ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι


Στα πλαίσια της Συγγραφής επιστημονικής εργασίας οι φοιτητές διδάσκονται: Αρχές - δομή επιστημονικού κειμένου Τρόπος σύνταξης κειμένου - αξιοποίηση πηγών Βιβλιογραφικές πηγές - βιβλιογραφική τεκμηρίωση Κατάρτιση βιβλιογραφίας Στα πλαίσια της θεωρητικής ώρας της Πληροφορικής Ι οι φοιτητές διδάσκονται: Βασικές έννοιες της Πληροφορικής Υπολογιστικά συστήματα- Δίκτυα υπολογιστών Νομικά θέματα και θέματα προστασίας και ασφάλειας σε σχέση με τη χρήση των πληροφοριακών συστημάτων


Στόχοι Μαθήματος

Να αποκτήσουν οι φοιτητές τις απαραίτητες γνώσεις, ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις δομής, περιεχομένου, βιβλιογραφίας και εμφάνισης μιας επιστημονικής εργασίας. Επίσης οι φοιτητές θα πρέπει να κατανοήσουν βασικές έννοιες της Πληροφορικής και να αποκτήσουν δεξιότητες στη χρήση βασικών εφαρμογών υπολογιστή και του λειτουργικού του συστήματος.


Προαπαιτούμενες Γνώσεις

-


Περιεχόμενα

Στα πλαίσια της Συγγραφής επιστημονικής εργασίας οι φοιτητές διδάσκονται:      Αρχές - δομή επιστημονικού κειμένου     Τρόπος σύνταξης κειμένου - αξιοποίηση πηγών     Βιβλιογραφικές πηγές - βιβλιογραφική τεκμηρίωση     Κατάρτιση βιβλιογραφίας  Στα πλαίσια της θεωρητικής ώρας της Πληροφορικής Ι οι φοιτητές διδάσκονται:      Βασικές έννοιες της Πληροφορικής     Υπολογιστικά συστήματα- Δίκτυα υπολογιστών     Νομικά θέματα και θέματα προστασίας και ασφάλειας σε σχέση με τη χρήση των πληροφοριακών συστημάτων  Στα πλαίσια των εργαστηριακών ωρών της Πληροφορικής Ι οι φοιτητές αποκτούν γνώσεις και δεξιότητες εφαρμογής στα παρακάτω:      Χρήση υπολογιστή και διαχείριση αρχείων     Διαχείριση πληροφοριών και υπηρεσίες διαδικτύου     Επεξεργασία κειμένου 

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Βαθμίδα:

Τύπος:

Προπτυχιακό

(A-)


Εκπαιδευτές: Νίκος , Χαράλαμπος , Ειρήνη Χουρδάκης , Τζαγκαράκης , Φιλιοπούλου
Τμήμα: Κοινωνικής Εργασίας
Ίδρυμα: ΤΕΙ Κρήτης
Θεματική Περιοχή: Άλλο Επιστημονικό Υπο-Πεδίο
Άδεια Χρήσης: CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα

Επισκεφτείτε το μάθημα

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ