Εισαγωγή στην Πληροφορική Υγείας


-


Στόχοι Μαθήματος

Στόχος του μαθήματος, είναι να προσφερθούν στους φοιτητές οι βασικές γνώσεις σχετικά με τις Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), ώστε να αποκτήσουν το κατάλληλο θεωρητικό και πρακτικό υπόβαθρο για την αποδοτική αξιοποίηση αυτών των τεχνολογιών. Το σύνολο των μαθημάτων στοχεύει να εφοδιάσει τον αυριανό νοσηλευτή, με τα κατάλληλα εργαλεία πληροφορικής, ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί στο σύγχρονο και απαιτητικό περιβάλλον των σπουδών του, και του επαγγέλματος, τόσο στο πεδίο εφαρμογής, όσο και στην έρευνα.


Προαπαιτούμενες Γνώσεις

ΟΧΙ


Περιεχόμενα

ΘΕΩΡΙΑ : Γενεές υπολογιστικών συστημάτων και πληροφορικής. Εισαγωγικές έννοιες. Υπολογιστικά συστήματα Αρχιτεκτονική Συστημάτων. Εσωτερική οργάνωση, αναπαράσταση & ροή της πληροφορίας. Κύρια και δευτερεύουσα μνήμη. Αποθήκευση πληροφοριών. Περιφερειακά. Χωρητικότητα μνήμης και μονάδες. Είδη υπολογιστικών συστημάτων, τεχνολογίες. Λογισμικό συστημάτων, λειτουργικά συστήματα, λογισμικό εφαρμογών. Δίκτυα υπολογιστών. Τοπολογίες. Το διαδίκτυο, σύγχρονες τεχνολογικές πλατφόρμες δικτύων, εφαρμογές και τηλε-υπηρεσίες. Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην Υγεία Εφαρμογές. ΤΠΕ και νομοθεσία, προστασία και ασφάλεια δεδομένων, μελέτες περιπτώσεων.    ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: Εξοικείωση με το e-class. Πρόσβαση και περιήγηση στην πλατφόρμα. Περιβάλλον εργασίας MS-WINDOWS. Ονοματολογία αρχείων, δενδροειδής δομή, διαχείριση φακέλων και αρχείων. Πλοήγηση στο διαδίκτυο και χρήση προγραμμάτων πλοήγησης. Δημιουργίς, χρήση και διαχείριση λογαριασμού e-mail. Λήψη και αποστολή συνημμένων. Επεξεργασία κειμένου με χρήση του MS-WORD. Επίδειξη και εξοικείωση με τα βασικά χαρακτηριστικά (συμπεριλαμβανομένων διαχείρισης εικόνας, διαχείριση πίνακα περιεχομένων, λεζάντες, πίνακες κλπ). Χρήση του κειμενογράφου για εκπόνηση εργασιών και πτυχιακής εργασίας. Ασκήσεις εξάσκησης αξιοποιώντας όλα τα χαρακτηριστικά. Επεξεργασιά παρουσιάσεων με την χρήση του MS POWERPOINT. Επίδειξη βασικών χαρακτηριστικών για δημιουργία και επεξεργασία διαφανειών παρουσίασης. Δημιουργία παρουσιάσεων και προβολή στα τμήματα. Μεταφορά στοιχείων το διαδίκτυο σε όλα τα προγράμματα του MS-OFFICE. Μεταφορά στοιχείων μεταξύ των προγραμμάτων του MS-OFFICE.   Η παρακολούθηση στο εργαστήριο είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ. Πάνω απο δύο απουσίες, συνεπάγονται την διαγραφή του σπουδαστή απο το εργαστήριο.

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Βαθμίδα:

Τύπος:

Προπτυχιακό

(A-)


Εκπαιδευτές: Χρήστος Μελάς
Τμήμα: Νοσηλευτικής
Ίδρυμα: ΤΕΙ Κρήτης
Θεματική Περιοχή: Άλλες Ιατρικές Επιστήμες
Άδεια Χρήσης: Προστατεύονται όλα τα δικαιώματα

Επισκεφτείτε το μάθημα

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ