Διοίκηση Απόδοσης Επιχειρηματικών Διαδικασιών - Open Courses


Διοίκηση Απόδοσης Επιχειρηματικών Διαδικασιών Διοίκηση Απόδοσης Επιχειρηματικών Διαδικασιών: Είδη Διοίκησης Απόδοσης και η λειτουργία τους στην επιχείρηση. Τεχνικές μοντελοποίησης επιχειρηματικών διαδικασιών. Εφαρμογή εργαλείων Τεχνολογίας Πληροφορίας για τη Μοντελοποίηση και τη Διοίκηση Απόδοσης Επιχειρηματικών Διαδικασιών.Κατανόηση της αρχιτεκτονικής επιχειρηματικών διαδικασιών. Προσδιορισμός των απαιτήσεων για νέες υποδομές και νέα πληροφοριακά συστήματα. Αρχές Διοίκησης Απόδοσης Επιχειρηματικών Διαδικασιών: Μετρικές απόδοσης διαδικασιών και Process performance metrics and practical case examples of enterprise and inter-organizational systems: ERP, CRM, MIS, e-commerce and e-government. Process management frameworks and the balanced scorecard approach.


Στόχοι Μαθήματος

Στόχο του εν λόγω μαθήματος αποτελεί η εξοικείωση των σπουδαστών με την ανάλυση και μοντελοποίηση Επιχειρηματικών Διαδικασιών & Συστημάτων και, εν συνεχεία, η κατανόηση του τρόπου με τον οποίο η ορθή κατάρτιση και εφαρμογή στοχευμένης επιχειρησιακής στρατηγικής οδηγεί στη μεγιστοποίηση της απόδοσης των επιμέρους επιχειρηματικών διαδικασιών. Ιδιαίτερης σημασίας κρίνεται επίσης η κατάρτιση των συμμετεχόντων στη χρήση της Τεχνολογίας Πληροφορίας για την αποτελεσματική Διοίκηση Απόδοσης Επιχειρηματικών Διαδικασιών.


Προαπαιτούμενες Γνώσεις

Δ.Ε.


Περιεχόμενα

  I.  Συστήματα Εργασίας, Επιχειρηματικές Διαδικασίες, και αρχιτεκτονικές & υποδομές Τεχνολογίας Πληροφορίας II.  Στρατηγική και Απόδοση Επιχειρηματικών ΔιαδικασιώνIII.  Η στρατηγική σε όρους Επιχειρηματικών Διαδικασιών: Οπτική της Απόδοσης IV. Από Επιχειρηματικής Διαδικασίες σε Τεχνολογία Πληροφορίας:Η οπτική της Διοικητικής Απόδοσης V.  Εταιρική Διακυβέρνηση υποδομών Τεχνολογίας Πληροφορίας  

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Βαθμίδα:

Τύπος:

Μεταπτυχιακό

(A+)


Εκπαιδευτές: Αγγελική Πουλυμενάκου
Τμήμα: Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας
Ίδρυμα: Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Θεματική Περιοχή: Οικονομικά και Διοίκηση Επιχειρήσεων
Άδεια Χρήσης: CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή

Επισκεφτείτε το μάθημα

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ