Διάρθρωση και Προβλήματα της Ελληνικής Οικονομίας - Open Courses


Μέσω θεματικών διαλέξεων σημαντικών προσωπικοτήτων του ακαδημαϊκού και επιχειρηματικού ελληνικού περιβάλλοντος αναλύονται η διάρθρωση και τα προβλήματα της ελληνικής οικονομίας. Τόσο τα επιτεύγματα, όσο και οι αδυναμίες της ελληνικής οικονομίας τα τελευταία 50 χρόνια αποτελούν αντικείμενο διερεύνησης. Έμφαση δίνεται στην ανάλυση των θεσμών, μακρο-οικονομιών σειρών και στην υιοθέτηση μιας συγκριτικής οπτικής.


Στόχοι Μαθήματος

Εμβάθυνση στα χαρακτηριστικά της ελληνικής οικονομίας, απόκτηση δεξιοτήτων στην αναλυτική σκέψη και συνδυαστικής κρίσης στην εμπειρική ανάλυση κρατικών οικονομιών.  Ανάλυση οικονομίας στα όρια ενός κράτους. Δυνατότητα διασύνδεσης μιας περίπτωσης (case study) με το γενικότερο φαινόμενο της οικονομικής ανάπτυξης και των κρίσεων.


Προαπαιτούμενες Γνώσεις

Βασικές γνώσεις Μίκρο- και Μακροοικονομικής θεωρίας.


Περιεχόμενα

Εισαγωγή Η ανάπτυξη της παγκόσμιας οικονομίας και οικονομικοί κύκλοι (1950-2013). Τα σταθερά δομικά χαρακτηριστικά της Ελληνικής οικονομίας στην μακρά διάρκεια. Χαρακτηριστικά της ελληνικής οικονομίας υπό το πρίσμα της κρίσης. Μακροοικονομικά μεγέθη και ανάπτυξη της οικονομίας (1960 - 2009). Τι πήγε στραβά και τι κάνουμε; Μία πρόταση εξόδου από την κρίση. Το σύστημα των εθνικών λογαριασμών. Η βιομηχανία στην Ελλάδα της κρίσης. QUO VADIS Ευρωπαϊκή Ένωση; Διδάγματα από την Ελληνική κρίση. Η εμπειρία εισαγωγής τεχνογνωσίας και επιχειρηματικής κουλτούρας από το εξωτερικό στην Ελλάδα. Το εμπόριο στην Ελλάδα. Η διαφοροποίηση της εμπορικής δραστηριότητας εξαιτίας της κρίσης. Η άνοδος και η πτώση του τείχους του Βερολίνου. Συνέπειες για την Ελλάδα. Η ελληνική και παγκόσμια ναυτιλία. Η Ελλάδα και η παγκόσμια οικονομία. Ο αγροτικός τομέας της Ελλάδος στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού και διεθνούς περιβάλλοντος. Food Security και παγκόσμια ευημερία. Αναλύοντας τις διεθνείς αλυσίδες παραγωγής στη βιομηχανία τροφίμων. Κράτος και υγιής επιχειρηματικότητα. Big business after the 1980s. A comment on Adair Turner. Το Θεσμικό Έλλειμμα. Σύνοψη                                    

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Βαθμίδα:

Τύπος:

Προπτυχιακό

(A+)


Εκπαιδευτές: Ιωάννα-Σαπφώ Πεπελάση
Τμήμα: Οικονομικής Επιστήμης
Ίδρυμα: Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Θεματική Περιοχή: Οικονομικά και Διοίκηση Επιχειρήσεων
Άδεια Χρήσης: CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα

Επισκεφτείτε το μάθημα

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ