Διοίκηση Τεχνολογίας - Open Courses


Στο σύγχρονο ανταγωνιστικό περιβάλλον όπου οι αναδυόμενες νέες τεχνολογίες διαδραματίζουν ολοένα και ουσιαστικότερο ρόλο στην κατάκτηση μεγαλύτερου μεριδίου αγοράς, είναι ιδιαίτερα σημαντικό για κάθε επιχείρηση να κατανοήσει τον τρόπο με τον οποίο η χρήση της νέας τεχνολογίας θα την οδηγήσει στην ανάπτυξη νέων, καινοτομικών προϊόντων και την απόκτηση ισχυρου ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος. Το μεταπτυχιακό μάθημα Διοίκηση Τεχνολογίας διαμορφώνεται σε τρεις βασικούς πυλώνες: - Στρατηγική Διοίκηση Τεχνολογικής Καινοτομίας - Αποτελεσματική Διοίκηση Τεχνολογίας σε οργανισμούς που βασίζονται στην τεχνολογία - Περιεχόμενα Διοίκησης Τεχνολογίας: Πλατφόρμες, Αγορές και Καινοτομία Κατά τη διάρκεια του μαθήματος θα συζητηθούν βασικά ερωτήματα που αφορούν στη Διοίκηση Τεχνολογίας και τα οποία αφορούν: - Το σχεδιασμό και την εφαρμογή επιχειρησιακής στρατηγικής βασισμένης στην τεχνολογική καινοτομία. - Τις βασικές γνώσεις και δεξιότητες που οφείλει να αναπτύξει ο σύγχρονος Διοικητικός Επιστήμονας προκειμένου να διευθύνει σωστά μία επιχείρηση προσανατολισμένη στην τεχνολογίαμκαι - Τις στοιχειώδες αλλαγές στο σύγχρονο κοινωνικό, οικονομικό και επιχειρησιακό περιβάλλον που έχουν επίδραση στη διοίκηση τεχνολογίας.


Στόχοι Μαθήματος

Οι απόφοιτοι θα πρέπει να είναι σε θέση να χρησιμοποιήσουν τις νέες τεχνολογίες ως εργαλεία για: -Αντικατάσταση εργασίας (αυτοματοποίηση) - Παραγωγικότητα (βελτίωση) - Επεξεργασία πληροφορίας - (Αλλαγή) κοινωνικών σχέσεων, π.χ. ρόλων, ιεραρχιών, BPR, επικοινωνίας - Μείωση λειτουργικού κόστους - Ανταγωνιστικό πλεονέκτημα  


Προαπαιτούμενες Γνώσεις

Δ.Ε.


Περιεχόμενα

Στο σημερινό ανταγωνιστικό περιβάλλον όπου οι αναδυόμενες νέες τεχνολογίες έχουν μεγάλο αντίκτυπο στην απόδοση των επιχειρήσεων και παίζουν όλο και πιο σημαντικό θετικό ρόλο στην επέκταση του μεριδίου αγοράς τους, είναι ιδιαίτερα σημαντικό κάθε επιχείρηση να κατανοήσει πώς η χρήση νέω τεχνολογιών θα οδηγήσει στην ανάπτυξη νέων, καινοτόμων προϊόντων και στην απόκτηση ισχυρού ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος. Το μεταπτυχιακό μάθημα Διοίκησης Τεχνολογίας αποτελείτα από 3 κύρια μέρη: - Στρατηγική διοίκηση της τεχνολογικής καινοτομίας - Αποδοτική διοίκηση της τεχνολογίας σε οργανισμούς έντασης τεχνολογίας - Το πλαίσιο της διοίκησης τεχνολογίας: Πλατφόρμες, αγορές και καινοτομία

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Βαθμίδα:

Τύπος:

Μεταπτυχιακό

(A+)


Εκπαιδευτές: Αγγελική Πουλυμενάκου
Τμήμα: MBA (Πρόγραμμα Μερικής Φοίτησης)
Ίδρυμα: Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Θεματική Περιοχή: Οικονομικά και Διοίκηση Επιχειρήσεων
Άδεια Χρήσης: CC - Αναφορά Δημιουργού

Επισκεφτείτε το μάθημα

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ