Ηλεκτρικά Κυκλώματα Ι (EL211)


Βασικά κυκλωματικά στοιχεία (αντιστάτες, πυκνωτές, πηνία, ηλεκτρικές πηγές, μετασχηματιστές) και Ι-V χαρακτηριστικές των. Νόμοι του Kirchoff. DC και AC ανάλυση σε σταθερή κατάσταση. Θεωρήματα Thevenin και Norton. Φάσορες. Ανάλυση κόμβων και βρόχων. Μέθοδος υπέρθεσης


Στόχοι Μαθήματος

  Η εξάσκηση στην επίλυση απλών και σύνθετων δικτύων συνεχούς & εναλλασσομένου ρεύματος.


Προαπαιτούμενες Γνώσεις

Κανένα


Περιεχόμενα

Βασικά κυκλωματικά στοιχεία (αντιστάτες, πυκνωτές, πηνία, ηλεκτρικές πηγές, μετασχηματιστές) και Ι-V χαρακτηριστικές των. Νόμοι του Kirchoff. DC και AC  ανάλυση σε σταθερή κατάσταση. Θεωρήματα Thevenin και Norton. Φάσορες. Ανάλυση κόμβων και βρόχων. Μέθοδος υπέρθεσης

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Βαθμίδα:

Τύπος:

Προπτυχιακό

(A-)


Εκπαιδευτές: Ιωάννης Χατζάκης
Τμήμα: Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε.
Ίδρυμα: ΤΕΙ Κρήτης
Θεματική Περιοχή: Άλλο Επιστημονικό Υπο-Πεδίο
Άδεια Χρήσης: CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα

Επισκεφτείτε το μάθημα

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ