρές επωνυμίες. Στάδια ανάπτυξης ισχυρών επωνυμιών. Τοποθέτηση διεθνών επωνυμιών. Στρατηγικές προϊόντων για τις διεθνείς αγορές. Διεθνείς Υπηρεσίες. Διεθνείς Υπηρεσίες. Κλάδοι των διεθνών υπηρεσιών. Διεθνοποίηση των υπηρεσιών. Το διεθνές περιβάλλον για τις επιχειρήσεις υπηρεσιών. Διεθνής Τιμολογιακή Πολιτική. Η έννοια της τιμής στη διεθνή αγορά. Στρατηγική Μάρκετινγκ. Εναλλακτικές στρατηγικές διεθνούς τιμολογιακής πολιτικής. Εναλλακτικές στρατηγικές διεθνούς τιμολογιακής πολιτικής. Προσδιοριστικοί παράγοντες διεθνούς τιμολογιακής πολιτικής. Η Διεθνής Διαφήμιση. Διαδικασία της Διεθνούς Επικοινωνίας. Το Διεθνές Μίγμα Προβολής. Η Διεθνής Διαφήμιση. Διεθνείς Δημόσιες Σχέσεις. Προβολή και Πωλήσεις. Το μίγμα προβολής. Διεθνείς Δημόσιες Σχέσεις. Η Διεθνής Διανομή. Η διεθνής διανομή στη σύγχρονη πραγματικότητα. Η πολιτική της διανομής κα οι σύγχρονες εθνικές ιδιαιτερότητες. Στάδια και κριτήρια επιλογής δικτύου διανομής. Η διάθεση των αγαθών από τη χώρα παραγωγής στη διεθνή αγορά. Η φυσική διανομή. Σύγκρουση και έλεγχος του διεθνούς δικτύου διανομής.

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Βαθμίδα:

Τύπος:

Προπτυχιακό

(A-)


Εκπαιδευτές: Γεώργιος Πανηγυράκης
Τμήμα: Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
Ίδρυμα: Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Θεματική Περιοχή: Οικονομικά και Διοίκηση Επιχειρήσεων
Άδεια Χρήσης: CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα

Επισκεφτείτε το μάθημα

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ