ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΩΝ


• Η έρευνα στην κοινωνική εργασία • Μελέτη - έρευνα σε ένα κοινωνικό θέµα σχετικό µε την Κοινωνική Εργασία. Η εργασία περιλαµβάνει: ορισµό - περιγραφή προβλήµατος, σχεδιασµό µεθοδολογίας, υλοποίηση έρευνας, ανάλυση δεδοµένων, τεκµηριωµένη παρουσίαση αποτελεσµάτων - προτάσεων. Για την επεξεργασία του θέµατος καθοδηγούνται από τον καθηγητή του µαθήµατος.


Στόχοι Μαθήματος

Οι φοιτητές/φοιτήτριες αναµένεται: • Αξιοποιώντας γνώσεις από άλλα µαθήµατα (Μεθοδολογία Κοινωνικής Έρευνας, Ποιοτική Έρευνα, Στατιστική) να αναπτύξουν πρωτοβουλία στην ικανότητα σχεδιασµού, υλοποίησης έρευνας, ανάλυσης δεδοµένων και τεκµηριωµένης παρουσίασης αποτελεσµάτων. • Να µπορούν να παρουσιάσουν το θέµα τους και να είναι σε θέση να θέσουν προβληµατισµούς και να απαντήσουν σε ερωτήµατα.


Προαπαιτούμενες Γνώσεις

-


Περιεχόμενα

-

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Βαθμίδα:

Τύπος:

Προπτυχιακό

(A-)


Εκπαιδευτές: Μανόλης Προκοπάκης
Τμήμα: Κοινωνικής Εργασίας
Ίδρυμα: ΤΕΙ Κρήτης
Θεματική Περιοχή: Άλλο Επιστημονικό Υπο-Πεδίο
Άδεια Χρήσης: CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα

Επισκεφτείτε το μάθημα

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ