ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΩΝ (ΟΜΑΔΕΣ Γ & Δ)


Στόχος του μαθήματος είναι να εφοδιάσει τους φοιτητές με τις απαραίτητες γνώσεις ώστε να είναι σε θέση να διερευνούν, σύμφωνα με την Ακαδημαϊκή Πρακτική, θέματα ειδικού ενδιαφέροντος καθώς και να αναπτύσσουν γραπτώς τα αποτελέσματα της διερεύνησης.


Στόχοι Μαθήματος

Προσδοκώμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα Μετά το τέλος της εκπαίδευσης στο μάθημα οι φοιτητές θα είναι σε θέση: Να σχεδιάζουν, να διαχειρίζονται και να ολοκληρώνουν με επιτυχία μια πρωτότυπη εργασία. Να υλοποιούν την εργασία τους με ακαδημαϊκά αποδεκτό τρόπο ο οποίος θα αντικατοπτρίζεται στο περιεχόμενο, τη δομή, το ύφος και την παρουσίαση της εργασίας. Να αναλύουν μια προς μια τις φάσεις της ερευνητικής διαδικασίας τόσο σε ποσοτικού όσο και σε ποιοτικού τύπου εργασίες. Να επιλέγουν για κάθε εργασία τις κατάλληλες τεχνικές ανάλυσης.


Προαπαιτούμενες Γνώσεις

-


Περιεχόμενα

  Το μάθημα περιλαμβάνει τις ακόλουθες ενότητες: 1. Εισαγωγή 2. Λίστες Εργασιών - Ημερομηνίες Παρουσίασης 3. Αναζήτηση Βιβλιογραφίας 4. Οδηγίες Συγγραφής Εργασίας 5. Μορφή παρουσίασης 6. Σύστημα Harvard 7. Λογοκλοπή 8. Παρουσιάσεις - Αξιολογήσεις

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Βαθμίδα:

Τύπος:

Προπτυχιακό

(A-)


Εκπαιδευτές: Παντελής Ζήσης
Τμήμα: Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοικονομικής
Ίδρυμα: ΤΕΙ Κρήτης
Θεματική Περιοχή: Άλλο Επιστημονικό Υπο-Πεδίο
Άδεια Χρήσης: CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα

Επισκεφτείτε το μάθημα

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ