ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι (ΘΕΩΡΙΑ)


Το μάθημα αποσκοπεί στην : • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης


Στόχοι Μαθήματος

Μετά την επιτυχή  ολοκλήρωση του μαθήματος αναμένεται οι φοιτητές να έχουν : Γνώσεις ώστε να μπορούν να κατανοήσουν, να περιγράψουν τις  βασικές έννοιες της Πληροφορικής  και να επιχειρηματολογούν υπέρ της σημασίας για  ευρείας χρήση  συστημάτων πληροφορικής στις επιχειρήσεις. Δεξιότητες ώστε να μπορούν χρησιμοποιούν Ηλεκτρονικό Υπολογιστή, το Διαδίκτυο και τα λογιστικά φύλλα (Spread Sheets)   με ευχέρεια . Ικανότητες ώστε να μπορούν να χρησιμοποιούν τα λογιστικά φύλλα σε εφαρμογές που αφορούν  επιχειρήσεις , όπως χρήση διαφόρων συναρτήσεων , δημιουργία απλών βάσεων  δεδομένων , χρησιμοποίηση των λογιστικών φύλλων για την παραγωγή γραφημάτων  


Προαπαιτούμενες Γνώσεις

-


Περιεχόμενα

Εισαγωγή στην Επιστήμη της Πληροφορικής Η έννοια της Πληροφορίας Η Πληροφορική και Οι Επιχειρήσεις Βάσεις Δεδομένων και  Επιχειρήσεις   Πληροφορικά Συστήματα Διοίκησης Τα λογιστικά φύλλα και οι χρήσεις τους από τις Επιχειρήσεις. Επίλυση προβλημάτων με τη χρήση λογιστικών φύλλων.  

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Βαθμίδα:

Τύπος:

Προπτυχιακό

(A-)


Εκπαιδευτές: Γιάννης Ρομπογιαννάκης
Τμήμα: Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
Ίδρυμα: ΤΕΙ Κρήτης
Θεματική Περιοχή: Επιστήμες Υπολογιστών, Πληροφορικής, Τηλεπικοινωνιών
Άδεια Χρήσης: CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα

Επισκεφτείτε το μάθημα

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ